Quý vị cần ai đó giúp chuẩn bị tờ khai thuế?

Có nhiều loại người giúp khai thuế, bao gồm các đại diện được công nhận, kế toán viên công chứng, luật sư và nhiều người khác mà không có bằng cấp chuyên nghiệp. Quý vị mong muốn người giúp khai thuế của mình có kỹ năng chuẩn bị tờ khai thuế và khai thuế thu nhập của quý vị một cách chính xác. Quý vị tin tưởng người đó khi cung cấp thông tin mang tính cá nhân nhất. Họ biết về hôn nhân, thu nhập, con cái và số An sinh Xã hội - các chi tiết về đời sống tài chính của quý vị.

Hầu hết những người giúp khai thuế đều cung cấp dịch vụ thuế xuất sắc và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mỗi năm, một số người nộp thuế bị thiệt hại về tài chính vì họ chọn sai người giúp khai thuế. Hãy nhớ kiểm tra những lời khuyên về việc chọn người giúp khai thuế và cách để tránh những người giúp khai thuế "ma" thiếu đạo đức.

 Tôi cần người giúp khai thuế như thế nào?

Bất kỳ ai cũng có thể là người giúp khai thuế được trả tiền miễn là họ có Mã số Nhận dạng Người giúp Khai thuế (PTIN) của IRS. Tuy nhiên, những người giúp khai thuế có trình độ kỹ năng, giáo dục và chuyên môn khác nhau.

Tìm hiểu thêm về bằng cấp và trình độ (tiếng Anh) của người giúp khai thuế. Xem video Chọn người giúp khai thuế một cách khôn ngoan (tiếng Anh). Nhận thông tin về chương trình Hỗ trợ Khai Thuế thu nhập Tình nguyện (VITA).

Làm cách nào để kiểm tra bằng cấp của người giúp khai thuế?

Danh bạ Người giúp Khai thuế Liên bang có Chứng chỉ và Bằng cấp Chọn lọc (tiếng Anh) của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm những người giúp khai thuế trong khu vực của quý vị, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Hồ sơ Hoàn thành Chương trình Mùa Khai thuế Hàng năm. Quý vị cũng có thể kiểm tra các tổ chức chuyên nghiệp (tiếng Anh) mà nhiều người giúp khai thuế làm việc cho họ.

Nếu tôi có khiếu nại về người giúp khai thuế thì sao?

Gian lận của người giúp khai thuế nằm trong danh sách những trò lừa đảo thuế phổ biến.

IRS cung cấp các lời khuyên để tránh những người giúp khai thuế vô đạo đức và cam kết điều tra những người giúp khai thuế được trả tiền mà có hành động không đúng.

Hãy khiếu nại (tiếng Anh) nếu quý vị bị ảnh hưởng về mặt tài chính do các thực hành về thuế sai trái khoặc không đúng cách của người giúp khai thuế.