Nộp Tờ Khai Thuế của IRS của Bạn bằng Điện Tử Miễn Phí - YouTube video text script

Hầu hết mọi người có thể chuẩn bị và nộp tờ khai thuế liên bang bằng điện tử miễn phí nếu thu nhập của họ thấp hơn một số tiền nhất định. Đúng vậy. Miễn phí. Không có chi phí. Số không.

Truy cập irs.gov/freefile. Xem liệu bạn có đủ điều kiện để sử dụng phần mềm khai thuế miễn phí hay không và để IRS Free File thực hiện công việc khó khăn đó cho bạn.

IRS Free File hướng dẫn bạn chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến bằng phần mềm miễn phí. Thật dễ dàng, trên thực tế bạn có thể sử dụng Free File (Khai Miễn Phí) từ máy tính ở nhà của mình.

Nếu bạn có thu nhập cao hơn và không đủ điều kiện để được Free File (Khai Miễn Phí), thì bạn có thể chọn sử dụng Mẫu Khai Tự Điền trực tuyến để thay thế.

Hãy nhớ rằng Mẫu Khai Tự Điền không cung cấp hướng dẫn chuẩn bị thuế và chỉ có các phép tính hạn chế.

Cả hai cách đều an toàn và hoàn toàn miễn phí cho các tờ khai liên bang.

Bắt đầu tại irs.gov/freefile. Có hai cách để chọn một dịch vụ Free File (Khai Miễn Phí) phù hợp với bạn.

Bạn có thể nhấp vào trang Duyệt Tất Cả hoặc nhấp vào Bắt đầu công cụ tra cứu.

Khi bạn nhập thông tin của mình, bạn sẽ nhận được một danh sách tùy chọn phần mềm.

Khi bạn nhấp vào nhà cung cấp IRS Free File mà bạn muốn, bạn sẽ rời khỏi trang web IRS và được chuyển hướng đến trang web của nhà cung cấp phần mềm.

Để chuẩn bị và nộp tờ khai miễn phí, hãy nhớ rằng bạn phải tạo một tài khoản tại trang web của nhà cung cấp IRS Free File, sau khi bạn truy cập nó chỉ từ IRS.gov.

Hãy nhớ rằng, bạn PHẢI truy cập nhà cung cấp từ IRS.gov, không phải bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web của nhà cung cấp đó.

Để bắt đầu, hãy truy cập irs.gov/freefile.