Zouti Rechèch Erè sa ap ede ou rezoud erè ki fèt lè ou itilize Fòmilè Deklarasyon pou Ranpli Gratis yo.

Enstriksyon

  1. Kopye epi Kole tout tèks nan mesaj imèl ou rejte a nan bwat rechèch la.
  2. Kòmanse kopye nan "Dear Free File Fillable Forms Taxpayer:”
  3. Fini kopi a nan "This email was generated from an automatic system, which is not monitored for responses."

Si ou pa respekte enstriksyon pou rechèch sa yo, sa ka lakoz ou jwenn move rezilta.

Rezilta yo ap parèt nan lòd yo te rantre nan bwat rechèch la.