Giới thiệu về Ấn phẩm 519, Hướng dẫn thuế Hoa Kỳ cho Người nước ngoài

Cho mục đích thuế, người nước ngoài là một cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ. Người nước ngoài được phân loại là người nước ngoài tạm trú và người nước ngoài thường trú. Ấn phẩm 519 sẽ giúp bạn xác định tình trạng của mình và cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ.


Bản sửa đổi hiện tại


Những thay đổi gần đây


Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích