IRS: Các gia đình hiện đang nhận được khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em Tháng Tám; vẫn còn thời gian để các gia đình thu nhập thấp đăng ký

IR-2021-169, ngày 13 tháng Tám, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ và Bộ Tài Chánh hôm nay thông báo rằng hàng triệu gia đình Mỹ đã bắt đầu nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cho tháng Tám khi các khoản ký gửi trực tiếp bắt đầu được gửi vào tài khoản ngân hàng và chi phiếu sẽ được gửi đến các hộp thư.

Đợt tiền ứng trước hằng tháng thứ hai có trị giá khoảng $15 tỷ đã đến tay khoảng 36 triệu gia đình trên khắp đất nước vào ngày hôm nay. Phần lớn sẽ được cấp dưới hình thức ký gửi trực tiếp.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, hầu hết các gia đình đủ điều kiện đã nhận được khoản tiền đầu tiên vào ngày 15 tháng Bảy và các khoản tiền sẽ tiếp tục hằng tháng cho đến hết năm 2021. Đối với các gia đình này, mỗi khoản tiền sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Bên cạnh các khoản tiền vào ngày 15 tháng Bảy và ngày 13 tháng Tám, ngày chi trả sẽ là ngày 15 tháng Chín, ngày 15 tháng Mười, ngày 15 tháng Mười Một và ngày 15 tháng Mười Hai.

Dưới đây là thông tin khác về các khoản tiền này:

  • Các gia đình sẽ thấy tiền dưới hình thức ký gửi trực tiếp trong tài khoản của họ bắt đầu từ hôm nay, ngày 13 tháng Tám. Giống như khoản tiền đầu tiên, phần lớn các gia đình sẽ nhận được các khoản tiền này dưới hình thức ký gửi trực tiếp.
  • IRS muốn thông báo cho một số người đã nhận khoản ký gửi trực tiếp vào tháng Bảy rằng họ sẽ nhận được tiền tháng Tám qua đường bưu điện. Do sự cố dự kiến ​​sẽ được giải quyết trước khoản chi trả tháng Chín, tỷ lệ phần trăm những người nhận này – dưới 15% – đã nhận khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp vào tháng Bảy sẽ được gửi chi phiếu giấy qua đường bưu điện đối với khoản tiền tháng Tám. Đối với những người bị ảnh hưởng, không cần làm thêm bất cứ điều gì nữa để được cấp tiền cho tháng Chín dưới hình thức ký gửi trực tiếp. Các gia đình có thể truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em để xem họ có nhận được khoản ký gửi trực tiếp hoặc chi phiếu giấy tháng này hay không.
  • Đối với những người nhận tiền bằng chi phiếu giấy, hãy dự trù thêm thời gian để gửi qua đường bưu điện đến cuối tháng Tám. Những người muốn nhận các tiền sắp tới dưới hình thức ký gửi trực tiếp có thể thực hiện thay đổi này qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em chỉ có trên IRS.gov. Để truy cập cổng thông tin hoặc nhận hướng dẫn từng bước mới về cách sử dụng cổng thông tin, hãy truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021. Thay đổi được thực hiện chậm nhất là vào lúc 11:59 đêm giờ ET, ngày 30 tháng Tám sẽ được áp dụng từ khoản chi trả tháng Chín.
  • Khoản chi trả đã được chuyển đến tay các gia đình đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc năm 2020. Các tờ khai thuế được xử lý chậm nhất là vào ngày 2 tháng Tám được thể hiện trong khoản chi trả này. Điều này bao gồm những người thường không nộp tờ khai thuế nhưng trong năm 2020 đã đăng ký thành công Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của IRS trên IRS.gov hoặc vào năm 2021 đã sử dụng thành công Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế để nhận khoản ứng trước CTC, cũng chỉ có trên IRS.gov.
  • Khoản chi trả được thực hiện tự động. Ngoài việc nộp tờ khai thuế, bao gồm cả tờ khai giản lược từ Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không phải làm bất cứ điều gì nếu họ đủ điều kiện nhận khoản chi trả hằng tháng. Công cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế có sẵn cho đến ngày 15 tháng Mười, 2021. 
  • Các gia đình không nhận được khoản chi trả tháng Bảy và đang nhận khoản chi trả hằng tháng đầu tiên vào tháng Tám vẫn sẽ nhận được tổng số tiền ứng trước trong năm. Điều này có nghĩa là tổng số tiền chi trả sẽ được dàn trải trong năm tháng thay vì sáu tháng, từ đó làm cho mỗi khoản chi trả hằng tháng sẽ lớn hơn. Đối với các gia đình này, mỗi khoản chi trả sẽ lên đến $360 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi
  • Ngoài ra, IRS đang khắc phục một sự cố liên quan đến khoản ứng trước CTC cho các gia đình mà cha/mẹ có Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) và con đủ điều kiện có số An Sinh Xã Hội. Các gia đình không nhận được khoản chi trả tháng Bảy sẽ nhận được khoản chi trả hàng tháng vào tháng Tám. Khoản tiền này cũng bao gồm một phần của khoản chi trả tháng Bảy. Họ sẽ nhận được phần còn lại của khoản chi trả tháng Bảy vào cuối tháng Tám.

Các gia đình có thu nhập thấp vẫn có thể đăng ký

Vẫn chưa quá muộn để các gia đình có thu nhập thấp đăng ký nhận khoản ứng trước CTC. IRS kêu gọi bất kỳ ai thường không phải nộp tờ khai thuế tìm hiểu các công cụ có sẵn trên IRS.gov. Các công cụ này có thể giúp xác định tính đủ điều kiện nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc giúp người nộp tờ khai thuế giản lược đăng ký khoản chi trả này cũng như Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Mọi người có thể nhận được các khoản trợ cấp này, ngay cả khi họ không làm việc và không nhận được thu nhập.

IRS tiếp tục nâng cao nhận thức về Tín Thuế Trẻ Em mở rộng. IRS khuyến khích các đối tác và nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và sử dụng các công cụ và bộ công cụ trực tuyến có sẵn để giúp những người không phải khai thuế, gia đình có thu nhập thấp và nhóm không được phục vụ khác đăng ký nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cũng như Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Mọi người có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hay không bằng Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Ứng trước Tín Thuế Trẻ Em.

Các gia đình có thể ngưng nhận khoản chi trả bất cứ lúc nào

Các gia đình có thể ngưng nhận khoản chi trả bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bắt đầu chi trả. Các gia đình làm điều đó bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em. Các gia đình đủ điều kiện đưa ra lựa chọn này vẫn sẽ nhận được phần còn lại của khoản Tín Thuế Trẻ Em dưới dạng một lần khi họ nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2021 vào năm tới. Để ngưng nhận tất cả các khoản chi trả bắt đầu từ tháng Chín và trong thời gian còn lại của năm 2021, họ phải hủy đăng ký trước 11:59 đêm giờ ET, ngày 30 tháng Tám, 2021.

Đối với cặp vợ chồng đã kết hôn, mỗi người phối ngẫu phải hủy đăng ký riêng. Nếu mỗi người chọn hủy đăng ký, họ sẽ không nhận được khoản chi trả hằng tháng. Nếu chỉ có một người phối ngẫu hủy đăng ký, họ vẫn sẽ nhận được khoản chi trả hằng tháng nhưng sẽ bằng một nửa số tiền bình thường.

Tính năng hủy đăng ký cũng có thể hữu ích cho bất kỳ gia đình nào không còn đủ điều kiện nhận CTC hoặc cho rằng họ sẽ không đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Điều này có thể xảy ra nếu người khác như vợ/chồng cũ hoặc một thành viên khác trong gia đình đủ điều kiện khai con của họ là người sống phụ thuộc vào năm 2021.

Liên kết đến các công cụ này, hướng dẫn từng bước cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Phải Khai Thuế, câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp và các tài nguyên hữu ích khác có sẵn trên trang ứng trước CTC đặc biệt năm 2021 của cơ quan thuế này. Tại IRS.gov/childtaxcredit2021.