Truy cập an toàn: Cách đăng ký một số công cụ tự trợ giúp trực tuyến

Một tài khoản dịch vụ IRS trực tuyến cho phép quý vị truy cập hầu hết các công cụ thuế với cùng tên người dùng và mật khẩu.

Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến thì hãy tìm kiếm Công cụ để tìm xem có tùy chọn ngoại tuyến nào cho công việc quý vị muốn hoàn thành hay không.

Đăng ký một tài khoản dịch vụ trực tuyến

Khi quý vị đăng ký các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi yêu cầu quý vị xác minh danh tính của mình để không ai khác có thể truy cập vào tài khoản IRS trực tuyến của quý vị. Thường mất khoảng 15 phút để đăng ký.

Xin có sẵn những thông tin sau:

 • Địa chỉ thư điện tử
 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN)
 • Tình trạng khai thuế và địa chỉ gửi thư
 • Một số tài khoản tài chính được liên kết với tên của quý vị:
  • Thẻ tín dụng – 8 chữ số cuối (không tính thẻ American Express, thẻ ghi nợ hay thẻ công ty cấp) hoặc
  • Tiền vay sinh viên – (Nhập số tài khoản tiền vay sinh viên được cung cấp trên bảng kê của quý vị. Số tài khoản này có thể chứa cả con số và chữ cái. Không bao gồm bất kỳ ký hiệu nào.) Ngoài ra, chúng tôi không thể xác minh các khoản vay sinh viên do Nelnet phát hành, hoặc
  • Nợ vay mua nhà hay khoản vay vốn chủ sở hữu nhà, hoặc
  • Hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà (HELOC) hoặc
  • Khoản vay mua xe
 • Số điện thoại di động được liên kết với tên quý vị (để đăng ký nhanh hơn) hoặc khả năng nhận mã kích hoạt qua thư (tiếng Anh)

Trợ giúp về các vấn đề chung

Nếu quý vị gặp sự cố khi đăng ký hoặc đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của IRS thì hãy thử các bước dưới đây.

Lưu ý: Vì lý do bảo mật, trung tâm cuộc gọi của chúng tôi không thể hỗ trợ các vấn đề về xác minh danh tính.

Đăng ký

Sử dụng tab để đi đến yếu tố tiêu điểm tiếp theo

Nhập vào địa chỉ được nêu trong tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất của quý vị. Đảm bảo rằng địa chỉ quý vị nhập vào hoàn toàn khớp với địa chỉ trên tờ khai thuế của quý vị.

 • Nếu quý vị mới chuyển nhà:

  Nhập vào địa chỉ từ tờ khai gần đây nhất quý vị đã nộp, ngay cả khi đó không phải là địa chỉ hiện tại của quý vị. Chúng tôi chỉ sử dụng địa chỉ này để xác minh danh tính.

 • Nếu quý vị vừa khai thuế với địa chỉ mới:

  Hãy thử nhập vào địa chỉ cũ của quý vị. Các tờ khai mới gửi có thể mất vài tuần để được xử lý.

 • Nếu gần đây quý vị đã nộp tờ khai thuế lần đầu tiên:

  Hãy chọn nút có ghi 'I have not filed a tax return in the past seven years' (Tôi đã không khai thuế trong bảy năm qua) từ các tùy chọn 'Filing Status' (Tình trạng khai thuế), nếu có.

 • Nếu quý vị được biết đến và được gọi bằng tên hợp pháp chỉ có một từ hoặc một từ đơn:

  Vui lòng nhập một dấu gạch ngang (-) vào trường tên và tên của quý vị trong trường họ. Nếu tài liệu pháp lý của quý vị có ghi "FNU", First Name Unknown hay không xác định tên, như là tên của quý vị thì quý vị có thể cần nhập "FNU" thay vì "-" cho mục tên của mình.

Định dạng hộp thư bưu điện, địa chỉ nước ngoài và địa chỉ quân sự như sau:

 • Hộp thư bưu điện

  Trong trường 'Address Line 1' (Dòng địa chỉ 1), nhập vào 'PO Box' (Hộp thư bưu điện) mà không có dấu chấm và con số.

 • Địa chỉ nước ngoài

  Nhập tên thành phố, quận, tỉnh hoặc khu vực pháp lý khác của quý vị vào trường 'City' (Thành phố). Không có trường nào dành cho mã Zip/Bưu chính. Nếu quý vị có địa chỉ gửi thư quốc tế thì công cụ duy nhất trên IRS.gov mà quý vị có thể đăng ký là Thỏa thuận Chi trả Trực tuyến và quý vị phải yêu cầu mã kích hoạt qua đường bưu điện. Nhìn chung, những người đóng thuế hoặc chuyên gia thuế có địa chỉ quốc tế sẽ không thể đăng ký dùng công cụ Nhận bản ghi thuế trực tuyến, Xem tài khoản thuế của quý vị, Lấy mã PIN bảo vệ danh tính hoặc Dịch vụ điện tử dành cho chuyên gia thuế.

 • Địa chỉ quân sự

  Nhập APO, FPO hoặc DPO vào trường 'City' (Thành phố). Chọn AA, AE hoặc AP từ trường 'State/U.S. Territory' (Tiểu bang/Lãnh thổ Hoa Kỳ).

Chúng tôi sử dụng Experian, một công ty báo cáo tín dụng, để xác thực số tài khoản tài chính của quý vị. Nếu quý vị gặp phải sự cố:

 • Đảm bảo rằng quý vị nhập vào số tài khoản tài chính xác.
 • Hãy thử nhập vào một loại tài khoản khác:
  • Thẻ tín dụng – 8 chữ số cuối (không dùng thẻ American Express, thẻ ghi nợ hay thẻ công ty cấp)
  • Tiền vay sinh viên – (Nhập số tài khoản tiền vay sinh viên được cung cấp trên bảng kê của quý vị. Số tài khoản này có thể chứa cả con số và chữ cái. Không bao gồm bất kỳ ký hiệu nào.) Ngoài ra, chúng tôi không thể xác minh các khoản vay sinh viên do Nelnet phát hành.
  • Nợ tiền vay mua nhà
  • Khoản vay vốn chủ sở hữu nhà (vay thế chấp nhà lần hai)
  • Hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà (HELOC)
  • Khoản vay mua xe

Chúng tôi có thể không xác minh được tất cả các số tài khoản tài chính.

Cách nhanh nhất để xác minh danh tính của quý vị là sử dụng số điện thoại di động được liên kết với tên quý vị. Số điện thoại phải là ở Hoa Kỳ và có thể dùng tin nhắn văn bản. Chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt một lần đến số điện thoại di động của quý vị. Khi nhận được mã đó, quý vị có 10 phút để dùng nó. Lưu ý: chúng tôi có thể không xác minh được tất cả các số điện thoại di động.

 • Nếu quý vị không có số điện thoại di động ở Hoa Kỳ được liên kết với tên của mình:

  Quý vị có thể chọn nhận mã kích hoạt qua thư khi đăng ký tài khoản dịch vụ trực tuyến. Xin chờ 10 ngày làm việc để nhận được mã này. Mã dùng một lần này sẽ cho phép quý vị tạo tài khoản của mình và có giá trị trong 30 ngày. Sau đó quý vị có thể:

  • Tải xuống ứng dụng di động IRS2Go để tạo mã bảo mật cần thiết mỗi khi quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình. IRS2Go là miễn phí và có sẵn cho các thiết bị Android, iPhone, iPad và máy tính bảng Amazon Fire; hoặc
  • Nhận mã bảo mật qua cuộc gọi đến một số điện thoại ở Hoa Kỳ mỗi lần quý vị đăng nhập
 • Nếu số điện thoại di động của quý vị mang tên một thành viên gia đình:

  Quý vị có thể thử đăng ký bằng cách xác minh số điện thoại di động. Nếu số điện thoại của quý vị không thể được xác minh thì quý vị có thể yêu cầu mã kích hoạt qua thư.

Quý vị có thể đăng ký các dịch vụ trực tuyến mà không cần có điện thoại di động:

 • Làm theo các bước để đăng ký một tài khoản dịch vụ trực tuyến.
 • Ở bước xác minh số điện thoại di động, hãy chọn 'Receive an activation code by postal mail' (Nhận mã kích hoạt qua thư bưu điện).
 • Hãy chờ 10 ngày làm việc để nhận được mã này qua thư. Mã này có giá trị trong 30 ngày.
 • Làm theo hướng dẫn kèm theo mã đó để hoàn tất đăng ký.

Mã dùng một lần này sẽ cho phép quý vị tạo tài khoản của mình. Sau đó quý vị có thể:

 • Tải xuống ứng dụng di động IRS2Go để tạo mã bảo mật cần thiết mỗi khi quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình. IRS2Go là miễn phí và có sẵn cho các thiết bị Android, iPhone, iPad và máy tính bảng Amazon Fire; hoặc
 • Nhận mã bảo mật qua cuộc gọi đến bất kỳ số điện thoại nào ở Hoa Kỳmỗi lần quý vị đăng nhập

 

Đăng nhập

Mỗi lần quý vị đăng nhập, chúng tôi sẽ gửi một mã bảo mật qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại. Tin nhắn văn bản từ Dịch vụ Mật khẩu của IRS đến từ số "77958" và có thể áp dụng cước phí cho tin nhắn và dữ liệu. Các cuộc gọi sẽ đến từ số "202-318-5542".

 • Khi nhận được mã số, hãy nhập vào nhanh chóng và chính xác.
  • Mã này chỉ có giá trị trong 10 phút. Quý vị có thể yêu cầu một mã mới từ màn hình đăng nhập. Lưu ý: quý vị chỉ có giới hạn vài lần đăng nhập trước khi bị khóa trong 24 giờ.
 • Nếu quý vị không nhận được tin nhắn có mã bảo mật:
  • Quý vị có thể đã chọn không nhận tin nhắn từ dịch vụ mật khẩu của IRS. Hãy nhắn IN đến số "77958" để tiếp tục dịch vụ và nhận mã bảo mật.
  •  Nhà cung cấp của quý vị có thể đang gặp sự cố kỹ thuật. Yêu cầu một mã số qua cuộc gọi điện thoại từ màn hình đăng nhập hoặc thử lại sau.

Lưu ý: Tổng đài của chúng tôi không thể khắc phục sự cố gửi tin nhắn văn bản. Nếu quý vị không thể nhận được tin nhắn văn bản ngay bây giờ thì có thể nhận mã bảo mật qua cuộc gọi điện thoại.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi giới hạn số lần đăng nhập mà quý vị có thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Mã bảo mật chúng tôi gửi chỉ có giá trị trong 10 phút.

Nếu tài khoản của quý vị bị khóa và quý vị nghĩ rằng mình có thể cung cấp thông tin chính xác:

 • Hãy chờ 24 tiếng trước khi đăng nhập lại.
 • Đảm bảo tên người dùng, mật khẩu và mã bảo mật quý vị nhập vào là chính xác.

  Lưu ý: Tổng đài của chúng tôi không thể mở khóa tài khoản của quý vị.

Quý vị có thể đặt lại tên người dùng và mật khẩu của mình trên trang đăng nhập.

 • Nếu quý vị quên tên người dùng của mình: Hãy tới trang đăng nhập và bấm vào 'Forgot Username' (Quên tên người dùng) bên dưới hộp tên người dùng.
 • Nếu quý vị quên mật khẩu của mình: Hãy tới trang đăng nhập, nhập tên người dùng của quý vị và bấm vào 'Log In' (Đăng nhập). Trên trang mật khẩu, bấm vào 'Forgot Password' (Quên mật khẩu).

  Quý vị cũng có thể đăng ký lại bằng cách bấm vào 'Create Account' (Tạo tài khoản).

  Lưu ý: Tổng đài của chúng tôi không thể giúp quý vị tìm lại tên người dùng hoặc đặt lại mật khẩu cho quý vị.

Đăng nhập vào tài khoản của quý vị và chọn 'Profile' (Hồ sơ) để thay đổi số điện thoại di động, tên người dùng hoặc mật khẩu.

Xin lưu ý:

 • Điện thoại di động - Nếu quý vị không thể đăng nhập bằng số điện thoại di động cũ của mình thì có thể đăng ký lại bằng cách chọn 'Create Account' (Tạo tài khoản) và nhập vào số điện thoại mới.
 • Tên người dùng - Nếu quý vị là chuyên gia thuế truy cập dịch vụ điện tử thì quý vị không thể thay đổi tên người dùng của mình.
 • Mật khẩu – Nếu quý vị quên mật khẩu của mình thì hãy tới trang đăng nhập, nhập tên người dùng của quý vị và bấm vào 'Log In' (Đăng nhập). Trên trang mật khẩu, bấm vào 'Forgot Password' (Quên mật khẩu).

 

Báo cáo hoạt động đáng ngờ

Chúng tôi không bao giờ gọi điện hoặc gửi thư điện tử hay tin nhắn văn bản yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hoặc đăng nhập để lấy bản ghi thuế hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị. Hãy báo cáo lừa đảo nếu quý vị không chắc chắn về tính xác thực của bất kỳ thông tin liên lạc không mong muốn nào, ngoài thư từ ở Hoa Kỳ mà cho biết là từ IRS.

Bảo mật tài khoản của quý vị

Nếu quý vị nghi ngờ có hoạt động đăng nhập đáng ngờ trên tài khoản của mình thì hãy bảo mật tài khoản bằng một trong các tùy chọn bên dưới. Lưu ý: Nếu quý vị là chuyên gia thuế truy cập dịch vụ điện tử thì quý vị không thể thay đổi tên người dùng của mình.

 • Để tiếp tục sử dụng các dịch vụ trực tuyến của IRS,, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị và chọn "Profile" (Hồ sơ) để thay đổi mật khẩu.
 • Nếu quý vị không còn muốn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của IRS nữa thì có thể khóa quyền truy cập vào tài khoản trực tuyến của mình. Đăng ký lại, xác minh dữ liệu cá nhân của quý vị (SSN, ngày sinh, tình trạng khai thuế và địa chỉ), sau đó chọn tùy chọn để khóa tài khoản của quý vị.

Nhắc nhở: Sử dụng mật khẩu mạnh, duy nhất cho mỗi tài khoản của quý vị. Không sử dụng lại mật khẩu hoặc tiết lộ chúng cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.