Bạn có thể e-file bất kỳ các mẫu đơn thuế việc làm sau đây: 940, 941, 943, 944 và 945.

Lợi ích của e-file:

  • Tiết kiệm thời gian
  • An toàn và chính xác
  • Bạn nhận được xác nhận trong vòng 24 giờ

Nếu bạn mong muốn e-file mẫu đơn thuế việc làm của mình thì chọn một trong hai tùy chọn dưới đây:

Tùy chọn 1: Tôi muốn tự nộp các mẫu đơn

Bạn sẽ cần phải mua phần mềm được IRS chấp thuận. Danh sách các nhà cung cấp (tiếng Anh) này đưa ra các tùy chọn dựa trên năm tính thuế có liên quan. Bạn có thể phải trả một khoản phí để nộp tờ khai bằng điện tử.

Phần mềm sẽ yêu cầu chữ ký của bạn đễ e-file tờ khai. Tùy theo phần mềm, bạn sẽ có một hoặc cả hai tùy chọn sau:

Tùy chọn 2: Tôi muốn một chuyên gia thuế nộp cho tôi

Sử dụng Dịch vụ định vị Nhà cung cấp e-file dược IRS ủy quyền (tiếng Anh) để tìm một chuyên gia thuế có thể nộp đơn cho bạn.

E-File Mẫu 1099 với IRIS

Cổng thông tin Người đóng thuế của Hệ thống tiếp nhận Tờ khai thông tin (IRIS) (tiếng Anh) là một hệ thống cung cấp phương pháp trực tuyến miễn phí để người đóng thuế nộp sê-ri Mẫu 1099 bằng điện tử. Dịch vụ nộp đơn điện tử miễn phí này an toàn, chính xác và không yêu cầu phần mềm đặc biệt. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào hiện đang gửi mẫu 1099 trên giấy của họ tới IRS. Thông qua đó, họ có thể gửi gia hạn tự động, chỉnh sửa và giảm chi phí liên quan đến việc nộp bằng giấy. Cổng thông tin Người đóng thuế cho phép bạn nhập dữ liệu để tạo Mẫu 1099 bằng cách nhập thông tin hoặc tải tệp .csv lên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ấn phẩm 5717, Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin IRIS (tiếng Anh)PDF. Người đóng thuế có thể tiếp tục sử dụng hệ thống Nộp Tờ khai thông tin bằng điện tử (FIRE) để nộp tờ khai thông tin của họ.

Yêu cầu E-File sẽ thay đổi bắt đầu năm 2024

Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ đã ban hành các quy định cuối cùng (tiếng Anh)sửa đổi các quy tắc nộp tờ khai và các tài liệu khác bằng điện tử (e-file). Các quy định này ảnh hưởng đến người nộp nhiều loại tờ khai bao gồm tờ khai thông tin (ví dụ: Mẫu 1099) và tờ khai thuế khấu lưu (ví dụ: Mẫu 945 và 1042).
Đối với tờ khai thông tin, ví dụ như sê-ri Mẫu 1099, bắt buộc phải nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024, các quy định cuối cùng:

  • giảm ngưỡng 250 tờ khai được ban hành trong các quy định trước đây để yêu cầu chung nộp hồ sơ điện tử bởi những người khai thuế từ 10 tờ khai trở lên trong một năm dương lịch.
  • yêu cầu người nộp hồ sơ tổng hợp hầu hết tất cả các loại tờ khai thông tin thuộc phạm vi của quy định để xác định xem người nộp hồ sơ có đáp ứng ngưỡng 10 tờ khai hay không và được yêu cầu e-file tờ khai thông tin của họ.

Thông tin khác

Các Mẫu thuế việc làm (tiếng Anh)
Danh sách tất cả các mẫu đơn thuế liên quan có sẵn dưới dạng mẫu tự điền của Adobe Acrobat.

Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS) (tiếng Anh)
Sử dụng hệ thống này để thực hiện các khoản thanh toán thuế của bạn bằng điện tử.

Thuế việc làm
Thông tin tổng quát cho chủ lao động về yêu cầu nộp tờ khai.

Lịch thuế của IRS dành cho Doanh nghiệp và Người tự kinh doanh (tiếng Anh)
Xem ngày đến hạn và hành động cho mỗi tháng. Bạn có thể xem tất cả các sự kiện hoặc lọc chúng theo người gửi tiền hàng tháng, người gửi tiền mỗi hai tuần, thuế gián thu hoặc các loại sự kiện tổng quát.

Video

Tùy chọn chữ ký điện tử cho các Mẫu 8879-EMP & 8453-EMP (tiếng Anh)  
Video của IRS dành cho Chủ lao động (tiếng Anh) 
Hội thảo ảo (tiếng Anh)