Đây là lý do tại sao những người khai thuế lần đầu tiên nên sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-27, ngày 3/2/2021

Nhiều người sẽ khai thuế liên bang lần đầu tiên trong năm nay. Đối với những người đóng thuế này, chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt nếu họ đang muốn tiết kiệm tiền cho việc khai thuế. Khai thuế điện tử và lựa chọn hình thức tiền gửi trực tiếp là cách an toàn và dễ dàng nhất để khai thuế chính xác và là cách nhanh nhất để được hoàn thuế.

Dưới đây là một số thông tin về các chương trình Khai Thuế Miễn Phí:

 • Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ có sẵn trên IRS.gov và có các nhà cung cấp phần mềm thuế có thương hiệu.
 • Người khai thuế lần đầu có thể duyệt qua các sản phẩm có sẵn (tiếng Anh) để tìm sản phẩm phù hợp với họ.
 • Mỗi đối tác Khai Thuế Miễn Phí đặt ra các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện của riêng mình. Những điều này thường dựa trên lợi tức, độ tuổi và tiểu bang nơi cư trú của người khai thuế. Tất cả những người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh là $72,000 hoặc ít hơn sẽ tìm thấy ít nhất một sản phẩm miễn phí để sử dụng.
 • Một số sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.
 • Phần mềm trực tuyến MilTax (tiếng Anh) cũng có sẵn cho các thành viên quân đội và gia đình của họ, bất kể mức lợi tức, và được cung cấp thông qua Bộ Quốc Phòng.
 • Khai Thuế Miễn Phí là một lựa chọn tuyệt vời cho những người thường không khai thuế nhưng nộp tờ khai thuế trong năm nay để yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi. Nếu ai đó đủ điều kiện để nhận tín thuế trợ cấp phục hồi – và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn số tiền đầy đủ – thì họ phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi họ thường không khai thuế.
 • Những người chỉ khai thuế để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi nên sử dụng tính năng duyệt (tiếng Anh) để tìm một sản phẩm không yêu cầu lợi tức tối thiểu. Người đóng thuế nên xem câu hỏi thường gặp về tín thuế trợ cấp phục hồi (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.
 • Các nhà cung cấp chương trình Khai Thuế Miễn Phí cũng cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang, một số miễn phí và một số phải trả phí.
 • Người đóng thuế có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để khai thuế. Họ chỉ cần truy cập trang Khai Thuế Miễn Phí của IRS.gov trên thiết bị của họ. Tất cả các sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí có thể được sử dụng trên thiết bị di động.

Những người sử dụng phần mềm Khai Thuế Miễn Phí sẽ cần:

 • Số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân của họ.
 • Thông tin về tiền lương và lợi tức của họ. Những thông tin này thường được tìm thấy trên các mẫu đơn từ hãng sở của họ, chẳng hạn như Mẫu W-2 và Mẫu 1099.
 • Phải bảo đảm rằng cha mẹ của họ không kê khai họ là người phụ thuộc. Những người đóng thuế mà cha mẹ kê khai họ là người phụ thuộc vẫn có thể khai thuế riêng, nhưng họ không thể tự khai mình là người phụ thuộc.
 • Tài liệu cho tất cả các khoản tín thuế và khấu trừ thuế. Người đóng thuế nên nhớ rằng khoản khấu trừ tiêu chuẩn đã tăng lên rất nhiều nên việc liệt kê các khoản khấu trừ có thể không cần thiết.
 • Tổng lợi tức điều chỉnh của năm trước. Điều này là bắt buộc đối với tất cả các tờ khai thuế điện tử như một phần của chữ ký điện tử của người dùng. 
  • Những người khai thuế lần đầu trên 16 tuổi có thể chỉ cần nhập số 0 vào phần lợi tức của năm trước của họ cho mục đích chữ ký.
  • Đối với những người đóng thuế đã khai thuế trước đó, tờ khai thuế năm 2019 của họ sẽ hiển thị tổng lợi tức điều chỉnh của họ. Nếu tờ khai thuế năm 2019 của họ chưa được xử lý, họ có thể nhập số "0" làm tổng lợi tức điều chỉnh của năm trước.
  • Những người đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế: Công cụ Nhập Thông Tin Chi Trả Tại Đây năm ngoái để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, nên nhập $1 làm AGI năm ngoái của họ. Mọi người có thể truy cập IRS.gov, để biết thêm thông tin chi tiết về, yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi nếu họ không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).
 • Số trương mục ngân hàng và số định tuyến ngân hàng của họ. Hầu hết mọi người đều được hoàn thuế. Cách nhanh nhất để nhận được số tiền này là qua hình thức tiền gửi trực tiếp.