Cách để người đóng thuế có thể nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của họ

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-87, ngày 16 tháng 7 năm 2020

Người đóng thuế có thể dùng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? để bắt đầu kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế 24 giờ sau khi IRS xác nhận đã nhận được tờ khai thuế nộp qua đường điện tử của người đóng thuế. Hiện tại, IRS đang gặp phải sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế trên giấy do nhân sự hạn chế vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

IRS đang xử lý tờ khai thuế, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận thanh toán. Những người đóng thuế đã nộp tờ khai thuế trên giấy và chờ đợi tiền hoàn thuế có thể gặp phải sự chậm trễ đáng kể vượt quá khung thời gian thông thường từ bốn đến sáu tuần kể từ khi họ gửi tờ khai qua đường bưu điện. IRS sẽ xử lý các tờ khai này theo thứ tự nhận được và không cần phải nộp tờ khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho IRS.

Người đóng thuế có thể truy cập công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? theo hai cách:

Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế sẽ cần:

  • Số An sinh Xã hội hoặc Mã số Cá nhân Đóng thuế (ITIN) của họ
  • Tình trạng khai thuế
  • Số tiền hoàn thuế chính xác được yêu cầu trên tờ khai thuế của họ

Công cụ này hiển thị tiến trình theo ba giai đoạn:

  • Nhận được hồ sơ khai thuế
  • Chấp nhận hoàn thuế
  • Gửi tiền hoàn thuế

Công cụ này được cập nhật một lần mỗi 24 giờ, thường là qua đêm, do đó, không cần phải kiểm tra tình trạng hoàn thuế thường xuyên hơn.

Công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? theo dõi tình trạng tờ khai thuế từ khi nhận được đến khi hoàn thành. Nó sẽ thông báo cho người đóng thuế khi hồ sơ của họ ở trạng thái đã nhận và việc liệu tiền hoàn thuế ở tình trạng đã được chấp thuận hay được gửi. Khi tình trạng thay đổi thành được chấp thuận, điều đó có nghĩa là IRS đang chuẩn bị gửi tiền hoàn thuế dưới dạng một khoản tiền chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc gửi trực tiếp cho người đóng thuế bằng chi phiếu qua đường bưu điện đến địa chỉ được sử dụng trên tờ khai của họ. Người đóng thuế nên chờ năm ngày sau khi IRS gửi tiền hoàn thuế dưới dạng chuyển khoản trực tiếp trước khi kiểm tra với ngân hàng của họ. Có thể mất vài tuần trước khi nhận được chi phiếu hoàn thuế qua đường bưu điện.

Người đóng thuế đã nộp tờ khai sửa đổi nên kiểm tra công cụ Tờ khai sửa đổi của tôi đâu?.

Thông tin bổ sung:

Video trên YouTube của IRS:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)