Chủ Đề Trong Phần Tin Tức

Tại đây quý vị sẽ tìm thấy các mục thời sự đáng quan tâm — các chương trình mới, hướng dẫn gần đây hoặc lời nhắc về hạn nộp thuế.

Thông Điệp Từ James C. Lee, Trưởng Phòng Điều Tra Hình Sự

Phòng Điều Tra Hình Sự Của Sở Thuế Vụ Đánh Dấu Những Thành Công Nổi Bật Trong Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế Từ Năm Tài Chính 2020 (Tiếng Anh)

Để ghi nhận Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, Sở Thuế Vụ đã nêu bật nhiều thành công trong việc chống gian lận và bảo vệ người đóng thuế. Năm nay là một năm rất khác biệt vì chúng ta đã phải đối mặt với những vấn đề mới mà COVID-19 đã mang đến trong nửa năm vừa qua. Vượt qua tất cả các thách thức COVID, Sở Thuế Vụ vẫn đạt được nhiều kết quả. Ví dụ, chúng tôi đã mở nhiều cuộc điều tra hơn trong năm tài chính 2020 so với năm tài chính 2019 trong hầu hết các lĩnh vực chương trình của chúng tôi, tỷ lệ kết án của chúng tôi vẫn cao nhất trong cơ quan thực thi pháp luật liên bang và chúng tôi là cơ quan mà mọi người tìm đến cho các cuộc điều tra tài chính phức tạp trên thế giới.

Thông Điệp Từ Damon Rowe, Giám Đốc Điều Hành, Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận Của Sở Thuế Vụ

Thực Hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế

Là một phần của việc tập trung không ngừng nghỉ vào các vấn đề tuân thủ thuế, Sở Thuế Vụ đã thành lập Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận để hỗ trợ các nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trong khi củng cố chương trình chống gian lận quốc gia.

Thực hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc đầu tư đáng kinh ngạc mà Sở Thuế Vụ đã tiến hành trong lĩnh vực thực thi chống gian lận. Tuần này, chúng tôi sẽ tham gia vào một nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu tác động của gian lận, bao gồm gian lận thuế, bằng cách thúc đẩy giáo dục và nhận thức về gian lận. Những nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm chống lại gian lận thuế và tài chính khác giúp bảo vệ người đóng thuế trên toàn thế giới và nêu bật tầm quan trọng của việc ngăn chặn gian lận đối với xã hội.

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Khai Thuế

Sở Thuế Vụ khuyến khích người đóng thuế thực hiện các hành động cần thiết vào mùa thu này để giúp khai thuế liên bang kịp thời và chính xác vào năm 2021. Đây là lời nhắc thứ hai trong một loạt lời nhắc để giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Một trang đặc biệt đã được cập nhật và có sẵn trên IRS.gov, nêu rõ các bước mà người đóng thuế có thể thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021.

Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Do Virus Corona

Sở Thuế Vụ Và Bộ Ngân Khố Hiện Đang Cung Cấp Đợt Chi Trả Thứ Hai

Hầu hết mọi người sẽ tự động nhận được khoản chi trả của họ. 

Hãy truy cập trang Virus Corona Và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế: Tài Nguyên Và Hướng Dẫn (Tiếng Anh) để biết nội dung mới nhất của chúng tôi bao gồm:

 • Thông Báo Của Sở Thuế Vụ
 • Tin Tức Mới
 • Lời Khuyên Về Thuế
 • Câu Hỏi Thường Gặp
 • Tờ Thông Tin
 • Tài Liệu Đối Tác Và Thông Báo Dịch Vụ Công Bằng Cả Tiếng Anh Và Tiếng Tây Ban Nha
 • Hướng Dẫn Của Sở Thuế Vụ
 • Các Bài Viết Có Sẵn Để Sử Dụng

Để biết tình trạng cập nhật về các hoạt động và dịch vụ của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh) bị ảnh hưởng.

Kết Nối Tiếp Cận Thông Tin

Nhận nội dung về thuế miễn phí để chia sẻ (Tiếng Anh) với nhân viên, khách hàng hoặc đồng nghiệp bằng cách đưa thông tin đó vào những công cụ sau của quý vị:

 • Trang web
 • Bản tin điện tử
 • Twitter, Instagram hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác

Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế

Vào ngày 7/1/2019, Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế năm 2019 đã được ký thành luật, nhằm mục đích thiết kế lại đáng kể hoạt động của Sở Thuế Vụ. Nhìn chung, luật này nhằm mở rộng và tăng cường quyền của người đóng thuế đồng thời cải cách Sở Thuế Vụ thành một cơ quan thân thiện với người đóng thuế hơn bằng cách yêu cầu họ phát triển một chiến lược dịch vụ khách hàng toàn diện, hiện đại hóa công nghệ và tăng cường an ninh mạng.

Hãy xem trang Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Cải Cách Thuế

Sở Thuế Vụ đang làm việc để thực hiện Đạo Luật Giảm Thuế Và Việc Làm. Luật mới này bao gồm các điều luật quan trọng về thuế mà sẽ ảnh hưởng đến cả cá nhân và doanh nghiệp. Hãy kiểm tra trang Cải Cách Thuế (Tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Khấu Lưu Thuế

Đạo Luật Giảm Thuế Và Việc Làm đã thay đổi cách tính thuế. Sở Thuế Vụ khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc "kiểm tra phiếu lương" nhanh bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu để kiểm tra xem họ có khấu lưu đúng số tiền thuế đối với tình trạng cá nhân của họ hay không.

Cảnh Báo Người Tiêu Dùng Về Các Trò Lừa Đảo Thuế

‪Xin lưu ý rằng Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ:

Gọi điện để yêu cầu chi trả ngay lập tức bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể như thẻ ghi nợ (thẻ khấu trừ tiền) trả trước, thẻ quà tặng hoặc chuyển tiền qua ngân hàng. Thông thường, Sở Thuế Vụ trước tiên sẽ gửi qua bưu điện một hóa đơn nếu quý vị nợ bất kỳ khoản thuế nào.

 • Đe dọa sẽ ngay lập tức đưa cảnh sát địa phương hoặc nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt giữ quý vị vì không trả tiền.
 • Yêu cầu quý vị nộp thuế mà không cho quý vị cơ hội để đặt câu hỏi hoặc kháng cáo số tiền họ nói là quý vị nợ.
 • Yêu cầu số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại.

Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo thuế, xin xem Các Trò Lừa Đảo Thuế/Cảnh Báo Người Tiêu Dùng. Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo qua mạng, vui lòng xem Email Đáng Ngờ Và Mạo Danh (Tiếng Anh).

Đó Có Thực Sự Là Cuộc Gọi Từ Sở Thuế Vụ Không?

Sở Thuế Vụ muốn quý vị hiểu cách thức và thời điểm chúng tôi liên lạc với người đóng thuế và giúp quý vị xác định xem liệu một liên lạc quý vị có thể nhận được có thực sự từ một nhân viên của Sở Thuế Vụ hay không.

Sở Thuế Vụ thực hiện hầu hết các liên lạc thông qua thư thông thường được gửi qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà Sở Thuế Vụ sẽ gọi điện hoặc đến nhà hay cơ sở kinh doanh, chẳng hạn như khi người đóng thuế có hóa đơn thuế quá hạn, để kiểm tra trong trường hợp có một tờ khai thuế trễ hạn hoặc một khoản chi trả thuế việc làm quá hạn, hoặc để tham quan một doanh nghiệp như một phần của việc kiểm toán hoặc trong quá trình điều tra tội phạm.

Xin xem Tránh lừa đảo: Biết sự thật về cách Sở Thuế Vụ liên lạc với người đóng thuế (Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Đại Lý Thu Nợ Tư Nhân

Sở Thuế Vụ đã bắt đầu một chương trình thu nợ tư nhân (Tiếng Anh) mới đối với một số khoản nợ thuế liên bang quá hạn bằng cách chọn bốn nhà thầu để thực thi chương trình. Các công ty này là: CBE GroupCedar Falls, Iowa; ConserveFairport, N.Y.; PerformantLivermore, Calif.; và PioneerHorseheads, N.Y. Trương mục của người đóng thuế sẽ chỉ được chỉ định cho một trong những đại lý này, nhưng không bao giờ được gửi cho cả bốn đại lý này. Không có công ty tư nhân nào khác được phép đại diện cho Sở Thuế Vụ.

Sở Thuế Vụ sẽ luôn thông báo cho người đóng thuế trước khi chuyển trương mục của họ cho một đại lý thu nợ tư nhân (PCA). Sở Thuế Vụ sẽ gửi thư cho người đóng thuế và đại diện thuế của họ để thông báo rằng trương mục của họ đang được chỉ định cho một đại lý thu nợ tư nhân (PCA) và cung cấp tên và thông tin liên lạc của đại lý đó. Việc gửi thư này sẽ bao gồm một bản sao của Ấn Bản 4518, Những Gì Quý Vị Nên Biết Khi IRS Chuyển Nhượng Trương Mục Của Quý Vị Cho Một Đại Lý Thu Nợ Tư Nhân (Tiếng Anh) PDF.

Đạo Luật Tuân Thủ Về Thuế Đối Với Trương Mục Mở Ở Nước Ngoài (FATCA)

FATCA (Tiếng Anh) đề cập đến Đạo Luật Tuân Thủ Về Thuế Đối Với Trương Mục Mở Ở Nước Ngoài mà yêu cầu việc báo cáo về các trương mục nước ngoài cụ thể của người đóng thuế và các tổ chức tài chính nước ngoài ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, luật liên bang yêu cầu công dân Hoa Kỳ báo cáo thu nhập trên toàn thế giới, bao gồm thu nhập từ các quỹ tín thác nước ngoài cũng như trương mục ngân hàng và chứng khoán nước ngoài.