Bảy điều khuyên giúp cho người khai thuế tránh các mưu đồ gian lận rất phổ biến về tín thuế đại học

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Lời khuyên đặt biệt 2012-03, Ngày 5 Tháng Ba Năm 2012.

Sở Thuế Vụ đưa ra bảy điều khuyên giúp cho người khai thuế tránh khỏi  một đường giây gian lận đang nhắm vào quý vị cao niên và các người  khai thuế khác để  khai thuế  lấy lại các khoản tiền giả mạo.

1. Mưu đồ này  được đề ra với lời hứa hẹn thông thường là đem lại tiền thuế cho những  người có ít hay không có  lương bỗng và  thường không bị đòi  hỏi  phải  khai thuế.

2. Những người đề xướng  bảo là sẽ đem lại  cho nạn nhân  của họ,  thường là những người cao niên,  số tiền  hoàn thuế  hay là  một  khoản tiền không có thật dựa vào điều luật Cơ Hội Giảm Thuế Cho Công Dân Mỹ ̣̣ (The American Opportunitive Tax  Credit), mặc  dầu  các nạn nhân không  đăng ký hay không  đóng tiền cho đại học.

3. Những tay lừa bịp chuyên nghiệp này, hứa hẹn là sẽ  lấy lại tiền thuế, mặc dầu các nạn nhân đã ngưng đi học bao nhiêu thập niên qua. Những người lường gạt này nhắm vào những người cao niên, những người lợi tức thấp và  hội viên trong các nhà thờ với lời hứa  gian dối về món tiền không cần giấy tờ chứng minh này.

4. Một mưu đồ của sự lường gạt là  sự khai thuế  cho quyền lợi khi đi học đại học được bồi hoàn cho mọi người bằng  tiền thuế mà quý vị trả khi đi mua thực phẩm.

5. Những vụ lừa đảo này đã làm cho các nạn nhân tốn tiền rất nhiều. Những  tay đề xướng này  thường đòi hỏi những người muốn họ khai thuế,  phải trả tiền lệ phí trước,  phần lớn rất cao, và ̣đến khi nạn nhân khám phá ra là mình bị lường gạt,  thì những người lường gạt này đã trốn mất.

6. Tất cả những người khai thuế, kể cả những người thuê người khác khai thuế cho mình,  phải nên cẩn thận,  bởi vì họ phải chịu trách nhiệm về sự chính xác  những lời khai thuế trong đơn của họ.  Họ phải  hoàn  tiền lại cho sở thuế nếu làm đơn sai cộng thêm tiền phạt và tiền lời.  Họ còn có thể  bị pháp luật  truy  tố  hình sự.

7. Để tránh bị  lôi cuốn vào những sự  mưu mô gian lận này Sở Thuế Vụ nhắc nhở người kai thuế phải cảnh giác những  điều  sau đây:

 • Những lời khai thuế gian không đúng sự thật để được giảm hay hoàn tiền lại dựa  vào những chương trình hay những mệnh lệnh không đúng.
 • Những trung tâm khai thuế lấy lợi tức không ̣được thông dụng, hứa hẹn lấy lại tiền, hoặc là được bồi thường tiền thuế cho các thành viên trong các nhà thờ địa phương.
 • Những trang mạng lôi kéo quý vị trực tiếp với số điện thoại miễn phí rồi sau đó thu thập số an sinh xã hội của quý vị.
 • Những tờ giấy hay tập quảng cáo in tại nhà, ám chỉ sẽ giúp quý vị lấy lại được tiền thuế mà không có gì chứng minh về việc làm ăn của họ.
 • Hứa hẹn sẽ lấy lại được tiền thuế mà không cần giấy tờ chứng minh.
 • Hứa hẹn sẽ lấy lại tiền thuế cho những người “lợi tức thấp- không cần giấy tờ khai thuế”.
 • Hứa hẹn  là quý vị vẫn còn được áp dụng chương trình Phục Hồi Kinh Tế (Economic Recovery Credit Program) mặc dầu chương trình này đã hết hạn.
 • Hứa hẹn sẽ khai thuế cho quý vị để lấy lại tiền thuế với điều kiện là quý vị phải chia số tiền đó với họ.
 • Tránh những hãng khai thuế  hoạt động ở  bên ngoài thành phố hay các nơi xa xôi.

Vài tuần lễ  gần đây, Sở Thuế Vụ  đã  phát hiện và ngăn chặn sự gia tăng đột ngột  các yêu cầu đến từ khắp Hoa Kỳ về khoãn tiền thuế hoàn trả giả mạo.  Sở Thuế Vụ đang tích cực điều tra để tìm ra nơi  phát xuất  các đường dây gian lận,  và những kẻ chủ mưu này có thể bị pháp luật truy tố hình sự.

Muốn biết thông tin về quyền lợi thuế liên quan đến giáo dục, vào phần Quyền Lợi Thuế cho Trung Tâm Thông Tin Giáo Dục trên mạng lưới này.

Đường nối:

Đoạn video trên YouTube:

 • Trò Lừa Bịp về Tiền Hoàn Thuế - Tiếng Anh

Podcast: 

 • Chọn Người Khai thuế