Người nộp thuế nên sớm gia hạn các ITIN hết hạn để tránh bị chậm hoàn thuế vào năm sau

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-110,  ngày 27 tháng 8, 2020

Mã số Cá nhân Đóng thuế (Individual taxpayer identification number hay ITIN) được sử dụng bởi những người có nghĩa vụ khai thuế hoặc trả tiền thuế theo luật pháp Hoa Kỳ nhưng không đủ điều kiện có số An sinh Xã hội. Những người có mã số cá nhân đóng thuế sắp hết hạn nên gia hạn số của họ càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp tránh những chậm trễ không cần thiết liên quan đến việc hoàn thuế của họ trong năm tới.

Các ITIN nào sẽ hết hạn trong năm nay

  • Các ITIN sau đây sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020
    • Các số có chữ số giữa là 88
    • Các số có chữ số giữa là 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 hoặc 99, nếu được cấp trước năm 2013 và nếu chưa được gia hạn.

IRS đã gửi Thông báo CP48 (tiếng Anh) cho những người nộp thuế bị ảnh hưởng vào cuối mùa hè. Thông báo này giải thích về những hành động người đóng thuế cần thực hiện để gia hạn ITIN nếu nó sẽ được sử dụng trong tờ khai thuế Hoa Kỳ nộp vào năm 2021. Nếu người đóng thuế có số ITIN đã hết hạn và dự kiến phải khai thuế vào năm 2021 thì họ có thể gia hạn bất kỳ lúc nào.

Người nộp thuế có ITIN sắp hết hạn có tùy chọn gia hạn số này cho cả gia đình cùng một lúc, nếu họ đã nhận được thư gia hạn từ IRS. Các thành viên gia đình bao gồm người khai thuế, người phối ngẫu và bất kỳ người phụ thuộc nào được khai trên tờ khai thuế.

Cách gia hạn ITIN

Để gia hạn ITIN, người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu đơn W-7 và gửi nộp tất cả các tài liệu cần thiết. Người đóng thuế nộp Mẫu đơn W-7 không bắt buộc phải đính kèm tờ khai thuế liên bang. Tuy nhiên, họ vẫn phải ghi chú một lý do cho việc cần có ITIN trên Mẫu đơn W-7. Người phối ngẫu và người phụ thuộc chỉ có thể gia hạn ITIN của họ khi họ nộp tờ khai thuế cá nhân hoặc khi người khác nộp tờ khai thuế có khai họ để yêu cầu quyền lợi thuế được phép. Ví dụ: một người cha hay mẹ phụ thuộc mà giúp cho người đóng thuế chính đủ điều kiện để yêu cầu tình trạng khai thuế chủ hộ gia đình. Người nộp thuế nên xem Hướng dẫn cho Mẫu W-7 (tiếng Anh) PDF trước khi hoàn thành mẫu này.

Có ba cách để nộp gói tài liệu cho Mẫu W-7. Người đóng thuế có thể:

Các lỗi thường gặp cần tránh khi gia hạn ITIN

  • Gửi tài liệu nhận dạng qua thư mà không có Mẫu đơn W-7
  • Thiếu thông tin trên Mẫu đơn W-7
  • Không đủ tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như bằng chứng về việc cư trú ở Hoa Kỳ hoặc tài liệu để hỗ trợ việc đổi tên.

IRS tiếp tục nỗ lực giáo dục trên toàn quốc để chia sẻ thông tin với những người có ITIN. Để trợ giúp, IRS cung cấp nhiều tài liệu thông tin (tiếng Anh) PDF khác nhau, có sẵn tới bảy ngôn ngữ.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)