Chuẩn Bị Cho Thiên Tai - YouTube video text script

Điều quan trọng là phải suy nghĩ về bão, lốc xoáy và các thiên tai khác để bạn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp chúng xảy ra.

Điều này bao gồm việc bảo vệ các hồ sơ thuế và hồ sơ tài chính khác của bạn.

Đầu tiên, bạn có thể tận dụng việc lưu giữ hồ sơ điện tử.

Vì vậy, hãy xem liệu bạn có thể nhận được sao kê ngân hàng và các tài liệu liên quan qua e-mail hay không.

Đối với các tài liệu giấy như W-2 và tờ khai thuế, hãy quét chúng vào máy tính của bạn và lưu chúng ở dạng điện tử.

Hoặc tạo các bản sao và lưu trữ chúng ở một nơi riêng biệt nhưng an toàn.

Bây giờ, nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, hãy đảm bảo bạn lập kế hoạch khôi phục hoạt động của mình sau thiên tai.

Cuối cùng, IRS có sổ ghi chép về thiệt hại do thiên tai dành cho cả cá nhân đóng thuế và doanh nghiệp để giúp bạn tạo hồ sơ về những gì bạn sở hữu trước khi thiên tai xảy ra.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang này, IRS.gov/disaster.