Chủ đề trong phần tin tức

Tại đây quý vị sẽ tìm thấy các mục đáng quan tâm hiện tại - các chương trình mới, hướng dẫn gần đây hoặc lời nhắc kịp thời.

Giảm nhẹ gánh nặng thuế do vi-rút corona

Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc ngoại nhân thường trú đủ tiêu chuẩn, người đóng thuế không phải là phụ thuộc của người đóng thuế khác và những người có số An sinh Xã hội đủ điều kiện làm việc đều có thể đủ điều kiện nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Economic Impact Payment hay EIP). Ngay cả khi quý vị không thường phải khai thuế hoặc đang ở trong tình trạng vô gia cư, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện để nhận được Khoản thanh toán. Người đóng thuế cũng có thể nhận được thêm $500 cho mỗi con đủ điều kiện. Để nhận được khoản thanh toán $1,200 này, người đóng thuế nên đăng ký (tiếng Anh) tại trang IRS.gov muộn nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Hãy truy cập trang Vi-rút Corona và Khoản thanh toán Tác động Kinh tế: Tài nguyên và Hướng dẫn (tiếng Anh) để biết nội dung mới nhất của chúng tôi bao gồm:

 • Tin tức mới
 • Lời khuyên về thuế
 • Thông báo của IRS
 • Câu hỏi thường gặp
 • Tờ thông tin
 • Tài liệu Đối tác và Thông báo Dịch vụ Công bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
 • Hướng dẫn của IRS
 • Các bài viết có sẵn để sử dụng

Để biết tình trạng cập nhật về các hoạt động và dịch vụ IRS (tiếng Anh) bị ảnh hưởng.

Các thay đổi về luật thuế đã gia hạn hoặc thay đổi nhiều điều khoản luật thuế hết hiệu lực, bao gồm:

 • Việc xử lý phí mua bảo hiểm nợ vay mua nhà như là lãi suất cư trú đủ điều kiện
 • Giảm mức sàn khấu trừ chi phí y tế
 • Khấu trừ học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan
 • Tín thuế nhà ở tiết kiệm năng lượng
 • Tín thuế của chủ thuê lao động dành cho việc nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế được trả lương
 • Tín thuế cơ hội việc làm
 • Quy tắc đặc biệt để xác định thu nhập do lao động
 • Bãi bỏ quy định về độ tuổi tối đa đối với các khoản đóng góp IRA truyền thống
 • Tăng độ tuổi cho ngày bắt đầu quy định đối với các khoản phân phối bắt buộc
 • Mở rộng các chương trình theo mục 529

Để biết danh sách đầy đủ các điều khoản luật thuế bị ảnh hưởng, hãy xem Danh sách các Quy định Thuế Hết hạn của Ủy ban Hỗn hợp về Thuế năm 2020 (tiếng Anh).

Kết nối tiếp cận

Nhận nội dung về thuế miễn phí để chia sẻ (tiếng Anh) với nhân viên, khách hàng hoặc đồng nghiệp bằng cách đưa thông tin đó vào những công cụ sau của quý vị:

 • Trang web
 • Bản tin điện tử
 • Twitter, Instagram hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác

Dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS

Hầu hết người đóng thuế đều có thể nộp tờ khai thuế liên bang thông qua công cụ Khai Miễn Phí của IRS – có các nhà cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến có thương hiệu − tại IRS.gov/freefile cho mùa khai thuế 2020.

Người đóng thuế mà có tổng thu nhập đã điều chỉnh là từ $69,000 trở xuống vào năm 2019 – bao gồm hầu hết mọi người – hiện có thể khai thuế bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ Khai Miễn Phí.

Đạo luật Ưu đãi Người đóng thuế

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Đạo luật Ưu đãi Người đóng thuế năm 2019 đã được ký thành luật, nhằm mục đích thiết kế lại toàn bộ Sở Thuế Vụ. Nhìn chung, luật này nhằm mở rộng và tăng cường quyền của người đóng thuế đồng thời cải cách IRS thành một cơ quan thân thiện với người đóng thuế hơn bằng cách yêu cầu họ phát triển một chiến lược dịch vụ khách hàng toàn diện, hiện đại hóa công nghệ và tăng cường an ninh mạng.

Hãy xem trang Đạo luật Ưu đãi Người đóng thuế (tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Cải cách thuế

IRS đang làm việc để thực hiện Đạo luật về Giảm thuế và Việc làm.Luật mới này bao gồm các điều luật quan trọng về thuế mà sẽ ảnh hưởng đến cả cá nhân và doanh nghiệp. Hãy kiểm tra trang Cải cách thuế (tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Khấu lưu thuế

Đạo luật về Giảm thuế và Việc làm đã thay đổi cách tính thuế. IRS khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc "kiểm tra phiếu lương" nhanh bằng cách sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu để kiểm tra xem họ có khấu lưu đúng số tiền thuế cho tình trạng cá nhân của họ hay không.

Cảnh báo người tiêu dùng về các trò lừa đảo thuế

‪Xin lưu ý rằng IRS sẽ không bao giờ:

Gọi điện để yêu cầu thanh toán ngay lập tức bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể như thẻ ghi nợ trả trước, thẻ quà tặng hoặc chuyển tiền qua hệ thống điện báo. Thông thường, IRS trước tiên sẽ gửi qua bưu điện một hóa đơn nếu quý vị nợ bất kỳ khoản thuế nào.

 • Đe dọa sẽ ngay lập tức đưa cảnh sát địa phương hoặc nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt giữ quý vị vì không trả tiền.
 • Yêu cầu quý vị nộp thuế mà không cho quý vị cơ hội để đặt câu hỏi hoặc kháng cáo số tiền họ nói là quý vị nợ.
 • Yêu cầu số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại.

Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo thuế, xin xem Các trò lừa đảo thuế/Cảnh báo người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo qua mạng, vui lòng xem Email đáng ngờ và mạo danh (tiếng Anh).

Đó có thực sự là cuộc gọi từ IRS không?

IRS muốn quý vị hiểu cách thức và thời điểm chúng tôi liên lạc với người đóng thuế và giúp quý vị xác định xem liệu một liên lạc quý vị có thể nhận được có thực sự từ một nhân viên IRS hay không.

IRS thực hiện hầu hết các liên lạc thông qua thư thông thường được gửi qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà IRS sẽ gọi điện hoặc đến nhà hay cơ sở kinh doanh, chẳng hạn như khi người đóng thuế có hóa đơn thuế quá hạn, để kiểm tra trong trường hợp có một tờ khai thuế trễ hạn hoặc một khoản thanh toán thuế lao động quá hạn, hoặc để tham quan một doanh nghiệp như một phần của cuộc kiểm toán hoặc trong quá trình điều tra tội phạm.

Xin xem Tránh lừa đảo: Biết sự thật về cách IRS liên lạc với người đóng thuế (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Cơ quan thu nợ tư nhân

IRS đã bắt đầu một chương trình thu nợ tư nhân (tiếng Anh) mới đối với một số khoản nợ thuế liên bang quá hạn bằng cách chọn bốn nhà thầu để thực thi chương trình. Các nhóm này là: CBE Group ở Cedar Falls, Iowa; Conserve ở Fairport, N.Y.; Performant ở Livermore, Calif.; và Pioneer ở Horseheads, N.Y. Tài khoản của người đóng thuế sẽ chỉ được chỉ định cho một trong những cơ quan này, không bao giờ cho cả bốn cơ quan. Không có nhóm tư nhân nào khác được phép đại diện cho IRS.

IRS sẽ luôn thông báo cho người đóng thuế trước khi chuyển tài khoản của họ cho một cơ quan thu nợ tư nhân (PCA). IRS sẽ gửi thư cho người đóng thuế và đại diện thuế của họ để thông báo rằng tài khoản của họ đang được chỉ định cho một PCA và cung cấp tên và thông tin liên lạc của PCA. Việc gửi thư này sẽ bao gồm một bản sao của Ấn phẩm 4518, Những gì quý vị nên biết khi IRS chuyển nhượng tài khoản của quý vị cho một cơ quan thu nợ tư nhân (tiếng Anh) PDF.

Đạo luật Tuân thủ về Thuế của Trương mục mở ở Nước ngoài (FATCA)

FATCA (tiếng Anh) đề cập đến Đạo luật Tuân thủ về Thuế của Trương mục mở ở Nước ngoài mà yêu cầu việc báo cáo về các tài khoản nước ngoài cụ thể của người đóng thuế và các tổ chức tài chính nước ngoài ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, luật liên bang yêu cầu công dân Hoa Kỳ báo cáo thu nhập trên toàn thế giới, bao gồm thu nhập từ các quỹ tín thác nước ngoài cũng như tài khoản ngân hàng và chứng khoán nước ngoài.