Tiêu đề: Đừng Rơi vào Những Trò Lừa Đảo Tín Thuế Duy Trì NhânViên - YouTube video text script

IRS đang kêu gọi mọi người cẩn thận với những quảng cáo hứa hẹn số tiền lớn bằng cách yêu cầu tín thuế duy trì nhân viên.

Đây là một khoản tín thuế thật để giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch – nhưng những kẻ lừa đảo đang nói với mọi người rằng họ đủ điều kiện trong khi họ không đủ điều kiện.

Kẻ lừa đảo lấy một khoản phí và thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận tín thuế , việc bị lừa bởi điều này có thể khiến bạn phải trả giá đắt.

IRS không muốn điều đó xảy ra với bạn, vì vậy hãy xem thông tin chính thức tại irs.gov/erc.