Quản lý thuế cho công việc gig của bạn

Bạn phải khai thuế nếu có thu nhập ròng từ công việc tự kinh doanh ở mức $400 trở lên từ công việc gig, ngay cả khi đó là công việc phụ, bán thời gian hoặc tạm thời.

Bạn phải trả thuế cho thu nhập kiếm được từ công việc gig. Nếu bạn làm công việc gig như là một nhân viên thì chủ lao động phải khấu lưu thuế từ tiền lương của bạn. Nếu bạn làm việc như là một nhà thầu độc lậpthì bạn có thể phải trả các khoản thuế ước tính. Bạn không chắc mình là nhân viên hay nhà thầu độc lập? Hãy hỏi chủ lao động hay kiểm tra tình trạng người lao động của bạn.

Công việc Gig là gì?

Công việc gig là hoạt động nhất định bạn làm để kiếm thu nhập, thường thông qua một ứng dụng hoặc trang web (nền tảng kỹ thuật số), như là:

 • Lái ô tô đã được đặt để chuyên chở hay giao hàng
 • Cho thuê toàn bộ hay một phần tài sản
 • Làm việc vặt hay hoàn thành các công việc
 • Bán hàng trực tuyến
 • Cho thuê thiết bị
 • Cung cấp dịch vụ sáng tạo hoặc chuyên nghiệp
 • Cung cấp công việc tạm thời, theo yêu cầu hay công việc tự do khác

Ghi chú: Danh sách này không bao gồm tất cả các loại công việc gig.

Việc cần làm

Dưới đây là cách quản lý thuế cho công việc gig như một nhà thầu độc lập (tự kinh doanh):

Thu thập và lưu giữ hồ sơ cũng như các biên lai của bạn trong năm. Lưu giữ hồ sơ có thể giúp bạn theo dõi thu nhập của mình, khấu trừ chi phí và hoàn thành tờ khai thuế.

Chi phí — Lưu giữ biên lai chi phí của bạn. Bạn có thể giảm số tiền thuế mình nợ bằng cách khấu trừ một số chi phí nhất định. (Xem phần Sẵn sàng để khai thuế dưới đây).

Thu nhập — Lưu giữ hồ sơ tiền bạc bạn nhận được từ công việc gig và bán hàng. Bạn phải báo cáo tất cả thu nhập trên tờ khai thuế của mình, ngay cả khi bạn không nhận được Mẫu 1099 từ các doanh nghiệp trả tiền cho bạn.

Để được hướng dẫn thêm:

Nếu bạn kiếm được tiền từ công việc gig như là một nhà thầu độc lập thì bạn có thể phải trả các khoản thuế ước tính hàng quý. Bạn có thể tránh bị phạt bằng cách trả đủ thuế đúng hạn.

Bạn có làm việc như là một nhân viên và làm công việc gig bên ngoài không? Bạn có thể tránh phải trả các khoản thuế ước tính cho thu nhập gig của mình bằng cách khấu lưu thêm thuế từ tiền lương nhân viên của bạn. Sử dụng Công cụ Ước tính Tiền Khấu lưu Thuế. Sau đó điền vào một Mẫu W-4, Chứng nhận khấu lưu thuế của Nhân viên và đưa cho chủ lao động của bạn.

Khi nào cần trả — Các khoản thanh toán thuế ước tính đến hạn bốn lần một năm:

 • Ngày 15 tháng Tư cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Một–ngày 31 tháng Ba
 • Ngày 15 tháng Sáu cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Tư–ngày 31 tháng Năm
 • Ngày 15 tháng Chín cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Sáu–ngày 31 tháng Tám
 • Ngày 15 tháng Một cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Chín–ngày 31 tháng Mười Hai

Ghi chú: Nếu những ngày đến hạn này rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp thì các khoản thanh toán đến hạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Cách trả thuế — Trả trực tuyến hoặc qua thư hay điện thoại (tham khảo Mẫu 1040-ES).

Cách ước tính — Sử dụng một trong những mẫu đơn này để tính thuế ước tính của bạn:

Để biết thông tin đầy đủ về việc nộp thuế ước tính bao gồm các trường hợp ngoại lệ, tiền phạt do thanh toán thiếu và các phương pháp để tính số tiền thanh toán, xin xem Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh).

Thu thập các mẫu đơn về thu nhập — Các doanh nghiệp mà bạn làm việc cho họ có thể gửi các mẫu đơn đến IRS để báo cáo các khoản thanh toán được trả cho bạn. Nếu họ làm vậy thì bạn sẽ nhận được bản sao của các mẫu đơn trước ngày 31 tháng 1. Các mẫu này bao gồm:

Bao gồm tất cả các thu nhập — Sử dụng biên lai bán hàng của bạn để báo cáo mọi khoản thanh toán không được báo cáo cho bạn trên mẫu 1099 hoặc W-2.

Trừ đi các chi phí của bạn — Bạn có thể giảm số tiền thuế mình nợ bằng cách khấu trừ một số chi phí nhất định (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, xin xem:

Tìm thông tin về việc nộp tờ khai thuế:

Để nộp tờ khai thuế như là một nhà thầu độc lập (tự kinh doanh), hãy dùng các hồ sơ bạn thu thập (xem phần Lưu giữ hồ sơ ở trên) và điền vào các mẫu đơn sau:

Có phải bạn quên khai báo thu nhập từ việc làm gig? Để sửa lại một tờ khai thuế bạn đã nộp, xin dùng Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh.

Nộp tờ khai thuế — Chọn một lựa chọn khai thuế:

Quay lại Trung tâm thuế dành cho nền Kinh tế Gi

Ngày đến hạn nộp thuế ước tính

Trả thuế ước tính hàng quý muộn nhất là ngày đến hạn để tránh nộp tiền phạt:

 • Ngày 15 tháng Tư 4
 • Ngày 15 tháng Sáu 6 
 • Ngày 15 tháng Chín 9
 • Ngày 15 tháng Một 1

Ghi chú: Nếu ngày đến hạn rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp thì các khoản thanh toán đến hạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Thực hiện thanh toán