IRS nhắc nhở về tùy chọn nộp hồ sơ điện tử cho các doanh nghiệp mà phải nộp báo cáo giao dịch tiền mặt; hiện có thể nộp cùng lúc nhiều hồ sơ

IR-2020-168, ngày 22 tháng 7 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở các doanh nghiệp mà phải nộp báo cáo về các giao dịch tiền mặt lớn rằng việc nộp hồ sơ điện tử là một lựa chọn nhanh chóng, dễ dàng và an toàn để nộp báo cáo của họ. Giờ đây, các doanh nghiệp có thể gửi hàng loạt báo cáo của họ, điều này đặc biệt hữu ích đối với những người được yêu cầu gửi nhiều biểu mẫu.

Mặc dù các doanh nghiệp có tùy chọn nộp Mẫu 8300, Báo cáo Thanh toán bằng Tiền mặt trên $10,000 (tiếng Anh) trên giấy nhưng nhiều người đã nhận thấy hệ thống nộp đơn điện tử miễn phí và an toàn là một cách thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn để đáp ứng thời hạn báo cáo. Mẫu này sẽ đến hạn sau 15 ngày kể từ ngày giao dịch và không tính phí cho tùy chọn khai điện tử.

Mặc dù nhiều giao dịch tiền mặt là hợp pháp nhưng thông tin được báo cáo trên mẫu này có thể giúp ngăn chặn những kẻ trốn thuế, trục lợi từ buôn bán ma túy, tham gia tài trợ khủng bố và thực hiện các hoạt động tội phạm khác. Chính phủ thường có thể truy tìm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp này thông qua các khoản thanh toán được báo cáo trên Mẫu 8300 và các biểu mẫu báo cáo tiền mặt khác.

Các doanh nghiệp mà nộp Mẫu 8300 theo phương thức điện tử được tự động xác nhận miễn phí việc nhận được hồ sơ khi họ nộp đơn. Ngoài ra, việc nộp hồ sơ điện tử chính xác hơn, giảm nhu cầu thư từ trao đổi sau đó với IRS.

Để nộp Mẫu 8300 theo phương thức điện tử, doanh nghiệp phải thiết lập tài khoản với Hệ thống Nộp Hồ sơ Điện tử BSA (tiếng Anh) của FinCEN. Để biết thêm thông tin, các doanh nghiệp quan tâm có thể gọi cho Bộ phận Trợ giúp Nộp Hồ sơ Điện tử của BSA theo số 866-346-9478 hoặc gửi email cho họ tại bsaefilinghelp@fincen.gov. Bộ phận trợ giúp làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, giờ Miền Đông.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu báo cáo, hãy xem FS-2020-11, Việc báo cáo giao dịch tiền mặt giúp chính phủ chống lại các hoạt động tội phạm (tiếng Anh), có trên IRS.gov.