Năm Cách Dễ Dàng để Nhận Biết Cú Gọi Lừa Đảo

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Ấn Phẩm Đặt Biệt của IRS về Chỉ Dẫn về Thuế từ 2014-18

IRS tiếp tục cảnh giác cộng đồng cần chú ý vấn đề lừa đảo qua điện thoại và cho biết năm dấu hiệu cảnh giác lừa gạt để giúp quý vị tránh những cú gọi như vậy. Những người này gọi và rằng họ là người của IRS. Những người lừa đảo này thường đòi tiền để trả tiền thuế. Một số khác thì dụ dỗ khi nói rằng quý vị được bồi hoàn thuế. Bồi hoàn thuế là lời lường gạt để quý vị cung cấp cho họ số trương mục ngân hàng hoặc thông tin tài chánh cá nhân khác.

Khi gọi điện thoại thì lời nói của những kẻ lừa gạt này nghe rất đáng tin. Chúng có thể đã biết nhiều về quý vị. Chúng có thể thay đổi ID người gọi để số điện thoại trông giống như IRS đang gọi. Chúng sử dụng tên giả và số thẻ nhân viên IRS giả. Nếu quý vị không trả lời, chúng thường để lại yêu cầu gọi lại “cần gấp”.

IRS tôn trọng quyền hạn của người nộp thuế khi lập một chương trình trả tiền thuế cho quý vị. Vì vậy nên rất dễ dàng biết người gọi từ IRS có phải giả mạo hay không. Dưới đây là năm điều những kẻ lừa đảo thường làm nhưng IRS thì không. Bất cứ điều nào trong năm điều này đều là dấu hiệu bị lừa đảo. IRS sẽ không bao giờ:

1. Gọi cho quý vị về tiền nợ thuế mà không gửi trước thông báo chánh thức qua thư cho quý vị.

2. Yêu cầu quý vị trả tiền thuế mà không cho quý vị cơ hội nêu thắc mắc hoặc phản đối số tiền thuế họ nói quý vị còn nợ.

3. Đòi hỏi quý vị dùng một cách trả tiền thuế nhất định, như trả trước qua thẻ tín dụng.

4. Hỏi để biết số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại.

5. Đe dọa báo cảnh sát địa phương hoặc nhân viên công lực khác để bắt quý vị nếu không trả tiền.

Nếu quý vị nhận được điện thoại gọi từ bất cứ người nào nói rằng họ là nhân viên IRS và yêu cầu trả tiền thì cần làm những điều sau:

* Nếu quý vị biết mình nợ tiền thuế hoặc nghĩ mình nợ tiền thuế thì gọi cho IRS theo số 800-829-1040 để hỏi về các lựa chọn trả tiền. Quý vị cũng có thể lập chương trình trả tiền trực tuyến tại IRS.gov.

* Nếu quý vị biết mình không nợ tiền thuế hoặc không có căn cứ gì tin rằng mình nợ tiền thuế thì báo cáo sự việc cho TIGTA theo số 1.800.366.4484 hoặc www.tigta.gov.

* Nếu kẻ lừa đảo qua điện thoại gọi cho quý vị thì liên lạc với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) tại FTC.gov. Dùng đường nối “FTC Complaint Assistant” (“Trợ Giúp Than Phiền FTC”) để báo cáo lừa đảo. Xin ghi thêm &quotIRS Telephone Scam” (Lừa Đảo IRS Qua Điện Thoại) vào than phiền của quý vị.

Xin hãy nhớ IRS hiện nay không dùng điện thư tự nguyện, tin nhắn văn bản hoặc bất cứ phương tiện truyền thông xã hội nào để bàn thảo về vấn đề thuế cá nhân của quý vị.  Viếng thăm www.irs.gov và đánh vào từ “scam” (lừa đảo) trong hộp tìm kiếm để biết thêm thông tin về báo cáo lừa đảo thuế.