Thực Hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế

Thông Điệp Từ Damon Rowe, Giám Đốc Điều Hành, Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận Của Sở Thuế Vụ

Đầu năm nay, tôi đã trở thành giám đốc đầu tiên của cơ quan Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận mới được thành lập, như là một phần của việc tập trung liên tục vào các vấn đề tuân thủ thuế. Với vai trò này, tôi đưa ra các chỉ đạo và lãnh đạo điều hành toàn cơ quan trong việc thiết kế, phát triển và cung cấp các hoạt động chính trong Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Sở Thuế Vụ để phát hiện và ngăn chặn gian lận trong khi củng cố chương trình thực thi chống gian lận quốc gia. Đây là một cách làm mới và nó đã đem lại các lợi ích. Trước khi đảm nhận vai trò quản lý Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận, tôi đã dành sự nghiệp của mình tại bộ phận Điều Tra Hình Sự của Sở Thuế Vụ, vì vậy tôi biết tầm quan trọng của vấn đề gian lận, việc kiểm tra kỹ lưỡng các vấn đề và làm việc với các đồng nghiệp từ các đơn vị khác trong Sở về việc tuân thủ tự nguyện.

Tôi vui mừng khởi động Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế và thúc đẩy việc đầu tư đáng kinh ngạc mà Sở Thuế Vụ đã thực hiện trong lĩnh vực thực thi chống gian lận. Tuần này, chúng tôi tham gia vào một nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động của gian lận, bao gồm cả gian lận thuế, bằng cách thúc đẩy giáo dục và nhận thức về gian lận. Những nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm chống lại gian lận thuế và tài chính khác giúp bảo vệ người đóng thuế trên toàn thế giới và nêu bật tầm quan trọng của việc phòng chống gian lận đối với xã hội.

Gian lận có nhiều hình thức và trong khi tôi chủ yếu tập trung vào những hình thức gian lận ảnh hưởng đến quản lý thuế, tuần này là cơ hội để tập trung vào tất cả các loại gian lận ảnh hưởng đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Năm nay thật khó khăn đối với người tiêu dùng khi những trò gian lận mới ở khắp mọi nơi đang nhắm vào những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất của chúng ta mà quý vị có thể thấy. Trong một ví dụ về các tổ chức địa phương chống gian lận, Lực Lượng Đặc Nhiệm Dành Cho Người Trưởng Thành Dễ Bị Tổn Thương của Quận Worcester tiếp tục giáo dục và nâng cao nhận thức về các âm mưu gian lận phổ biến với sáng kiến "Tháng 11 Không Lừa Đảo". Trọng tâm của sáng kiến là ngăn chặn các trò gian lận trước khi chúng gây thiệt hại về tài chính cho nạn nhân. Họ biết họ không có đủ phương tiện để điều tra và xác định những tên tội phạm đằng sau mỗi vụ lừa đảo, vì vậy họ tập trung vào giáo dục. Họ làm những việc mà họ có thể làm tốt. Chúng tôi cũng đang làm những việc mà chúng tôi có thể làm tốt.

Chủ đề cho năm 2020 là sự hợp tác – với cơ quan thực thi pháp luật, với các thành viên nội bộ, với khu vực tư nhân. Ngoài việc tận dụng các mối quan hệ thực thi pháp luật hiện có, tôi tiếp tục tập trung vào các hoạt động vô nguyên tắc của những người đóng thuế và những kẻ tiếp tay chuyên nghiệp phá hoại luật thuế liên bang của chúng ta để bảo đảm sự nhất quán và công bằng đối với người dân Hoa Kỳ. Tôi đang xây dựng một văn hóa nơi mọi nhân viên về tuân thủ đều có cam kết nhận thức về các vấn đề liên quan đến gian lận thuế — và họ ưu tiên các vấn đề đó tại cơ quan.

Để thực hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, tôi muốn khuyến khích mọi người dành một chút thời gian và suy nghĩ về các bước quý vị có thể thực hiện để chống lại gian lận trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy gọi cho bạn bè hoặc một thành viên trong gia đình để cảnh báo họ hoặc đăng thông điệp nâng cao nhận thức trên mạng xã hội – hãy thực hiện trách nhiệm của mình!