Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến

IRS cho phép quý vị truy cập hầu hết các công cụ thuế bằng một tài khoản có cùng thông tin đăng nhập và mật khẩu.

IRS cho phép quý vị truy cập hầu hết các công cụ thuế bằng một tài khoản có cùng thông tin đăng nhập và mật khẩu.

IRS đang sử dụng ID.me, một nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy, để cung cấp các dịch vụ đăng nhập và xác minh danh tính. Nếu quý vị có tài khoản ID.me từ chính phủ tiểu bang hoặc cơ quan liên bang, quý vị có thể đăng nhập mà không cần xác minh lại danh tính của mình. Nếu quý vị là người dùng mới, quý vị sẽ phải tạo một tài khoản ID.me mới. Quy trình xác minh danh tính này áp dụng cho các dịch vụ của IRS bao gồm Tài Khoản Trực Tuyến, Nhận Bản Ghi Trực Tuyến, Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến, Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN), Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh), và Gửi Mẫu 2848 và 8821 Trực Tuyến (tiếng Anh).

ID.me sử dụng công nghệ xác minh danh tính mới nhất để xác thực danh tính của quý vị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Họ chuyên về bảo vệ danh tính kỹ thuật số và giúp chúng tôi đảm bảo rằng đó là quý vị – chứ không phải ai đó giả danh quý vị – trước khi chúng tôi cấp cho quý vị quyền truy cập vào thông tin của mình.

Nếu quý vị đã có tên người dùng IRS, vui lòng tạo tài khoản ID.me mới càng sớm càng tốt.

Đáp: Để xác minh danh tính của quý vị với ID.me, quý vị sẽ cần cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân như bằng lái xe, ID tiểu bang hoặc hộ chiếu.

Quý vị cũng sẽ cần có ảnh tự chụp hoặc trò chuyện video bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có webcam. Nếu quý vị cần trợ giúp để xác minh danh tính của mình hoặc để gửi yêu cầu hỗ trợ, quý vị có thể truy cập Trang Web Trợ Giúp IRS Của ID.me (tiếng Anh).

Nếu quý vị sử dụng công nghệ hỗ trợ như trình đọc màn hình hoặc gặp sự cố khi chụp ảnh, quý vị có thể cần hỗ trợ để hoàn tất quy trình. Có thể tìm thấy thêm thông tin trong hướng dẫn trợ năng của chúng tôi.

Nếu quý vị không thể tự chụp ảnh hoặc hoàn thành tùy chọn tự phục vụ, quý vị sẽ được chuyển hướng đến một Người Phân Xử Đáng Tin Cậy Của ID.me để xác minh danh tính của quý vị trước khi quý vị có thể truy cập các công cụ IRS. Tài khoản ID.me mới của quý vị sẽ cho phép quý vị xác minh danh tính của mình để không ai khác có thể truy cập vào tài khoản trực tuyến IRS của quý vị.

Đáp: Nếu quý vị là người dùng mới, quý vị phải tạo tài khoản ID.me và xác minh danh tính của mình để truy cập một dịch vụ trực tuyến IRS cụ thể. Nếu quý vị gặp sự cố khi xác minh danh tính của mình với ID.me, quý vị có thể nhận trợ giúp trên trang web trợ giúp ID.me (tiếng Anh).

Đáp: Không. Hệ thống ID.me không cho phép bất kỳ ai dưới 18 tuổi truy cập. Người có Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) có thể gặp khó khăn khi hoàn thành quy trình xác minh danh tính và có thể cần sử dụng các tùy chọn thay thế. Để xem các tùy chọn thay thế cho dịch vụ quý vị đang cố gắng truy cập, hãy chọn “Điều gì xảy ra nếu tôi không thể xác minh danh tính của mình?” trên trang đăng nhập và sau đó chọn liên kết "các tùy chọn thay thế" để xem các tùy chọn thay thế cụ thể liên quan đến dịch vụ đó.

Đáp: Sau khi xác minh danh tính của mình, quý vị có thể thấy thông báo của IRS cho biết "A condition has been identified that's preventing your access to this service” ("Đã xác định được một tình trạng đang cản trở quyền truy cập của quý vị vào dịch vụ này"). Nếu quý vị thấy thông báo này, vui lòng thử đăng nhập lại sau.

Nếu quý vị liên tục nhận được thông báo này, thì có nghĩa là quý vị sẽ không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến đó. Chọn nút “view your alternatives” (“xem các lựa chọn thay thế của quý vị”) trên trang lỗi để tìm hiểu về các lựa chọn thay thế để hoàn thành giao dịch của quý vị.

Đáp: Có, với tư cách là nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy được chứng nhận theo tiêu chuẩn liên bang, ID.me được yêu cầu lưu trữ thông tin của quý vị.  ID.me sẽ không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin nhận diện cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm của quý vị với các bên khác, trừ khi để xác minh danh tính và tính đủ điều kiện của quý vị. ID.me tuân theo các quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư và bảo mật, và Hướng Dẫn Nhận Diện Kỹ Thuật Số của Ấn Phẩm Đặc Biệt 800-63-3 của NIST. Đọc thêm về cách ID.me bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, Tuyên Ngôn Quyền Riêng Tư (tiếng Anh) của ID.mechính sách quyền riêng tư đầy đủ của ID.me (tiếng Anh)

 

Dịch Vụ Điện Tử Dành Cho Chuyên Gia Thu

Mặc dù các công cụ để Gửi Giấy Ủy Quyền Và Ủy Quyền Thông Tin Thuế (tiếng Anh) đã chuyển sang quy trình đăng nhập và xác minh danh tính mới, nhưng bây giờ, quý vị sẽ tiếp tục sử dụng tên người dùng IRS của mình để truy cập Dịch Vụ Điện Tử Dành Cho Chuyên Gia Thuế.   Mặc dù đến mùa hè năm 2022, các ứng dụng Dịch Vụ Điện Tử mới sử dụng quy trình xác minh danh tính mới này, nhưng quý vị có thể sẵn sàng và thiết lập tài khoản ID.me ngay bây giờ bằng Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) hoặc Gửi Mẫu Trực Tuyến (tiếng Anh).  Quý vị sẽ có thể sử dụng tài khoản của mình trên nhiều công cụ IRS và tại các cơ quan chính phủ khác cũng sử dụng ID.me, cũng như các ứng dụng Dịch Vụ Điện Tử bắt đầu từ mùa hè năm 2022.

Đối với người dùng Dịch Vụ Điện Tử mới, chúng tôi yêu cầu quý vị xác minh danh tính của mình để không ai khác có thể truy cập vào tài khoản trực tuyến IRS của quý vị. Mất khoảng 15 phút để đăng ký.

Trợ Giúp Về Các Vấn Đề Phổ Biến

Nếu quý vị gặp sự cố khi đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của IRS, hãy thử các bước bên dưới.
Lưu ý: Vì lý do bảo mật, trung tâm cuộc gọi của chúng tôi không thể hỗ trợ các vấn đề về xác minh danh tính.

Đăng Ký Dịch Vụ Điện Tử

Nhập địa chỉ được kê trên tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất của quý vị. Đảm bảo rằng địa chỉ quý vị nhập khớp chính xác với địa chỉ xuất hiện trên tờ khai thuế của quý vị.

 • Nếu quý vị mới chuyển đi:
  Nhập địa chỉ từ tờ khai thuế cuối cùng mà quý vị đã nộp, ngay cả khi đó không phải là địa chỉ hiện tại của quý vị. Chúng tôi chỉ sử dụng địa chỉ này để xác minh danh tính.
 • Nếu quý vị vừa nộp tờ khai thuế với một địa chỉ mới:
  Thay vào đó, hãy thử nhập địa chỉ cũ của quý vị. Các tờ kha
  i mới được gửi có thể mất vài tuần để xử lý.
 • Nếu gần đây quý vị đã nộp tờ khai thuế đầu tiên của mình:
  Chọn nút radio có nhãn “I have not filed a tax return in the past seven years” (“Tôi đã không khai thuế trong bảy năm qua”) từ các tùy chọn “Filing Status” (“Tư Cách Khai Thuế”), nếu có.
 • Nếu quý vị được xác định và đề địa chỉ bằng đơn danh:
  Vui lòng nhập dấu gạch ngang (-) vào trường tên và tên của quý vị trong trường họ. Nếu văn bản pháp lý của quý vị ghi là “FNU”, Tên Không Xác Định, trong phần tên của quý vị, quý vị có thể cần nhập “FNU” thay vì “-” làm tên của quý vị.

Định dạng Hộp Thư Bưu Điện, địa chỉ nước ngoài và quân sự như sau:

 • Hộp Thư Bưu Điện
  Trong trường “Address Line 1” (“Dòng Địa Chỉ 1”), hãy nhập “PO Box” (“Hộp Thư Bưu Điện”) không có dấu chấm và số.
 • Địa Chỉ Nước Ngoài
  Nhập thành phố, quận, vùng hoặc khu vực pháp lý khác của quý vị vào trường “City” (“Thành phố”). Không có trường nào cho Mã Zip/Mã Bưu Điện. Nếu quý vị có địa chỉ gửi thư quốc tế, công cụ IRS.gov duy nhất mà quý vị có thể đăng ký là Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến và quý vị phải yêu cầu mã kích hoạt qua đường bưu điện. Nói chung, người đóng thuế hoặc chuyên gia thuế có địa chỉ quốc tế sẽ không thể đăng ký Nhận Bản Ghi Trực Tuyến, Xem Tài Khoản Thuế Của Quý Vị, Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính hoặc các công cụ Dịch Vụ Điện Tử dành cho chuyên gia thuế.
 • Địa Chỉ Quân Sự
  Nhập APO, FPO hoặc DPO vào trường “City” (“Thành phố”). Chọn AA, AE hoặc AP từ trường “State/U.S. Territory” (“Tiểu Bang/ Lãnh Thổ Hoa Kỳ”).

Chúng tôi sử dụng Experian, một công ty báo cáo tín thuế, để xác thực số tài khoản tài chánh của quý vị. Nếu quý vị gặp vấn đề:

 • Hãy đảm bảo rằng quý vị nhập số tài khoản tài chánh chính xác.
 • Hãy thử nhập một loại tài khoản khác:
  • Thẻ tín dụng – 8 chữ số cuối (không sử dụng thẻ American Express, thẻ ghi nợ hoặc thẻ doanh nghiệp)
  • Khoản vay sinh viên – (Nhập số tài khoản khoản vay sinh viên được cung cấp trên báo cáo của quý vị. Số tài khoản có thể chứa cả số và chữ cái. Không bao gồm bất kỳ ký hiệu nào.) Ngoài ra, chúng tôi không thể xác minh các khoản vay sinh viên do Nelnet phát hành.
  • Khoản nợ thế chấp mua nhà
  • Khoản vay dựa trên trị giá nhà ở (khoản thế chấp thứ hai)
  • Hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà (HELOC)
  • Khoản vay mua ô tô

Chúng tôi có thể không xác minh được tất cả các số tài khoản tài chánh.

Cách nhanh nhất để xác minh danh tính của quý vị là sử dụng số điện thoại di động được liên kết với tên của quý vị. Điện thoại phải ở Hoa Kỳ và bật được văn bản. Chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt một lần đến số điện thoại di động của quý vị. Sau khi nhận được, quý vị có 10 phút để sử dụng mã này. Lưu ý: chúng tôi có thể không xác minh được tất cả các số điện thoại di động.

 • Nếu quý vị không có số điện thoại di động ở Hoa Kỳ được liên kết với tên của mình:
  Quý vị có thể chọn nhận mã kích hoạt qua đường bưu điện khi đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến. Chờ 10 ngày làm việc để nhận mã. Mã một lần này sẽ cho phép quý vị tạo tài khoản của mình và có giá trị trong 30 ngày. Sau đó, quý vị có thể:
  • Tải xuống ứng dụng di động IRS2Go để tạo mã bảo mật cần thiết mỗi khi quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình. IRS2Go miễn phí và có sẵn cho các thiết bị Android, iPhone, iPad và máy tính bảng Amazon Fire; hoặc
  • Nhận mã bảo mật qua cuộc gọi đến số điện thoại ở Hoa Kỳ mỗi lần quý vị đăng nhập
 • Nếu điện thoại di động của quý vị mang tên một thành viên trong gia đình:
  Quý vị có thể cố gắng đăng ký bằng cách xác minh điện thoại di động.  Nếu điện thoại của quý vị không thể được xác minh, quý vị có thể yêu cầu mã kích hoạt qua thư.

Quý vị có thể đăng ký các dịch vụ trực tuyến mà không cần điện thoại di động:

 • Làm theo các bước này để đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến.
 • Trong bước xác minh điện thoại di động, hãy chọn “Nhận mã kích hoạt qua thư bưu điện.”
 • Chờ 10 ngày làm việc để nhận mã qua đường bưu điện. Mã có giá trị trong 30 ngày.
 • Làm theo hướng dẫn kèm theo mã để hoàn tất đăng ký

Mã một lần này sẽ cho phép quý vị tạo tài khoản của mình. Sau đó, quý vị có thể:

 • Tải xuống ứng dụng di động IRS2Go để tạo mã bảo mật cần thiết mỗi khi quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình. IRS2Go miễn phí và có sẵn cho các thiết bị Android, iPhone, iPad và máy tính bảng Amazon Fire; hoặc
 • Nhận mã bảo mật qua cuộc gọi đến bất kỳ số điện thoại ở Hoa Kỳ nào mỗi lần quý vị đăng nhập

 

Đăng Nhập (chỉ dành cho người dùng Dịch Vụ Điện Tử & tên người dùng IRS hiện có

Mỗi lần quý vị đăng nhập, chúng tôi sẽ gửi một mã bảo mật qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại. Tin nhắn văn bản từ Dịch Vụ Mật Khẩu IRS đến từ “77958” và có thể áp dụng cước phí cho tin nhắn và dữ liệu. Các cuộc điện thoại đến từ “202-318-5542”.

 • Khi quý vị nhận được mã, hãy nhập nhanh và chính xác.
  • Mã chỉ có hiệu lực trong 10 phút. Quý vị có thể yêu cầu một mã mới từ màn hình đăng nhập. Lưu ý: quý vị chỉ được thử một vài lần, nếu vẫn sai sẽ bị khóa trong 24 giờ.
 • Nếu quý vị không nhận được tin nhắn có mã bảo mật:
  • Quý vị có thể đã chọn không nhận tin nhắn từ dịch vụ mật khẩu IRS. Soạn IN gửi “77958” để tiếp tục dịch vụ và nhận mã bảo mật.
  •  Nhà cung cấp của quý vị có thể đang gặp sự cố kỹ thuật. Hãy yêu cầu mã qua cuộc gọi điện thoại từ màn hình đăng nhập hoặc thử lại sau.

Lưu ý: Trung tâm cuộc gọi của chúng tôi không thể khắc phục sự cố gửi nhận tin nhắn văn bản.  Nếu quý vị không thể nhận được tin nhắn văn bản ngay bây giờ, quý vị có thể nhận mã bảo mật qua cuộc gọi điện thoại.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi giới hạn số lần cố gắng đăng nhập quý vị có thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Mã bảo mật chúng tôi gửi chỉ có hiệu lực trong 10 phút.

Nếu tài khoản của quý vị bị khóa và quý vị nghĩ rằng mình có thể cung cấp thông tin chính xác: 

 • Hãy chờ 24 giờ trước khi quý vị đăng nhập lại.
 • Đảm bảo tên người dùng, mật khẩu và mã bảo mật quý vị nhập là chính xác.

Lưu ý: Trung tâm cuộc gọi của chúng tôi không thể mở khóa tài khoản của quý vị.

Quý vị có thể đặt lại tên người dùng và mật khẩu của mình trên trang đăng nhập.

 • Nếu quý vị quên tên người dùng của mình: Truy cập trang đăng nhập và nhấp vào “Quên Tên Người Dùng” bên dưới hộp tên người dùng.
 • Nếu quý vị quên mật khẩu của mình: Truy cập trang đăng nhập, nhập tên người dùng của quý vị và nhấp vào “Đăng Nhập”. Trên trang mật khẩu, nhấp vào “Quên Mật Khẩu”.

Quý vị cũng có thể đăng ký lại bằng cách nhấp vào “Tạo Tài Khoản”.

Lưu ý: Trung tâm cuộc gọi của chúng tôi không thể giúp quý vị tìm tên người dùng hoặc đặt lại mật khẩu của quý vị.

Đăng nhập vào tài khoản của quý vị và chọn “Hồ Sơ” để thay đổi số điện thoại di động, tên người dùng hoặc mật khẩu của quý vị.

Xin lưu ý:

 • Điện thoại di động – Nếu quý vị không thể đăng nhập bằng số điện thoại di động cũ của mình thì quý vị có thể đăng ký lại bằng cách chọn “Tạo Tài Khoản” và nhập số điện thoại mới.
 • Tên người dùng – Nếu quý vị là chuyên gia thuế truy cập Dịch Vụ Điện Tử thì quý vị không thể thay đổi tên người dùng của mình.
 • Mật khẩu – Nếu quý vị quên mật khẩu, hãy truy cập trang đăng nhập, nhập tên người dùng của quý vị và nhấp vào “Đăng Nhập”. Trên trang mật khẩu, nhấp vào “Quên Mật Khẩu”.

 

Bảo Mật Tài Khoản Của Quý Vị

Nếu quý vị nghi ngờ hoạt động đăng nhập đáng ngờ với tên người dùng IRS của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị và chọn “Hồ Sơ” để thay đổi mật khẩu của quý vị.

Nhắc nhở: Hãy sử dụng mật khẩu mạnh, duy nhất cho tất cả các tài khoản của quý vị. Không sử dụng lại mật khẩu hoặc tiết lộ chúng cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ

Chúng tôi không bao giờ gọi điện hoặc gửi email hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hoặc đăng nhập để lấy bản ghi hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị. Báo cáo lừa đảo mồi chài qua điện thư nếu quý vị không chắc chắn về tính xác thực của bất kỳ thông tin liên lạc không được yêu cầu nào, không phải thư từ Hoa Kỳ, tự nhận là IRS.