Tout kontribyab sipoze familyarize yo ak Deklarasyon Dwa Kontribyab la

Konsèy Fiskal IRS 2022-102, 6 Jiyè 2022

Daprè lalwa, tout kontribyab yo jwi dwa fondamantal yo lè yo ap fè fas ak IRS. Li enpòtan pou tout kontribyab yo konnen epi konprann dwa yo. Deklarasyon Dwa Kontribyab la prezante dwa sa yo nan 10 kategori.

Men yon apèsi sou dwa sa yo. Pou ou kapab jwenn tout detay ofisyèl yo okonplè konsènan dwa sa yo, vizite lyen ki pi ba a. 

Plis enfòmasyon:

Abòne ak Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)