2 triệu số ITIN sẽ hết hạn vào năm 2019; để tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế, hãy nộp đơn sớm

IR-2019-168, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Video trên YouTube của IRS:

  • Mã số Cá nhân Đóng thuế (ITIN) – Tiếng Anh

WASHINGTON —Người đóng thuế có Mã số Cá nhân Đóng thuế (ITIN) sắp hết hạn (tiếng Anh) có thể được gia hạn số ITIN của họ nhanh hơn và tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế vào năm tới bằng cách sớm nộp đơn xin gia hạn, Sở Thuế Vụ hôm nay cho biết.

ITIN là số ID thuế được sử dụng bởi những người đóng thuế không đủ điều kiện để nhận số An sinh Xã hội. Bất kỳ ITIN nào có chữ số giữa là 83, 84, 85, 86 hoặc 87 sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Ngoài ra, mọi ITIN không được sử dụng trên tờ khai thuế trong ba năm qua sẽ hết hạn. Xin nhớ rằng các ITIN có chữ số giữa là 70 đến 82 mà đã hết hạn vào năm 2016, 2017 hoặc 2018 thì cũng có thể được gia hạn.

IRS kêu gọi bất kỳ ai bị ảnh hưởng nên nộp đơn xin gia hạn hoàn chỉnh, Mẫu đơn W-7, Đơn xin Mã số Cá nhân Đóng thuế của IRS, càng sớm càng tốt. Hãy nhớ nộp tất cả các ID và tài liệu cư trú cần thiết. Không làm như vậy sẽ gây trì hoãn quá trình xử lý cho đến khi IRS nhận được các tài liệu này. Với gần 2 triệu hộ gia đình người đóng thuế bị ảnh hưởng, việc nộp đơn ngay bây giờ sẽ giúp tránh được sự vội vàng cũng như sự chậm trễ trong việc hoàn thuế và xử lý trong năm 2020.

Tránh các lỗi phổ biến ngay bây giờ và ngăn ngừa sự chậm trễ vào năm tới

Nhiều lỗi phổ biến có thể gây trì hoãn đơn xin gia hạn ITIN. Những lỗi này thường tập trung vào thông tin bị thiếu hoặc không đủ tài liệu hỗ trợ. Những lỗi thường gặp cần tránh bao gồm:

  • Thiếu đơn xin theo mẫu W-7. Người đóng thuế gia hạn số ITIN của họ phải nộp cho IRS một đơn xin đầy đủ theo mẫu W-7 mới cùng với các tài liệu gốc hoặc bản sao các tài liệu được chứng nhận bởi cơ quan phát hành.
  • Không cho biết lý do nộp đơn. Phải chọn một lý do tại sao cần ITIN trên Mẫu W-7.
  • Thiếu một địa chỉ đầy đủ ở nước ngoài. Khi gia hạn ITIN, nếu Lý do B (ngoại nhân không thường trú) được đánh dấu thì người đóng thuế phải cung cấp một địa chỉ đầy đủ ở nước ngoài trên Mẫu W-7 của họ.
  • Gửi tài liệu nhận dạng không chính xác. Người đóng thuế gửi đơn xin gia hạn ITIN phải cung cấp các tài liệu nhận dạng gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan phát hành và bất kỳ tài liệu đính kèm cần thiết nào khác. Họ cũng phải cung cấp số ITIN được cấp cho họ và tên người được cấp trên dòng 6e-f.
  • Không đủ tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như tài liệu cư trú ở Hoa Kỳ hoặc tài liệu chính thức để hỗ trợ việc đổi tên. Người phụ thuộc được yêu cầu cung cấp tài liệu cư trú trong hầu hết các trường hợp.
  • Không cung cấp một tờ khai thuế để xác nhận quyền lợi về thuế. Vợ/chồng và người phụ thuộc cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, những người mà sẽ được khai để hưởng miễn giảm cá nhân, không nên gia hạn ITIN của họ trong năm nay, trừ khi họ nộp tờ khai thuế của riêng họ hoặc họ đủ điều kiện nhận quyền lợi được phép về thuế. Ví dụ: một người cha hay mẹ phụ thuộc mà giúp cho người đóng thuế chính đủ điều kiện để yêu cầu tình trạng khai thuế Chủ hộ Gia đình, Tín thuế Cơ hội Mỹ (AOTC), hay Tín thuế Bảo phí. Trong những trường hợp này, cá nhân đó phải được liệt kê trong tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ được gửi kèm cùng với bản khai hoặc biểu mẫu phù hợp để giúp đủ điều kiện hưởng quyền lợi được phép về thuế và tờ khai thuế liên bang phải được đính kèm trong đơn xin gia hạn Mẫu W-7.

IRS kêu gọi người nộp đơn kiểm tra mẫu đơn của họ một cách cẩn thận trước khi gửi cho IRS. Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang thông tin về ITIN trên IRS.gov.