Body

Các yêu cầu về miễn thuế - Các tổ chức 501(c)(3) (tiếng Anh)

Mô tả ngắn gọn về các yêu cầu để được miễn thuế theo Mục 501(c)(3) của Bộ luật Thuế vụ (IRC).

Đơn xin công nhận được miễn thuế (tiếng Anh)

Thủ tục xin miễn thuế theo Mục 501(c)(3) của Bộ luật Thuế vụ.

Các tổ chức được miễn thuế - Khai thuế bắt buộc (tiếng Anh)

Việc khai thuế liên bang hàng năm đối với các tổ chức được miễn thuế.

Ấn phẩm 4573, Miễn thuế theo nhóm (tiếng Anh)PDF

Một ấn phẩm mô tả, theo dạng câu hỏi và câu trả lời, các quy tắc thuế liên bang áp dụng cho các quyết định miễn thuế theo nhóm theo mục 501 của Bộ luật Thuế vụ.

Hạn chế can thiệp chiến dịch chính trị theo quy định về tổ chức được miễn thuế ở mục 501(c)(3) (tiếng Anh)

Hoạt động của chiến dịch chính trị theo quy định về tổ chức được miễn thuế ở mục 501(c)(3)

Thuế thu nhập kinh doanh không liên quan (tiếng Anh)

Các yêu cầu về thuế thu nhập kinh doanh không liên quan đối với các tổ chức được miễn thuế.

Thuế lao động đối với các tổ chức được miễn thuế (tiếng Anh)

Các liên kết đến thông tin về thuế lao động đối với các tổ chức được miễn thuế.

Thông tin thuế dành cho nhà thờ và tổ chức tôn giáo (tiếng Anh)

Thông tin thuế dành cho nhà thờ và tổ chức tôn giáo

Thông tin thuế dành cho người đóng góp (tiếng Anh)

Thông tin thuế dành cho người đóng góp

Các liên kết đến cơ quan tiểu bang dành cho các tổ chức được miễn thuế (tiếng Anh)

Một tập hợp các liên kết đến các trang web của chính quyền Tiểu bang với thông tin hữu ích cho các tổ chức được miễn thuế.

Đào tạo dựa trên web cho lãnh đạo từ thiện và tình nguyện viên

Tìm hiểu thêm về quyền lợi, hạn chế và kỳ vọng của các tổ chức được miễn thuế bằng cách tham dự 10 khóa học tương tác tại Hội thảo về Tổ chức Miễn thuế Quy mô Nhỏ đến Vừa (tiếng Anh) trực tuyến.