Dưới đây là cách thức người đóng thuế có thể xây dựng lại hồ sơ sau thiên tai

Mẹo Thuế của IRS 2021-125, ngày 25 tháng 8, 2021

Sau một thiên tai, người đóng thuế cần có hồ sơ để giúp họ chứng minh và phục hồi các tổn thất liên quan đến thiên tai. Điều này có thể cho mục đích khai thuế, nhận hỗ trợ từ chương trình trợ giúp liên bang hoặc cho các yêu cầu bảo hiểm.

Trong khi tài sản của cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể đã bị phá hủy, nhưng tất cả hy vọng sẽ không bị mất. Dưới đây là một số bước có thể giúp mọi người xây dựng lại các hồ sơ quan trọng.

Hồ sơ thuế

  • Nhận bản ghi khai thuế miễn phí ngay lập tức bằng cách sử dụng Lấy Bản Ghi trên IRS.gov.
  • Yêu cầu bản ghi bằng cách gọi điện đến số 800-908-9946 và làm theo hướng dẫn.

Báo cáo tài chính

Mọi người có thể thu thập các bản sao kê trước đây từ công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của họ. Những hồ sơ này có thể có sẵn trực tuyến. Mọi người cũng có thể liên hệ với ngân hàng của họ để nhận các bản sao bằng giấy của các bản sao kê này.

Hồ sơ tài sản

  • Để có các giấy tờ liên quan đến tài sản, chủ nhà có thể liên hệ với công ty xác minh quyền sở hữu, công ty ký quỹ hoặc ngân hàng đã xử lý việc mua nhà hoặc các tài sản khác của họ.
  • Người đóng thuế đã thực hiện cải tạo nhà có thể liên lạc với các nhà thầu đã thực hiện công việc và yêu cầu các bản kê khai để xác minh công việc và chi phí. Họ cũng có thể nhận được mô tả bằng văn bản từ bạn bè và người thân, những người đã chứng kiến ngôi nhà trước và sau bất kỳ cải tạo, sửa chữa nào.
  • Đối với tài sản thừa kế, người đóng thuế có thể kiểm tra hồ sơ tòa án để biết giá trị di sản. Nếu việc ủy thác hoặc di sản tồn tại, người đóng thuế có thể liên hệ với luật sư đã xử lý việc ủy thác.
  • Khi không có hồ sơ nào khác, mọi người nên kiểm tra văn phòng giám định của quận để tìm các hồ sơ cũ mà có thể đề cập đến giá trị của tài sản.
  • Chủ sở hữu ô tô có thể tìm hiểu giá trị thị trường hiện tại của hầu hết các loại xe. Các nguồn tài nguyên thì có sẵn trực tuyến và ở hầu hết các thư viện. Chúng bao gồm Sách Xanh của Kelley, Hiệp Hội Các Đại Lý Ô Tô Quốc Gia và trang Edmunds.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)