Deklarasyon Gratis IRS disponib kounye a pou sezon deklarasyon 2024 la

Konsèy Fiskal IRS 2024-03, 22 Janvye 2024

Deklarasyon Gratis IRS disponib kounye a pou sezon deklarasyon 2024 la. Avèk pwogram sa a, kontribyab ki elijib yo ka prepare epi ranpli deklarasyon enpo federal yo lè yo sèvi avèk lojisyèl enpo gratis ki soti nan men patnè konfyans Deklarasyon Gratis IRS.

Kiyès ki elijib pou Deklarasyon Gratis IRS

Chak founisè Deklarasyon Gratis IRS fikse pwòp règ elijiblite pa yo ki baze sou laj, revni ak rezidans nan eta a.

Kontribyab yo, ki gen ladan militè aktif, ki gen yon revni brit ajiste (AGI) (an anglè) soti $79,000 oswa mwens an 2023 ka gen anpil chans jwenn yon òf nan men yon founisè Deklarasyon Gratis IRS ki koresponn ak bezwen yo. Gen founisè ki ofri preparasyon gratis deklarasyon enpo leta tou. Moun ki gen yon AGI ki depase limit la ka toujou ranpli deklarasyon yo gratis lè yo sèvi avèk Fòm pou Ranpli Deklarasyon Gratis yo.

Pou jwenn bon òf Deklarasyon Gratis IRS la, kontribyab yo ka ale sou paj entènèt Deklarasyon Gratis IRS la.

IRS Free File an sekirite epi an sekirite

Enfòmasyon kontribyab yo pwoteje kont aksè san otorizasyon pandan y ap voye l bay IRS la. Konpayi patnè Deklarasyon Gratis IRS pa kapab pataje oswa itilize enfòmasyon sou deklarasyon enpo pou lòt rezon ke preparasyon deklarasyon enpo san pèmisyon kontribyab la.

Ou pa gen òdinatè? Pa gen pwoblèm.

Pwodwi Deklarasyon Gratis IRS sipòte aksè pa telefòn mobil. Kontribyab yo ka fè enpo yo sou telefòn entèlijan yo oswa sou tablèt yo.

Patisipan Deklarasyon Gratis IRS

Founisè enpo sa yo ap patisipe nan Deklarasyon Gratis IRS an 2024:

  • 1040Now
  • Drake (1040.com)
  • ezTaxReturn.com
  • FileYourTaxes.com
  • On-Line Taxes
  • TaxAct
  • TaxHawk (FreeTaxUSA)
  • TaxSlayer

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)