Free File của IRS hiện có sẵn cho mùa khai thuế năm 2024

Mẹo thuế của IRS 2024-03, ngày 22 tháng 1, 2024

Free File của IRS hiện có sẵn cho mùa khai thuế năm 2024. Với chương trình này, người đóng thuế đủ điều kiện có thể khai và nộp tờ khai thuế liên bang bằng phần mềm thuế miễn phí từ các đối tác đáng tin cậy của Free File của IRS.

Ai đủ điều kiện nhận dịch vụ Free File của IRS

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ Free File của IRS đặt ra các quy tắc về tính đủ điều kiện riêng dựa trên độ tuổi, thu nhập và nơi cư trú tại tiểu bang.

Những người đóng thuế, bao gồm cả quân nhân đang tại ngũ, có tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) (tiếng Anh) từ $79.000 trở xuống vào năm 2023 có thể tìm thấy đề nghị từ nhà cung cấp dịch vụ Free File của IRS phù hợp với nhu cầu của họ. Một số nhà cung cấp cũng cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí. Những người có AGI vượt quá giới hạn vẫn có thể nộp tờ khai thuế miễn phí bằng cách sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí.

Để tìm được đề nghị Free File phù hợp của IRS, người đóng thuế có thể truy cập trang web Free File của IRS.

Công cụ Free File của IRS an toàn và bảo mật

Thông tin của người đóng thuế được bảo vệ để không bị truy cập trái phép trong khi được gửi tới IRS. Các công ty đối tác Free File của IRS không thể chia sẻ hoặc sử dụng thông tin khai thuế cho các mục đích khác ngoài việc khai tờ khai thuế mà không có sự cho phép của người đóng thuế.

Không có máy tính? Không sao cả.

Các sản phẩm Free File của IRS hỗ trợ truy cập bằng điện thoại di động. Người đóng thuế có thể khai thuế trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ.

Những bên tham gia Free File của IRS

Các nhà cung cấp thuế này đang tham gia chương trình Free File của IRS vào năm 2024:

  • 1040Now
  • Drake (1040.com)
  • ezTaxReturn.com
  • FileYourTaxes.com
  • On-Line Taxes
  • TaxAct
  • TaxHawk (FreeTaxUSA)
  • TaxSlayer

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)