Cách Đăng Ký Một Số Công Cụ Tự Trợ Giúp Trực Tuyến

IRS cho phép quý vị truy cập hầu hết các công cụ thuế bằng một tài khoản bằng cách dùng cùng thông tin đăng nhập và mật khẩu.

Tạo Tài Khoản Mới (cho các dịch vụ của IRS, không bao gồm hệ thống PTIN và FIRE)

IRS sử dụng ID.me, một nhà cung cấp dịch vụ xác thực, để cung cấp các dịch vụ đăng nhập và xác minh danh tính. Nếu quý vị có tài khoản ID.me từ chính phủ tiểu bang hoặc cơ quan liên bang, quý vị có thể đăng nhập mà không cần xác minh lại danh tính của mình. Nếu quý vị là người dùng mới, quý vị sẽ phải tạo một tài khoản ID.me mới. Quy trình xác minh danh tính này áp dụng cho các dịch vụ của IRS bao gồm Tài Khoản Trực TuyếnNhận Bản Ghi Trực TuyếnThỏa Thuận Chi Trả Trực TuyếnNhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN)Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh), Dịch Vụ Điện Tử, và Gửi Mẫu 2848 và 8821 Trực Tuyến (tiếng Anh).

Đáp: Để xác minh danh tính của quý vị với ID.me, quý vị sẽ cần cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân như bằng lái xe, ID tiểu bang hoặc hộ chiếu.

Quý vị cũng sẽ cần có ảnh tự chụp hoặc chọn trò chuyện video với nhân viên ID.me thật bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có webcam. Nếu quý vị cần trợ giúp để xác minh danh tính của mình hoặc để gửi yêu cầu hỗ trợ, quý vị có thể truy cập Trang Web Trợ Giúp IRS Của ID.me (tiếng Anh).

Nếu quý vị sử dụng công nghệ hỗ trợ như trình đọc màn hình hoặc gặp sự cố khi chụp ảnh, quý vị có thể cần hỗ trợ để hoàn tất quy trình. Tìm thêm thông tin trong hướng dẫn trợ năng của chúng tôi.

Nếu quý vị không thể tự chụp ảnh hoặc hoàn thành tùy chọn tự phục vụ, quý vị sẽ được chuyển hướng đến một nhân viên ID.me để trò chuyện qua video để xác minh danh tính của quý vị trước khi quý vị có thể truy cập các công cụ IRS. Tài khoản ID.me mới của quý vị sẽ cho phép quý vị xác minh danh tính của mình để không ai khác có thể truy cập vào tài khoản trực tuyến IRS của quý vị.

Đáp: Nếu quý vị là người dùng mới, quý vị phải tạo tài khoản ID.me và xác minh danh tính của mình để truy cập một dịch vụ trực tuyến IRS cụ thể. Nếu quý vị gặp sự cố khi xác minh danh tính của mình với ID.me, quý vị có thể nhận trợ giúp trên trang web trợ giúp ID.me (tiếng Anh).

Đáp: Không. Hệ thống ID.me không cho phép bất kỳ ai dưới 18 tuổi truy cập. Để xem các lựa chọn thay thế cho dịch vụ quý vị đang cố gắng truy cập, hãy chọn "“What if I can't verify my identity? (Điều gì xảy ra nếu tôi không thể xác minh danh tính của mình?)" trên trang đăng nhập và sau đó chọn liên kết "alternative options (tùy chọn thay thế)" để xem các lựa chọn thay thế cụ thể liên quan đến dịch vụ đó.

A: Có, nếu quý vị có Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN), quý vị có thể tạo một tài khoản và đăng nhập bằng ID.me để truy cập các dịch vụ của IRS. 

Đáp: Sau khi xác minh danh tính của mình, quý vị có thể thấy thông báo của IRS cho biết "A condition has been identified that's preventing your access to this service” ("Đã xác định được một tình trạng đang cản trở quyền truy cập của quý vị vào dịch vụ này"). Nếu quý vị thấy thông báo này, vui lòng thử đăng nhập lại sau.

Nếu quý vị liên tục nhận được thông báo này, thì có nghĩa là quý vị sẽ không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến này. Chọn “view your alternatives” (“xem các lựa chọn thay thế của quý vị”) trên trang lỗi để tìm hiểu về các lựa chọn thay thế để hoàn thành giao dịch của quý vị.

Đáp: Có, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thông tin xác thực được chứng nhận theo tiêu chuẩn liên bang, ID.me bắt buộc lưu trữ thông tin của quý vị.  Tất cả ảnh tự chụp, video và dữ liệu sinh trắc học sẽ tự động bị xóa đối với những người dùng xác minh cho IRS, ngoại trừ hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận.  Để biết thông tin về cách quản lý dữ liệu cá nhân của quý vị với ID.me, truy cập Trang Web Trợ Giúp IRS Của ID.me (tiếng Anh).

ID.me sẽ không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn hoặc thông tin nhạy cảm với các bên khác, ngoại trừ việc xác minh danh tính và tính đủ điều kiện của quý vị. ID.me tuân theo các quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư và bảo mật đồng thời đáp ứng Nguyên Tắc Nhận Dạng Kỹ Thuật Số của Ấn Phẩm Đặc Biệt 800-63-3 của NIST. Đọc thêm về cách ID.me bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trong Tuyên Ngôn Quyền Riêng Tư (tiếng Anh) của ID.me và toàn bộ chính sách bảo mật của ID.me (tiếng Anh).

Dịch Vụ Điện Tử Dành Cho Chuyên Gia Thu

Mặc dù các công cụ để Gửi Giấy Ủy Quyền Và Ủy Quyền Thông Tin Thuế (tiếng Anh) đã chuyển sang quy trình đăng nhập và xác minh danh tính mới, nhưng bây giờ, quý vị sẽ tiếp tục sử dụng tên người dùng IRS của mình để truy cập Dịch Vụ Điện Tử Dành Cho Chuyên Gia Thuế. Mặc dù đến mùa hè năm 2022, các ứng dụng Dịch Vụ Điện Tử mới sử dụng quy trình xác minh danh tính mới này, nhưng quý vị có thể sẵn sàng và thiết lập tài khoản ID.me ngay bây giờ bằng Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) hoặc Gửi Mẫu Trực Tuyến (tiếng Anh).  Quý vị sẽ có thể sử dụng tài khoản của mình trên nhiều công cụ IRS và tại các cơ quan chính phủ khác cũng sử dụng ID.me, cũng như các ứng dụng Dịch Vụ Điện Tử bắt đầu từ mùa hè năm 2022.

Đối với người dùng Dịch Vụ Điện Tử mới, chúng tôi yêu cầu quý vị xác minh danh tính của mình để không ai khác có thể truy cập vào tài khoản trực tuyến IRS của quý vị. Mất khoảng 15 phút để đăng ký.

Bảo Mật Tài Khoản Của Quý Vị

Nếu quý vị nghi ngờ hoạt động đăng nhập đáng ngờ hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị và thay đổi mật khẩu của quý vị.

Nhắc nhở: Hãy sử dụng mật khẩu mạnh, duy nhất cho tất cả các tài khoản của quý vị. Không sử dụng lại mật khẩu hoặc tiết lộ chúng cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.

Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ

Chúng tôi không bao giờ gọi điện hoặc gửi email hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu quý vị cung cấp thông tin hoặc đăng nhập để lấy bản ghi hoặc cập nhật hồ sơ của quý vị. Báo cáo mồi chài nếu quý vị không chắc chắn về tính xác thực của bất kỳ thông tin liên lạc không được yêu cầu nào, không phải thư từ Hoa Kỳ, tự nhận là IRS.