Người đóng thuế nên biết về những lầm tưởng trong việc hoàn thuế

Lời khuyên về thuế 2020-72, Ngày 17 tháng 6 năm 2020

Giờ đây, nhiều người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế liên bang qua đường điện tử và IRS trở lại xử lý tờ khai thuế trên giấy được gửi qua bưu điện nên họ rất háo hức được biết thông tin chi tiết về khoản hoàn thuế của họ. Khi nói đến hoàn thuế, có một số lầm tưởng phổ biến.

Nhận được tiền hoàn thuế vào năm nay có nghĩa là không cần điều chỉnh khoản khấu lưu cho năm 2020

Để giúp tránh bị bất ngờ vào năm tới, người đóng thuế nên thay đổi ngay bây giờ để chuẩn bị cho năm tới. Một cách để thực hiện việc này là điều chỉnh khấu lưu thuế của họ với chủ thuê lao động. Điều này dễ dàng được thực hiện bằng cách dùng Công cụ Ước tính Tiền Khấu lưu Thuế. Công cụ này có thể giúp người đóng thuế xác định xem chủ thuê lao động của họ có khấu lưu số tiền phù hợp hay không. Điều này là đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai nhận được kết quả bất ngờ từ việc khai thuế trong năm nay. Việc này có thể xảy ra bởi vì chủ thuê lao động của người đóng thuế đã khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế từ tiền lương của nhân viên vào năm 2019.

Việc gọi cho IRS hoặc một chuyên gia thuế sẽ có được thông tin chính xác hơn về ngày hoàn thuế

Nhiều người cho rằng việc nói chuyện với IRS hoặc chuyên gia thuế của họ là cách tốt nhất để biết khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng hoàn thuế là trực tuyến thông qua công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? hoặc trên ứng dụng di động IRS2Go (Tiếng Anh).

Người đóng thuế có thể gọi đường dây nóng tự động về hoàn thuế theo số 800-829-1954. Đường dây nóng này có thông tin tương tự như công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? và trợ lý điện thoại của IRS. Không cần phải gọi cho IRS trừ khi công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? yêu cầu quý vị làm vậy.

Yêu cầu một bản ghi thuế là cách bí mật để có được ngày hoàn thuế

Làm như vậy sẽ không giúp cho người đóng thuế tìm ra thông tin khi nào họ sẽ được hoàn thuế. Công cụ "Tiền toàn thuế của tôi đâu?" thông báo cho người đóng thuế biết tờ khai thuế của họ đã được nhận và liệu IRS đã chấp nhận hoặc gửi tiền hoàn thuế hay chưa.

Công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? chắc đã nhầm lẫn vì vẫn chưa có thông tin về ngày gửi tiền

Các cập nhật ở công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? ‎trên cả IRS.gov và ứng dụng di động IRS2Go được thực hiện một lần mỗi ngày. Những cập nhật này thường được thực hiện qua đêm. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn (Tiếng Anh). Nếu IRS cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế thì cơ quan này sẽ liên lạc với người đóng thuế qua thư bưu điện. Người đóng thuế cũng nên cân nhắc thời gian cần thiết để các ngân hàng nhập khoản hoàn thuế vào tài khoản của người đóng thuế. Những người đang chờ hoàn thuế qua thư bưu điện nên dự tính thời gian cần thiết để chi phiếu đến nơi.

Công cụ Tiền toàn thuế của tôi đâu? chắc đã nhầm lẫn vì số tiền hoàn thuế là ít hơn dự kiến

Có một số yếu tố có thể khiến số tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự kiến. Các tình huống có thể làm giảm tiền hoàn thuế bao gồm:

  • Người đóng thuế mắc lỗi hoặc sai lầm trong tính toán
  • Người đóng thuế nợ thuế liên bang cho năm trước đó
  • Người đóng thuế còn nợ thuế tiểu bang, trợ cấp con cái, tiền vay sinh viên hoặc các nghĩa vụ không chịu thuế liên bang chưa trả khác
  • IRS giữ lại một phần tiền hoàn thuế trong khi xem xét một mục được yêu cầu khi khai thuế

IRS sẽ gửi cho người đóng thuế thư giải thích nếu những điều chỉnh này được thực hiện. Một số người đóng thuế cũng có thể nhận được thư từ Văn phòng Dịch vụ Tài chính của Bộ Ngân Khố nếu khoản hoàn thuế của họ bị giảm để bù đắp một số nghĩa vụ tài chính.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)