Tax Tips for November 2021

Important charitable giving reminders for taxpayers

Tax Tip 2021-176, November 30, 2021

Nắm được quyền hạn của người đóng thuế: Quyền được riêng tư

Mẹo Thuế của IRS 2021-174, ngày 24 tháng 11 năm 2021--Một trong những ưu tiên hàng đầu của IRS là bảo vệ quyền riêng tư của những người đóng thuế ở Mỹ. IRS vô cùng coi trọng vấn đề này khi liệt kê quyền riêng tư là một trong mười quyền hạn của mọi người đóng thuế trong Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Các nguồn thông tin của IRS giúp người đóng thuế xác định xem liệu đề nghị thỏa hiệp có phải là cách thích hợp để giải quyết nợ thuế hay không

Mẹo thuế của IRS 2021-172, ngày 22 tháng 11 năm 2021 — Cá nhân đóng thuế và chủ doanh nghiệp có thể sử dụng bản Cẩm Nang về Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) hoặc loạt video (tiếng Anh) hướng dẫn mới để tìm hiểu xem một lời đề nghị thỏa hiệp có hiệu lực như thế nào và quyết định xem liệu nó có thể giúp họ giải quyết nợ thuế hay không.

IRS announces changes to retirement plans for 2022

Tax Tip 2021-170, November 17, 2021

Lý do tại sao điều quan trọng là người đóng thuế biết và hiểu được chính xác tư cách khai thuế của họ

Mẹo thuế của IRS 2021-168, ngày 15 tháng 11 năm 2021 — Khi người đóng thuế chuẩn bị sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới, điều quan trọng là họ phải biết được chính xác tư cách khai thuế của mình (tiếng Anh).

Giờ đây các gia đình có thể khai báo những thay đổi về thu nhập trên Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em

Mẹo Thuế trong đại dịch COVID 2021-167, ngày 10 tháng 11 năm 2021 — Gần đây, IRS đã ra mắt một tính năng mới trên Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép những gia đình nhận khoản ứng trước tín thuế trẻ em hàng tháng cập nhật thu nhập của họ.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế: Giúp người đóng thuế đệ trình những vấn đề hoặc mối quan tâm lên IRS

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (TAS) là một tổ chức độc lập thuộc IRS có nhiệm vụ hỗ trợ người đóng thuế và bảo vệ quyền hạn của người đóng thuế.

Những trò lừa đảo thuế phổ biến và mẹo phòng tránh cho người đóng thuế

Trong những năm gần đây, các mưu đồ và trò lừa đảo thuế đang gia tăng.

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.