Khi thời gian cao điểm của mùa bão sắp đến, IRS nhắc nhở mọi người chuẩn bị đối phó với thiên tai

IR-2020-189, ngày 24 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở mọi người lập ra hoặc duy trì một kế hoạch sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp. Một kế hoạch được cân nhắc cẩn thận là yếu tố quan trọng để tồn tại sau thiên tai. Người nộp thuế, dù là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, nên dành thời gian ngay bây giờ để lập ra hoặc cập nhật kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp của họ.

Một kế hoạch vững chắc bao gồm việc bảo mật và sao chép các tài liệu thiết yếu, tạo danh sách tài sản và biết nơi để tìm thông tin sau khi thảm họa xảy ra.

Bảo mật các tài liệu quan trọng và sao chép chúng

Người nộp thuế nên để các tài liệu gốc như tờ khai thuế, giấy khai sinh, chứng thư, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, tài sản và hợp đồng bảo hiểm bên trong hộp chứa không thấm nước ở một nơi an toàn. Các bản sao của những tài liệu này nên được lưu giữ với một người đáng tin cậy bên ngoài khu vực của người đóng thuế. Quét các tài liệu này để lưu trữ dự phòng trên phương tiện điện tử như ổ đĩa flash là một tùy chọn khác cung cấp sự bảo mật và tính lưu động.

Tài liệu có giá trị và thiết bị

Các bức ảnh hoặc video hiện tại về đồ đạc bên trong ngôi nhà hoặc doanh nghiệp có thể giúp hỗ trợ các yêu cầu bảo hiểm hoặc quyền lợi về thuế sau thảm họa. Tất cả các tài sản, đặc biệt là những vật dụng đắt tiền và có giá trị cao, nên được ghi lại. IRS có các bảng hướng dẫn về tổn thất do thiên tai trong Ấn phẩm 584 mà có thể giúp cá nhân (tiếng Anh)doanh nghiệp (tiếng Anh) tổng hợp danh sách đồ dùng hoặc thiết bị kinh doanh.

Chủ thuê lao động nên kiểm tra giấy đảm bảo của người được ủy thác

Các chủ thuê lao động mà sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trả lương thì nên hỏi nhà cung cấp xem họ có một giấy đảm bảo của người được ủy thác hay không. Giấy đảm bảo có thể bảo vệ chủ thuê lao động trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ trả lương vi phạm hợp đồng. IRS nhắc nhở các chủ thuê lao động lựa chọn cẩn thận các nhà cung cấp dịch vụ trả lương cho họ (tiếng Anh).

Xây dựng lại tài lieu

Việc xây dựng lại hồ sơ sau thảm họa có thể là bắt buộc cho các mục đích thuế, nhận trợ giúp liên bang hoặc bồi thường bảo hiểm. Những người đã mất một số hoặc tất cả hồ sơ của họ trong một thảm họa có thể truy cập trang web Hồ sơ Tái tạo (tiếng Anh) của IRS như là một trong những bước đầu tiên của họ.

IRS luôn sẵn sang

Những người nộp thuế có địa chỉ trong hồ sơ được IRS xác định là đủ tiêu chuẩn để được cứu trợ thuế do thiên tai sẽ tự động được gia hạn nộp hồ sơ và được hỗ trợ về tiền lãi và thanh toán cho hầu hết các hồ sơ khai thuế và không cần gọi cho IRS để yêu cầu cứu trợ này.IRS liệt kê các cứu trợ có sẵn và các khu vực đủ điều kiện để được cứu trợ trên trang web Bản tin Around the Nation (tiếng Anh). Người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà có các câu hỏi liên quan đến thuế có thể liên lạc với IRS theo số 866-562-5227 để trao đổi với chuyên gia IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai.

Người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thảm họa bên ngoài khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố có thể đủ điều kiện để được cứu trợ thiên tai. Điều này bao gồm những người đóng thuế thực tế không ở trong khu vực thiên tai, nhưng có hồ sơ cần thiết để đáp ứng thời hạn nộp đơn hoặc thanh toán được hoãn trong thời gian cứu trợ thì được coi là nằm trong khu vực thiên tai được tuyên bố. Người đóng thuế nằm ngoài khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố phải tự xác nhận để nhận được cứu trợ bằng cách gọi số 866-562-5227.

Tìm đầy đủ thông tin chi tiết về hỗ trợ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp (tiếng Anh) cho cả cá nhân và doanh nghiệp trên IRS.gov.

Những thứ có liên quan:

Để biết thêm thông tin về Tháng Chuẩn bị Quốc gia, hãy truy cập ready.gov/september (tiếng Anh).