Hàng triệu người đóng thuế sẽ nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai của họ bằng thẻ ghi nợ

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-02, ngày 1/14/2021

Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ đang phát hành hàng triệu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai bằng thẻ ghi nợ trả trước để tăng tốc độ phân phối các khoản chi trả cho càng nhiều người càng tốt.

Nếu công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov hiển thị ngày khoản chi trả cho một người đã được gửi qua thư, họ cần kiểm tra hòm thư của họ để xem chi phiếu giấy hoặc thẻ ghi nợ đã được gửi đến chưa. Thẻ ghi nợ được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.

Thẻ ghi nợ trả trước, được gọi là thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, được phát hành bởi cơ quan tài chánh của Bộ Ngân Khố – MetaBank®, N.A. Sở Thuế Vụ không quyết định ai sẽ nhận được thẻ.

Hình thức chi trả khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) gửi qua thư lần thứ hai có thể khác với hình thức chi trả EIP qua thư lần đầu tiên. Một số người đã nhận được chi phiếu giấy lần trước có thể nhận được thẻ ghi nợ trả trước lần này và một số người đã nhận được thẻ ghi nợ trả trước lần trước có thể nhận được chi phiếu giấy.

Thẻ EIP an toàn, tiện lợi và bảo mật

Các thẻ này cung cấp các biện pháp bảo mật nhất định chống lại gian lận, mất mát và các lỗi khác. Chúng có thể được sử dụng để mua hàng trực tuyến hoặc tại các cửa hàng mà chấp nhận thẻ ghi nợ Visa®.

Chủ thẻ cũng có thể sử dụng thẻ để thực hiện bất kỳ việc nào sau đây mà không phải trả phí:

  • Chuyển tiền vào trương mục ngân hàng cá nhân
  • Thực hiện mua hàng bằng chữ ký hoặc bằng số PIN ghi nợ ở bất kỳ nơi nào chấp nhận Thẻ Ghi Nợ Visa — tại cửa hàng, trực tuyến hoặc qua điện thoại
  • Nhận lại tiền mặt khi mua hàng ghi nợ bằng số PIN nếu có
  • Nhận tiền mặt từ ATM nội mạng
  • Nhận Thẻ EIP thay thế, nếu cần
  • Kiểm tra số dư thẻ của mình trực tuyến, thông qua ứng dụng di động hoặc qua điện thoại

Mọi người nên kiểm tra hòm thư cẩn thận

Thẻ EIP được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Trên phong bì còn ghi "Not a bill or an advertisement. Important information about your Economic Impact Payment." (Không phải hóa đơn hay quảng cáo. Thông tin quan trọng về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị". Nó có chữ Visa ở mặt trước của thẻ và tên ngân hàng phát hành, MetaBank®, N.A, ở mặt sau. Mỗi thư sẽ bao gồm hướng dẫn về cách kích hoạt và sử dụng Thẻ EIP một cách an toàn. Những thẻ đang được phát hành cho những người nhận đủ điều kiện trên tất cả 50 tiểu bang và District of Columbia. Các cư dân của miền Tây Hoa Kỳ nói chung có nhiều khả năng nhận được Thẻ EIP hơn.

Mọi người có thể kiểm tra trạng thái chi trả cho họ bằng cách sử dụng Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov.

Đọc thêm thông tin