Tình Trạng Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Lần Thứ Ba Đã Có

IRS đang phát hành khoản thanh toán thứ ba theo từng giai đoạn.

Tìm thời điểm và cách thức chúng tôi gửi Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của quý vị với ứng dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi. Nhận Thanh Toán Của Tôi được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm.

Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi (Tiếng Anh)

Đừng gọi cho IRS. Các trợ lý điện thoại của chúng tôi không có thông tin ngoài những gì có sẵn trên IRS.gov.

Thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trong Nhận Thanh Toán Của Tôi. Xem Tình Trạng Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai.

Khi Nào Chúng Tôi Sẽ Gửi Khoản Thanh Toán Thứ Ba Cho Quý Vị

Vòng Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba đang được gửi theo từng giai đoạn. IRS đã bắt đầu gửi đợt thanh toán đầu tiên với ngày thanh toán chính thức là ngày 17 tháng 3. Nếu quý vị chưa nhận được thanh toán nào, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ không nhận được.

Chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán thứ ba mỗi tuần cho những cá nhân đủ điều kiện trong lúc chúng tôi tiếp tục xử lý các tờ khai thuế. Thanh toán được gửi trực tiếp hoặc thư dưới dạng ngân phiếu hoặc thẻ ghi nợ.

Thông Điệp Tình Trạng

Quý vị sẽ thấy một trong những thông điệp sau khi sử dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi:

Tình Trạng Thanh Toán:

  • Thanh toán của quý vị đã được xử lý và nó sẽ được gửi vào ngày được thể hiện bằng tiền gửi trực tiếp hoặc thư. Nếu thanh toán của quý vị bằng thư, quý vị sẽ nhận được Thẻ EIP (thẻ ghi nợ) hoặc ngân phiếu. Số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của quý vị không hiển thị.

hoặc

  • Quý vị đủ điều kiện, nhưng thanh toán chưa được xử lý và chưa có ngày thanh toán.

Tình Trạng Thanh Toán Không Có Sẵn (Payment Status Not Available): Chúng tôi chưa xác định đủ điều kiện của quý vị hoặc quý vị không đủ điều kiện để nhận thanh toán.

Cần Thêm Thông Tin (Need More Information): Thanh toán của quý vị đã được trả lại cho IRS vì Bưu Điện không thể chuyển. Nếu quý vị nhận được thông báo này, quý vị có thể sử dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi để nhập thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị để nhận tiền trực tiếp.

Nhận trợ giúp với ứng dụng này trong Nhận Thanh Toán Của Tôi Các Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) .

Tình Trạng Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai không còn xuất hiện trong Nhận Thanh Toán Tủa Tôi.

Để biết thông tin về các khoản thanh toán này, hãy xem hoặc tạo tài khoản trực tuyến của quý vị. Đồng thời kiểm tra thư của quý vị để biết Thông Báo IRS 1444 và 1444-B.

Không Nhận Được Khoản Thanh Toán Đầu Tiên và Thứ Hai? Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

Nếu quý vị không nhận được đầy đủ số tiền của khoản thanh toán đầu tiên hoặc thứ hai mà quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và phải nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải nộp.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ không sử dụng để tính Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.