Các Chủ Đề Trong Tin Tức

Tại đây quý vị sẽ tìm thấy các mục thời sự đáng quan tâm — các chương trình mới, hướng dẫn gần đây hoặc lời nhắc kịp thời.

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Các Khoản Thuế

Để tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế, hãy khai thuế năm 2020 đầy đủ và chính xác. Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là nộp hồ sơ điện tửnhận trực tiếp - không cần tiếp xúc và miễn phí - vào tài khoản tài chính của quý vị. Quý vị có thể sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động để nhận tiền trực tiếp và sẽ cần cung cấp số tài khoản và định tuyến. Một trang đặc biệt trên IRS.gov phác thảo các bước mà người đóng thuế có thể thực hiện để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021.

Giảm Thuế Do Virus Corona

Để biết thông tin mới nhất về việc giảm thuế do coronavirus, hãy xem trang Giảm Thuế Do Virus Corona và Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh).

Truy cập trang Virus Corona Và Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế: Tài Nguyên và Hướng Dẫn (tiếng Anh) để biết nội dung mới nhất của chúng tôi bao gồm các bản tin tức, Mẹo về Thuế, các câu hỏi thường gặp, tài liệu đối tác đa ngôn ngữ và hơn thế nữa.

Để tìm hiểu về các hoạt động IRS trong COVID-19, hãy truy cập trang hoạt động (tiếng Anh) của chúng tôi để cập nhật trạng thái về các hoạt động và dịch vụ IRS bị ảnh hưởng.

Kết Nối Tiếp Cận

Nhận nội dung miễn phí về thuế để chia sẻ (tiếng Anh) với nhân viên, khách hàng hoặc đồng nghiệp của quý vị mà quý vị có thể đưa vào:

  • Trang web
  • Bản tin điện tử
  • Twitter, Instagram hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác

Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế

Vào ngày 7/1/2019, Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế năm 2019 đã được ký thành luật, nhằm mục đích thiết kế lại đáng kể hoạt động của Sở Thuế Vụ. Nhìn chung, luật này nhằm mở rộng và tăng cường quyền của người đóng thuế đồng thời cải cách Sở Thuế Vụ thành một cơ quan thân thiện với người đóng thuế hơn bằng cách yêu cầu họ phát triển một chiến lược dịch vụ khách hàng toàn diện, hiện đại hóa công nghệ và tăng cường an ninh mạng.

Hãy xem trang Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế (tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Thông Điệp Từ James C. Lee, Trưởng Phòng Điều Tra Hình Sự

Phòng Điều Tra Hình Sự Của Sở Thuế Vụ Đánh Dấu Những Thành Công Nổi Bật Trong Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế Từ Năm Tài Chính 2020 (tiếng Anh)

Để ghi nhận Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, Sở Thuế Vụ đã nêu bật nhiều thành công trong việc chống gian lận và bảo vệ người đóng thuế. Năm nay là một năm rất khác biệt vì chúng ta đã phải đối mặt với những vấn đề mới mà COVID-19 đã mang đến trong nửa năm vừa qua. Vượt qua tất cả các thách thức COVID, Sở Thuế Vụ vẫn đạt được nhiều kết quả. Ví dụ, chúng tôi đã mở nhiều cuộc điều tra hơn trong năm tài chính 2020 so với năm tài chính 2019 trong hầu hết các lĩnh vực chương trình của chúng tôi, tỷ lệ kết án của chúng tôi vẫn cao nhất trong cơ quan thực thi pháp luật liên bang và chúng tôi là cơ quan mà mọi người tìm đến cho các cuộc điều tra tài chính phức tạp trên thế giới.

Thông Điệp Từ Damon Rowe, Giám Đốc Điều Hành, Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận Của Sở Thuế Vụ

Thực Hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế

Là một phần của việc tập trung không ngừng nghỉ vào các vấn đề tuân thủ thuế, Sở Thuế Vụ đã thành lập Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận để hỗ trợ các nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trong khi củng cố chương trình chống gian lận quốc gia.

Thực hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc đầu tư đáng kinh ngạc mà Sở Thuế Vụ đã tiến hành trong lĩnh vực thực thi chống gian lận. Tuần này, chúng tôi sẽ tham gia vào một nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu tác động của gian lận, bao gồm gian lận thuế, bằng cách thúc đẩy giáo dục và nhận thức về gian lận. Những nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm chống lại gian lận thuế và tài chính khác giúp bảo vệ người đóng thuế trên toàn thế giới và nêu bật tầm quan trọng của việc ngăn chặn gian lận đối với xã hội.

Cải Cách Thuế

Đạo Luật Giảm Thuế Và Việc Làm bao gồm các điều luật thuế trọng đại ảnh hưởng đến cả cá nhân và doanh nghiệp. Kiểm tra trang Cải Cách Thuế (tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Khấu Lưu Thuế

Đạo Luật Giảm Thuế Và Việc Làm đã thay đổi cách tính thuế. IRS khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc "kiểm tra phiếu lương" nhanh chóng bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu để kiểm tra xem họ có khấu lưu đúng số tiền thuế đối với tình trạng cá nhân của họ hay không.

Cảnh Báo Người Tiêu Dùng Về Các Trò Lừa Đảo Thuế

‪Xin lưu ý rằng Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ:

Gọi điện để yêu cầu chi trả ngay lập tức bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể như thẻ ghi nợ (thẻ khấu trừ tiền) trả trước, thẻ quà tặng hoặc chuyển tiền qua ngân hàng. Thông thường, Sở Thuế Vụ trước tiên sẽ gửi qua bưu điện một hóa đơn nếu quý vị nợ bất kỳ khoản thuế nào.

  • Đe dọa sẽ ngay lập tức đưa cảnh sát địa phương hoặc nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt giữ quý vị vì không trả tiền.
  • Yêu cầu quý vị nộp thuế mà không cho quý vị cơ hội để đặt câu hỏi hoặc kháng cáo số tiền họ nói là quý vị nợ.
  • Yêu cầu số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại.

Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo thuế, xin xem Các Trò Lừa Đảo Thuế/Cảnh Báo Người Tiêu Dùng. Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo qua mạng, vui lòng xem Email Đáng Ngờ Và Mạo Danh (tiếng Anh).

Đạo Luật Tuân Thủ Về Thuế Đối Với Trương Mục Mở Ở Nước Ngoài (FATCA)

FATCA (tiếng Anh) đề cập đến Đạo Luật Tuân Thủ Về Thuế Đối Với Trương Mục Mở Ở Nước Ngoài mà yêu cầu việc báo cáo về các trương mục nước ngoài cụ thể của người đóng thuế và các tổ chức tài chính nước ngoài ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, luật liên bang yêu cầu công dân Hoa Kỳ báo cáo thu nhập trên toàn thế giới, bao gồm thu nhập từ các quỹ tín thác nước ngoài cũng như trương mục ngân hàng và chứng khoán nước ngoài.