Nền Kinh tế Gig là gì?

Nền kinh tế gig—còn gọi là nền kinh tế chia sẻ hoặc nền kinh tế truy cập—là hoạt động mà mọi người kiếm thu nhập bằng việc cung cấp công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu. Thông thường, điều đó được thực hiện thông qua một nền tảng kỹ thuật số như một ứng dụng hoặc trang web.

Thu nhập từ nền Kinh tế Gig phải chịu thuế

Bạn phải báo cáo thu nhập kiếm được từ nền kinh tế gig trên tờ khai thuế, ngay cả khi thu nhập là:

 • Từ công việc bán thời gian, tạm thời hoặc công việc phụ
 • Không được báo cáo trên một mẫu kê khai dữ kiện để khai thuế — như là Mẫu đơn 1099-K, 1099-MISC, 1099-NEC, W-2 hay báo cáo thu nhập khác
 • Được thanh toán dưới mọi hình thức, bao gồm tiền mặt, tài sản, hàng hóa hoặc tiền ảo

Cần làm gì

Người lao động Gig

Tìm các mẫu đơn, lưu giữ hồ sơ, khấu trừ chi phí, nộp tờ khai và trả thuế cho công việc tự do của bạn.

Quản lý thuế cho công việc gig của bạn

Nền tảng kỹ thuật số và doanh nghiệp

Phân loại người lao động, báo cáo các khoản thanh toán, trả thuế và nộp tờ khai thuế cho một thị trường hay doanh nghiệp kỹ thuật số.

Quản lý thuế cho một nền tảng kỹ thuật số

Công việc Gig là gì?

Công việc gig là hoạt động nhất định bạn làm để kiếm thu nhập, thường thông qua một ứng dụng hoặc trang web (nền tảng kỹ thuật số), như là:

 • Lái ô tô đã được đặt để chuyên chở hay giao hàng
 • Cho thuê toàn bộ hay một phần tài sản
 • Làm việc vặt hay hoàn thành các công việc
 • Bán hàng trực tuyến
 • Cho thuê thiết bị
 • Cung cấp dịch vụ sáng tạo hoặc chuyên nghiệp
 • Cung cấp công việc tạm thời, theo yêu cầu hay công việc tự do khác

Ghi chú: Danh sách này không bao gồm tất cả các loại công việc gig.

Nền tảng kỹ thuật số là gì?

Nền tảng kỹ thuật số là các doanh nghiệp mà tìm khách hàng phù hợp với dịch vụ hoặc hàng hóa của người lao động thông qua các ứng dụng hoặc trang web. Điều này bao gồm các doanh nghiệp cung cấp sự tiếp cận với:

 • Dịch vụ đi chung xe
 • Dịch vụ giao hàng
 • Thị trường thủ công mỹ nghệ
 • Lao động và dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu
 • Dịch vụ cho thuê tài sản và không gian

Lưu ý: Danh sách này không bao gồm tất cả các loại nền tảng kỹ thuật số.