Người đóng thuế có quyền không đồng ý với quan điểm của Sở Thuế Vụ và quyền được lắng nghe

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-171, Ngày 12/15/2020

Người đóng thuế có quyền không đồng ý với quan điểm của Sở Thuế Vụ và quyền được lắng nghe. Đây là một phần của Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế, trong đó nêu rõ các quyền cơ bản mà người đóng thuế có khi làm việc với Sở Thuế Vụ.

Người đóng thuế có quyền:

 • Đưa ra các lập trường phản đối.
 • Cung cấp tài liệu bổ sung để phản hồi các hành động chính thức hoặc đề xuất của Sở Thuế Vụ.
 • Mong muốn Sở Thuế Vụ xem xét kịp thời các ý kiến phản đối của họ.
 • Yêu cầu Sở Thuế Vụ xem xét mọi tài liệu hỗ trợ ngay lập tức.
 • Nhận phản hồi nếu Sở Thuế Vụ không đồng ý với quan điểm của họ.

Dưới đây là một số điều cụ thể về quyền phản đối lập trường của Sở Thuế Vụ và quyền được lắng nghe được cung cấp cho người đóng thuế.

 • Trong một số trường hợp, Sở Thuế Vụ sẽ thông báo cho người đóng thuế rằng tờ khai thuế của họ có lỗi toán học hoặc văn thư. Nếu điều này xảy ra, người đóng thuế:
  • Có 60 ngày để thông báo với Sở Thuế Vụ rằng họ không đồng ý.
  • Cần cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa các lỗi.
  • Có thể gọi đến số được cung cấp trong thư hoặc hóa đơn để được hỗ trợ.
  • Có thể kỳ vọng Sở thực hiện điều chỉnh cần thiết đối với trương mục của họ và gửi bản điều chỉnh nếu Sở Thuế Vụ đồng ý quan điểm của người đóng thuế.
    
 • Đây là những điều sẽ xảy ra nếu Sở Thuế Vụ không đồng ý với quan điểm của người đóng thuế:
  • Cơ quan này sẽ ra thông báo đề xuất điều chỉnh thuế. Đây là một lá thư được gửi theo đường bưu điện.
  • Thông báo này cung cấp cho người đóng thuế quyền phản đối sự điều chỉnh được đề xuất.
  • Người đóng thuế đưa ra phản đối này bằng cách nộp đơn kiến nghị lên Tòa Án Thuế Hoa Kỳ. Người đóng thuế nói chung phải nộp đơn kiến nghị trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo, hoặc 150 ngày nếu đơn đó được giải quyết bên ngoài Hoa Kỳ.
    
 • Người đóng thuế có thể gửi tài liệu và đưa ra phản đối trong quá trình kiểm xét. Nếu Sở Thuế Vụ không đồng ý với quan điểm của người đóng thuế, cơ quan này sẽ đưa ra thông báo giải thích lý do tại sao họ tăng thuế. Trước khi nộp thuế, người đóng thuế có quyền kiến nghị lên Tòa Án Thuế Hoa Kỳ và phản đối quyết định của cơ quan này.
   
 • Trong một số trường hợp, Sở Thuế Vụ phải tạo cơ hội cho người đóng thuế được điều trần trước Văn Phòng Kháng Cáo độc lập. Cơ quan này cần thực hiện điều này:
  • Trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu nợ thuế. Những hành động này bao gồm việc đánh thuế trương mục ngân hàng của người đóng thuế. Ngay sau khi nộp thông báo về quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế liên bang tại địa điểm nộp hồ sơ thích hợp của tiểu bang. Nếu người đóng thuế không đồng ý với quyết định của Văn Phòng Kháng Cáo, họ có thể kiến nghị lên Tòa Án Thuế Hoa Kỳ.

Đọc Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)