Đây là cách người đóng thuế có thể theo dõi tình trạng tiền hoàn thuế của họ

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-39, Ngày 30 tháng 3 năm 2021

Theo dõi tình trạng tiền hoàn thuế dễ dàng với công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?. Có thể truy cập thuận tiện tại IRS.gov hoặc thông qua Ứng Dụng IRS2Go.

Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của mình trong vòng 24 giờ sau khi tờ khai điện tử được tiếp nhận.

Thời gian hoàn thuế

Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ cung cấp thông tin về thời điểm hoàn thuế cho từng cá nhân sau khi tờ khai được xử lý và khoản tiền hoàn thuế được chấp thuận. Mặc dù hầu hết các khoản tiền hoàn thuế được phát hành trong vòng 21 ngày, nhưng một số có thể mất nhiều thời gian hơn nếu tờ khai thuế cần được xem xét bổ sung.

Đây là một số lý do khiến việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian:

  • Tờ khai thuế có thể có lỗi hoặc không đầy đủ.
  • Tờ khai thuế có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận hoặc trộm cắp danh tính.
  • Nhiều ngân hàng không xử lý các khoản chi trả vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Việc yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế 2020 sẽ không gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế. Tuy nhiên, điều quan trọng là người đóng thuế phải yêu cầu số tiền chính xác. Nếu cần điều chỉnh, có thể sẽ gây ra một chút chậm trễ trong việc xử lý tờ khai. Nếu tờ khai được điều chỉnh, IRS sẽ gửi cho người đóng thuế thông báo giải thích về bất kỳ thay đổi nào. Khoản tín thuế trợ cấp phục hồi sẽ được bao gồm trong khoản tiền hoàn thuế.

IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế của họ.

Cập nhật thông tin về tiền hoàn thuế nhanh chóng và dễ dàng

Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng của tờ khai thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi IRS xác nhận đã nhận được tờ khai được nộp điện tử hoặc bốn tuần sau khi người đóng thuế gửi tờ khai bằng giấy. Trình theo dõi của công cụ hiển thị tiến trình qua ba giai đoạn:

  1. Tờ Khai Thuế được tiếp nhận (Return received)
  2. Khoản tiền hoàn thuế được phê duyệt (Refund approved)
  3. Khoản tiền hoàn thuế đã được gửi (Refund sent)

Để sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?,, người đóng thuế phải nhập số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân, tư cách khai thuế của họ và toàn bộ số tiền hoàn thuế làm tròn chính xác của họ. IRS cập nhật công cụ mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế.

Gọi cho IRS sẽ không đẩy nhanh quá trình hoàn thuế. Thông tin có sẵn về Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? là thông tin tương tự có sẵn cho các trợ tá qua điện thoại của IRS.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)