Chủ Đề Số 104 Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế – Tiếng Nói của Quý Vị tại IRS

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế (Taxpayer Advocate Service, TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Với tư cách là một tổ chức độc lập trong IRS, TAS sẽ cố gắng đảm bảo rằng quý vị được đối xử công bằng, đồng thời cũng biết, hiểu rõ và nhận được quyền hạn của mình. TAS có thể giúp đỡ nếu vấn đề thuế của quý vị dẫn đến sự khó khăn về mặt tài chính, quý vị đã nỗ lực nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề với IRS, hoặc quý vị tin rằng hệ thống, quy trình hoặc thủ tục của IRS không có hiệu quả như dự kiến. Và dịch vụ giúp đỡ là miễn phí. Chúng tôi biết giao dịch với IRS có thể khó hiểu, nhưng điều tồi tệ nhất là quý vị không làm gì cả!

TAS có thể giúp nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề của mình với IRS, và:

  • Vấn đề này gây khó khăn tài chánh cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
  • Quý vị (hay doanh nghiệp) phải đối mặt với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
  • Quý vị (hoặc doanh nghiệp) sẽ bị thương tổn không thể hàn gắn, hoặc ảnh hưởng bất lợi lâu dài không thể hồi phục; hoặc
  • Quý vị đã cố gắng liên lạc với IRS nhiều lần nhưng không có ai hồi âm, hoặc IRS không trả lời vào ngày đã hứa.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ của TAS thì chúng tôi sẽ chỉ định một người biện hộ có nhiệm vụ theo sát từng bước và làm mọi việc khả dĩ để giải quyết vấn đề và các dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí.

Vào tháng 6 năm 2014, IRS đã chọn Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế mà có liệt kê các quyền đã tồn tại trong luật thuế, viết chúng bằng ngôn ngữ đơn giản và nhóm chúng thành mười quyền cơ bản mà quý vị và mỗi người đóng thuế có khi giao dịch với IRS. Vào tháng 12 năm 2015, Quốc Hội đã quy định rằng nhân viên IRS có trách nhiệm làm quen và hành động phù hợp với các quyền của người đóng thuế. Tham khảo IRC § 7803(a)(3). Bộ Công Cụ Thuế trực tuyến của TAS tại TaxpayerAdvocate.irs.gov (tiếng Anh) có thể giúp quý vị hiểu rõ quyền hạn này là gì, ý nghĩa của Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế đối với quý vị (tiếng Anh) và các quyền này áp dụng như thế nào khi quý vị tương tác với IRS.

TAS có ít nhất một văn phòng tại mỗi tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Nếu quý vị cần TAS giúp đỡ thì nên gọi biện hộ viên tại địa phương; xem mục Liên Lạc với Người Biện Hộ cho Người Đóng Thuế tại Địa Phương hoặc gọi chúng tôi theo số miễn phí 877-777-4778.

TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể, ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề quan trọng này thì nên trình báo cho TAS qua Hệ Thống Quản Lý Biện Hộ Toàn Diện. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng quý vị không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào về người đóng thuế.