Số PIN Bảo vệ danh tính giúp bảo vệ người đóng thuế khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-70, ngày 23 tháng 5, 2023

Số PIN Bảo vệ danh tính ngăn những kẻ trộm danh tính nộp tờ khai thuế gian lận. Những người đóng thuế tham gia vào chương trình này được chỉ định một số gồm sáu chữ số mà họ sử dụng để chứng minh danh tính của mình khi nộp tờ khai thuế liên bang. Số PIN Bảo vệ danh tính của IRS là một lớp bảo mật bổ sung dành cho người đóng thuế. Trong thời gian gần đây, Ủy ban Tư vấn quản lý thuế điện tử đã gọi số IP PIN là "Công cụ bảo mật số một hiện có sẵn cho người đóng thuế từ IRS."

Cách yêu cầu số IP PIN

Sau khi người đóng thuế xác minh danh tính của họ, công cụ Nhận số IP PIN cho phép những người có số An sinh Xã hội hoặc số nhận dạng cá nhân đóng thuế cá nhân yêu cầu số IP PIN trực tuyến. Người đóng thuế nên xem xét các yêu cầu về xác minh danh tính trước khi họ cố gắng sử dụng công cụ Nhận số IP PIN.

Các chuyên gia thuế nên tư vấn khách hàng bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính yêu cầu số IP PIN. Ngay cả khi kẻ trộm đã nộp tờ khai thuế gian lận, thì số IP PIN có thể giúp người đóng thuế tránh việc lại trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Thông tin bổ sung về số IP PIN

  • Số IP PIN có giá trị trong một năm. Vì lý do bảo mật, số IP PIN được tạo mới mỗi năm. Một số người tham gia sẽ nhận được số IP PIN qua thư bưu điện, trong khi những người khác sẽ phải đăng nhập vào công cụ Nhận số IP PIN để xem số IP PIN hiện tại của họ.
  • Người đóng thuế đã ghi danh có thể đăng nhập lại vào công cụ Nhận ố IP PIN để xem số IP PIN hiện tại của họ.
  • Những người đóng thuế có số IP PIN phải sử dụng số này khi nộp bất kỳ tờ khai thuế liên bang nào trong năm, bao gồm cả tờ khai thuế của năm trước hoặc các tờ khai thuế được điều chỉnh. 
  • Người dùng số IP PIN chỉ nên chia sẻ số của họ với IRS và nhà cung cấp dịch vụ giúp khai thuế của họ. IRS sẽ không bao giờ gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin yêu cầu số IP PIN.
  • Người đóng thuế có thể nhận ngay số IP PIN cho năm 2023. IRS sẽ cấp số IP PIN mới bắt đầu từ tháng 1 năm 2024.

Người đóng thuế không thể xác thực danh tính của họ trực tuyến vẫn có thể nhận được số IP PIN

Những người đóng thuế không thể xác thực danh tính của họ trực tuyến và có thu nhập dưới một ngưỡng nhất định, có thể nộp Mẫu 15227 (EN-SP), Đơn xin Mã số Cá nhân Bảo vệ danh tính (tiếng Anh) PDF. Ngưỡng năm 2023 là $73.000 đối với cá nhân hoặc $146.000 đối với trường hợp đã kết hôn khai thuế chung.

Sau khi IRS nhận được mẫu này, một đại diện sẽ gọi cho người đóng thuế theo số điện thoại họ đã cung cấp để xác thực danh tính của họ. Sau khi được xác thực, người đóng thuế sẽ nhận được số IP PIN qua thư bưu điện, thường là trong vòng bốn đến sáu tuần.

Những người đóng thuế không thể xác thực danh tính của mình trực tuyến hoặc qua điện thoại, những người không đủ điều kiện để nộp Mẫu 15227 hoặc đang gặp khó khăn về kỹ thuật có thể đặt lịch hẹn tại Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế. Họ sẽ cần mang theo một giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp hiện hành và một giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính của mình. Sau khi được xác minh, người đóng thuế sẽ nhận được số IP PIN qua thư bưu điện, thường là trong vòng ba tuần.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)