Chủ Đề 104 Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế – Tiếng Nói của Quý Vị tại IRS

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế (Taxpayer Advocate Service, TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Với tư cách là một tổ chức độc lập trong IRS, TAS sẽ cố gắng đảm bảo rằng quý vị được đối xử công bằng, đồng thời cũng biết, hiểu rõ và nhận được quyền hạn của mình (Tiếng Anh). TAS có thể giúp đỡ nếu vấn đề thuế của quý vị dẫn đến sự khó khăn về mặt tài chính, quý vị đã nỗ lực nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề với IRS, hoặc quý vị tin rằng hệ thống, quy trình hoặc thủ tục của IRS không có hiệu quả như dự kiến. Và dịch vụ giúp đỡ là miễn phí. Chúng tôi biết tiến trình giải quyết với IRS có thể rối rắm, nhưng điều đáng ngại nhất là quý vị không làm gì cả!

TAS có thể giúp nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề của mình với IRS, và:

  • Vấn đề này gây khó khăn tài chánh cho bản thân, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
  • Quý vị (hay doanh thương) phải đối mặt với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
  • Quý vị (hoặc doanh nghiệp) sẽ bị thương tổn không thể hàn gắn, hoặc ảnh hưởng bất lợi lâu dài không thể hồi phục; hoặc
  • Quý vị đã cố gắng liên lạc với IRS nhiều lần nhưng không có ai hồi âm, hoặc IRS không trả lời vào ngày đã hứa.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ của TAS thì chúng tôi sẽ chỉ định một người biện hộ có nhiệm vụ theo sát từng bước và làm mọi việc khả dĩ để giải quyết vấn đề và các dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí.

Vào tháng Sáu năm 2014, IRS đã thông qua Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế (Taxpayer Bill of Rights), trong đó nêu 10 quyền căn bản của mọi người nộp thuế khi lo giải quyết công việc với IRS. Vào tháng Mười Hai năm 2015, Quốc Hội thêm Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế vào Luật Thuế Vụ. Tham khảo mục IRC § 7803(a)(3). Bộ Công Cụ Thuế Vụ (Tax Toolkit) trực tuyến của TAS tại TaxpayerAdvocate.irs.gov (Tiếng Anh) có thể giúp quý vị hiểu rõ quyền hạn này là gì, ý nghĩa của Đạo Luật về Quyền Hạn của Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) và cách vận dụng các quyền này vào những trường hợp cụ thể của quý vị với IRS.

TAS có văn phòng đặt tại tất cả các tiểu bang, Quận Columbia và Puerto Rico. Nếu quý vị cần TAS giúp đỡ thì nên gọi biện hộ viên tại địa phương; xem mục Liên Lạc với Dịch Vụ Biện Hộ Địa Phương cho Người Đóng Thuế hoặc gọi chúng tôi theo số miễn phí 877-777-4778.

TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể, ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề quan trọng này thì nên trình báo cho TAS qua Hệ Thống Điều Quản Biện Hộ Toàn Thể. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng quý vị không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào về người đóng thuế.