Điều hành một doanh nghiệp

Số ID của Chủ lao động (EIN)

Mã số thuế của chủ lao động (EIN) còn được gọi là mã số thuế liên bang và được sử dụng để xác định một thực thể doanh nghiệp. Tìm hiểu xem bạn có cần EIN hay không và cách đăng ký.

Lưu trữ hồ sơ

Trừ khi bạn là một người giữ sổ sách kế toán chuyên nghiệp, nếu không, bạn có thể không thích dành thời gian làm việc quý báu của mình cho việc lưu trữ hồ sơ. Nhưng việc lưu giữ hồ sơ tốt thực sự có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Thay đổi tên doanh nghiệp (tiếng Anh)

Hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách thay đổi tên.

Doanh nghiệp có nhân viên (tiếng Anh)

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp và có nhân viên, thì phần này có thông tin mà bạn cần. Bạn sẽ tìm thấy các nguồn trợ giúp về tuyển dụng, lưu trữ hồ sơ và các chủ đề khác như thuế việc làm và các yêu cầu báo cáo tiền lương.

Giáo dục nhân niên của bạn về việc tuân thủ quy định thuế (tiếng Anh)

Sử dụng các sản phẩm truyền thông này để giúp nhân viên của bạn hiểu được trách nhiệm tuân thủ quy định về thuế của họ và tìm các nguồn trợ giúp của Sở Thuế Vụ để giúp họ khai và chi trả thuế đúng hạn.

Chi trả cho các nhà thầu độc lập

Nếu bạn chi trả cho các nhà thầu độc lập, thì bạn có thể phải khai Mẫu 1099-NEC, Thù lao cho người không phải là Nhân viên, để báo cáo các khoản thanh toán cho các dịch vụ được thực hiện nhằm phục vụ cho hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của bạn.

Thu nhập chịu thuế và không chịu thuế là gì?

Bạn có thể nhận thu nhập dưới dạng tiền, bất động sản hoặc dịch vụ. Phần này liệt kê nhiều loại thu nhập chịu thuế hoặc không chịu thuế.

Khai và trả tiền thuế doanh nghiệp của bạn (tiếng Anh)

Phần này thảo luận về các khoản thuế doanh nghiệp mà bạn có thể phải trả và các mẫu đơn bạn có thể phải khai nộp. Phần này cũng thảo luận về số nhận diện người đóng thuế.

Nộp Báo cáo Thông tin Người thụ hưởng quyền sở hữu (BOIR) (tiếng Anh)

Tìm hiểu xem liệu công ty của bạn có bị yêu cầu báo cáo thông tin về những cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát công ty hay không.

E-file Mẫu 940, 941 hoặc 944 cho doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu các lựa chọn e-file cho mẫu 940, 941 hoặc 944.

Thuế ước tính

Thuế thu nhập liên bang là loại thuế trả ngay. Bạn phải trả thuế này khi bạn kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong năm. Có hai cách để trả ngay: khấu lưu và thuế ước tính.

Tín thuế cho doanh nghiệp

Danh sách các mẫu đơn yêu cầu tín thuế cho doanh nghiệp và giải thích ngắn gọn về thời điểm dừng chuyển tiếp và tín thuế.

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình là tài sản có giá trị nhưng không thể nhìn thấy hoặc chạm vào. Nói chung, bạn có thể trả dần hoặc khấu hao tài sản vô hình.

Đóng cửa một doanh nghiệp

Việc đóng cửa doanh nghiệp của bạn liên quan đến nhiều thứ phải làm ngoài việc đóng cánh cửa lại. Phần này cung cấp các thủ tục để kết thúc việc kinh doanh, bao gồm các mẫu đơn cần khai và cách xử lý doanh thu bổ sung được nhận hoặc chi phí bạn có thể phải chịu.

Lịch thuế của IRS dành cho doanh nghiệp nhỏ và người tự kinh doanh (tiếng Anh)

Xem lịch thuế trực tuyến hoặc đăng ký hoặc nhập vào chương trình lịch của bạn.

Chương trình hưu trí (tiếng Anh)

Có rất nhiều ưu điểm của chương trình hưu trí. Có những lợi thế về mặt kinh tế, kinh doanh và thuế cho doanh nghiệp của bạn, cho nhân viên của bạn và cho bạn. Chương trình hưu trí có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất – và giúp bạn lập kế hoạch cho những năm hưu trí của chính mình. Truy cập Cổng Video của IRS (tiếng Anh) và tìm kiếm từ khóa “retire (hưu trí)” để biết thêm thông tin về việc lựa chọn, thực hiện và duy trì kế hoạch hưu trí của bạn.