Preparasyon pou Dezas - YouTube video text script

Li enpòtan pou w reflechi sou siklòn, tònad, ak lòt katastwòf pou w prepare si yo ta rive.

Sa enkli pwoteje fòm taks ou yo ak lòt dosye finansye yo.

Premyèman, ou ta ka pran avantaj de kenbe dosye elektwonik.

Se konsa, wè si ou ka resevwa deklarasyon labank ou ak dokiman ki gen rapò pa imel.

Pou dokiman papye tankou W-2 ak deklarasyon taks, eskane yo nan òdinatè w lan epi

sere yo nan yon fòma elektwonik.

Oswa kreye doub kopi epi estoke yo nan yon kote ki apa, men ki an sekirite.

Kounye a, si ou posede yon biznis, asire w ke ou kreye yon plan pou rekòmanse operasyon ou apre yon dezas.

Finalman, IRS gen enfòmasyon sou pèt katastwòf pou tou de kontribyab endividyèl ak biznis yo pou ede ou kreye yon dosye sou sa ou posede anvan dezas frape.

Pou plis enfòmasyon, tcheke paj sa a, IRS.gov/disaster.