Pa tonbe nan frod pou Anplwaye Retansyon Kredi yo - YouTube video text script

IRS ap ankouraje moun pou yo pran prekosyon ak anons ki pwomèt gwo lajan lè yo reklame kredi taks pou anplwaye retansyon yo. Li se yon kredi taks reyèl ki ede biznis ki te afekte pa pandemi an - men magouyè yo di moun yo kalifye lè yo pa kalifye. Magouyè a chaje yon frè e pran enfòmasyon pèsonèl ou. Si w pa elijib pou kredi a epi ou vin twonpe pa magouyè yo, sa ka koute w anpil. IRS pa vle sa rive ou, kidonk tcheke enfòmasyon ofisyèl yo nan irs.gov/erc.