Sijè ki nan nouvèl yo

La a w ap jwenn atik ki enterese tout moun nan moman an – nouvo pwogram, oryantasyon resan oswa rapèl nan bon moman yo.

Mizajou fiskal ak nouvèl ki soti nan IRS la

Paj Mizajou fiskal ak nouvèl ki soti nan IRS la fèt pou ede tout moun, kit y ap prepare deklarasyon enpo yo kounye a, oswa y ap tann tretman yon deklarasyon oswa yon ranbousman ak dènye mizajou sou lèt IRS yo, oswa avi yo. Yo pral mete mizajou resan yo nan tèt paj sa a; IRS la pral bay enfòmasyon enpòtan tou atravè rezo sosyal yo.

Dat limit pou kontribyab Ameriken k ap viv ak travay aletranje yo ranpli

IRS raple (an anglè) kontribyab k ap viv epi k ap travay andeyò Etazini pou yo ranpli deklarasyon enpo federal 2023 yo anvan lendi 17 jen.

Dat limit sa a aplike ni pou sitwayen ameriken ni pou rezidan etranje ki aletranje, enkli moun ki gen de sitwayènte.

Pwolongasyon pwogram Free File (ranpli gratis) la

IRS te anonse yon pwolongasyon pwogram Free File aktyèl la (an anglè) jiska ane 2029 apre yon akò ki pral pèmèt lojisyèl enpo gratis sektè prive a kontinye disponib pou kontribyab yo. Akò pwolongasyon senk ane ant IRS ak Free File Inc. pral kontinye pwogram nan jiska oktòb 2029. Pwogram Free File IRS la disponib sèlman sou IRS.gov.

Alèt konsènan twonpri pou kontribyab yo

IRS avèti kontribyab yo (an anglè) pou yo pa tonbe nan pyèj fwod ki santre sou kredi enpo sou gaz, kredi pou konje maladi ak fanmi, ak enpo sou travayè kay moun. Ajans lan te resevwa plizyè milye reklamasyon malonèt kote li parèt kontribyab yo ap reklame kredi yo pa kalifye pou yo, sa ki lakòz ranbousman an reta, ak nesesite pou kontribyab yo montre yo gen dokiman lejitim pou sipòte reklamasyon sa yo. Kontribyab ki te depoze reklamasyon sa yo pa erè epi ki pa kalifye ap bezwen swiv etap pou verifye kalifikasyon pou reklamasyon an.

Yo te mete aksan sou Anpil nan magouy sa yo pandan seri anyèl Dozèn Delwayal (an anglè) prentan sa a.

Tcheke estati ranbousman ou an

Kontribyab yo ka swiv ranbousman yo fasilman ak zouti Kote ranbousman mwen an? IRS la nan IRS.gov/refunds ak ak aplikasyon IRS2Go a.

Estati ranbousman an ap disponib nan lespas 24 èdtan apre IRS la fè kontribyab la konnen ke yo te resevwa deklarasyon elektwonik lan. Zouti a bay kontribyab la yon dat ranbousman pèsonalize tou apre IRS la trete deklarasyon an epi apwouve ranbousman an.

Peryòd aplikasyon pou sibvansyon Klinik kontribyab ti revni yo ouvè

Peryòd aplikasyon pou sibvansyon Klinik pou kontribyab ti revni (an anglè), ki soti nan tout òganizasyon ki kalifye yo kòmanse soti 22 avril 2024 pou rive 12 jen 2024. Finansman an ak peryòd pèfòmans pou sibvansyon an pral 1 janvye 2025 rive 31 desanm 2025.