Các Chủ Đề Trong Tin Tức

Tại đây quý vị sẽ tìm thấy các mục thời sự đáng quan tâm — các chương trình mới, hướng dẫn gần đây hoặc lời nhắc kịp thời.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (American Rescue Plan Act, ARPA) của năm 2021

Một số điều khoản ARPA ảnh hưởng đến tờ khai thuế năm 2020 mà quý vị nộp vào năm 2021, bao gồm việc loại trừ thuế lên tới $10.200 tiền bồi thường thất nghiệp và những người hưởng lợi khác đã mua bảo hiểm y tế được trợ cấp thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế liên bang hoặc tiểu bang. Luật cũng bao gồm vòng thứ ba của các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hiện được phát cho những người Mỹ đủ điều kiện, thường bằng $1.400 cho mỗi người cho hầu hết mọi người, và các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em, trả hànng tháng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. Hãy cập nhật các phát triển luật thuế vụ bằng cách thường xuyên kiểm tra IRS.gov.

Bồi Thường Thất Nghiệp năm 2020

Sở Thuế Vụ bắt đầu hoàn thuế trong suốt mùa hè cho những người đóng thuế đủ điều kiện đã trả tiền thuế cho khoản bồi thường thất nghiệp năm 2020 mà Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ ban hành gần đây đã loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế.

Các Khoản Thanh Toán Ứng Trước của Tín Thuế Trẻ Em trong năm 2021 (Child Tax Credit, CTC)

Khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên cho CTC mở rộng và mới được ứng trước sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 7. Những gia đình đủ điều kiện dự kiến ​​sẽ bắt đầu nhận thanh toán hàng tháng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Thông thường, IRS sẽ tính khoản thanh toán dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của một người. Nếu tờ khai đó không khả dụng vì nó chưa được nộp hoặc vẫn đang được xử lý, thay vào đó, IRS sẽ xác định số tiền thanh toán ban đầu bằng cách sử dụng tờ khai năm 2019 hoặc thông tin được nhập bằng công cụ Người Không Khai Thuế có sẵn vào năm 2020.

Đối với những người thường không khai thuế, IRS cung cấp công cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế. Nó dành cho những người không khai thuế cho năm 2019 hoặc 2020 và những người không sử dụng công cụ Người Không Khai Thuế của IRS vào năm ngoái để đăng ký Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Công cụ này cho phép họ cung cấp thông tin cần thiết về bản thân, những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn từ 17 tuổi trở xuống, những người phụ thuộc khác của họ và thông tin ngân hàng gửi tiền trực tiếp của họ để IRS có thể nhanh chóng và dễ dàng gửi các khoản thanh toán trực tiếp vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm của họ.

Để giúp mọi người hiểu và nhận được quyền lợi này, IRS đã tạo trang web đặc biệt Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước năm 2021 để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín thuế và các khoản ứng trước. Trang này có các liên kết đến Công Cụ Đăng Ký cho Người Không Khai Thuế, Trợ Lý Đủ Điều Kiện cho Tín Thuế Trẻ EmCổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em.

Miễn Áp Dụng Thuế Do Vi-rút Corona

Để biết thông tin mới nhất về việc miễn áp dụng thuế do vi-rút corona, hãy xem trang Miễn Áp Dụng Thuế Do Vi-rút Corona và Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (tiếng Anh).

Truy cập trang Vi-rút Corona và Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế: Tài Nguyên và Hướng Dẫn (tiếng Anh) để biết nội dung mới nhất của chúng tôi bao gồm các bản tin tức, Mẹo về Thuế, các câu hỏi thường gặp, tài liệu đối tác đa ngôn ngữ và hơn thế nữa.

Để tìm hiểu về các hoạt động IRS trong COVID-19, hãy truy cập trang hoạt động (tiếng Anh) của chúng tôi để cập nhật trạng thái về các hoạt động và dịch vụ IRS bị ảnh hưởng.

Kết Nối Tiếp Cận

Nhận nội dung miễn phí về thuế để chia sẻ (tiếng Anh) với nhân viên, khách hàng hoặc đồng nghiệp của quý vị mà quý vị có thể đưa vào:

  • Trang web
  • Bản tin điện tử
  • Twitter, Instagram hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác

Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế

Vào ngày 1/7/2019, Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế năm 2019 đã được ký thành luật, nhằm mục đích thiết kế lại đáng kể hoạt động của Sở Thuế Vụ. Nhìn chung, luật này nhằm mở rộng và tăng cường quyền của người đóng thuế đồng thời cải cách IRS thành một cơ quan thân thiện với người đóng thuế hơn bằng cách yêu cầu họ phát triển một chiến lược dịch vụ khách hàng toàn diện, hiện đại hóa công nghệ và tăng cường an ninh mạng.

Hãy xem trang Đạo Luật Ưu Tiên Người Đóng Thuế (tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Tất cả người đóng thuế đều có một số quyền cơ bản mà họ cần biết khi giao dịch với IRS. Khám phá các quyền hạn và nghĩa vụ của quý vị để bảo vệ chúng.

Cải Cách Thuế

Đạo Luật Giảm Thuế và Việc Làm bao gồm các điều luật thuế trọng đại ảnh hưởng đến cả cá nhân và doanh nghiệp. Kiểm tra trang Cải Cách Thuế (tiếng Anh) để biết thông tin cập nhật nhất.

Khấu Lưu Thuế

Đạo Luật Giảm Thuế và Việc Làm đã thay đổi cách tính thuế. IRS khuyến khích người đóng thuế thực hiện việc "kiểm tra phiếu lương" nhanh chóng bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu để kiểm tra xem họ có khấu lưu đúng số tiền thuế đối với tình trạng cá nhân của họ hay không.

Cảnh Báo Người Tiêu Dùng về Các Trò Lừa Đảo Thuế

Xin lưu ý rằng IRS sẽ không bao giờ:‬

Gọi điện để yêu cầu chi trả ngay lập tức bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể như thẻ ghi nợ trả trước, thẻ quà tặng hoặc chuyển tiền qua ngân hàng. Thông thường, IRS trước tiên sẽ gửi qua bưu điện một hóa đơn nếu quý vị nợ bất kỳ khoản thuế nào.

  • Đe dọa sẽ ngay lập tức đưa cảnh sát địa phương hoặc nhóm thực thi pháp luật khác đến để bắt giữ quý vị vì không trả tiền.
  • Yêu cầu quý vị nộp thuế mà không cho quý vị cơ hội để đặt câu hỏi hoặc kháng cáo số tiền họ nói là quý vị nợ.
  • Yêu cầu số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ qua điện thoại.

Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo thuế, xin xem Các Trò Lừa Đảo Thuế/Cảnh Báo Người Tiêu Dùng. Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo qua mạng, vui lòng xem email Đáng Ngờ và Trộm Cắp Danh Tính .

Thông Điệp Từ James C. Lee, Trưởng Phòng Điều Tra Hình Sự

Phòng Điều Tra Hình Sự Của Sở Thuế Vụ Đánh Dấu Những Thành Công Nổi Bật Trong Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế Từ Năm Tài Chính 2020 (tiếng Anh)

Để ghi nhận Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, Sở Thuế Vụ đã nêu bật nhiều thành công trong việc chống gian lận và bảo vệ người đóng thuế. Năm nay là một năm rất khác biệt vì chúng ta đã phải đối mặt với những vấn đề mới mà COVID-19 đã mang đến trong nửa năm vừa qua. Vượt qua tất cả các thách thức COVID, Sở Thuế Vụ vẫn đạt được nhiều kết quả. Ví dụ, chúng tôi đã mở nhiều cuộc điều tra hơn trong năm tài chính 2020 so với năm tài chính 2019 trong hầu hết các lĩnh vực chương trình của chúng tôi, tỷ lệ kết án của chúng tôi vẫn cao nhất trong cơ quan thực thi pháp luật liên bang và chúng tôi là cơ quan mà mọi người tìm đến cho các cuộc điều tra tài chính phức tạp trên thế giới.

Thông Điệp Từ Damon Rowe, Giám Đốc Điều Hành, Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận Của Sở Thuế Vụ

Thực Hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế

Là một phần của việc tập trung không ngừng nghỉ vào các vấn đề tuân thủ thuế, Sở Thuế Vụ đã thành lập Văn Phòng Thực Thi Chống Gian Lận để hỗ trợ các nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trong khi củng cố chương trình chống gian lận quốc gia.

Thực hiện Tuần Lễ Nhận Thức Về Gian Lận Quốc Tế, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc đầu tư đáng kinh ngạc mà Sở Thuế Vụ đã tiến hành trong lĩnh vực thực thi chống gian lận. Tuần này, chúng tôi sẽ tham gia vào một nỗ lực toàn cầu để giảm thiểu tác động của gian lận, bao gồm gian lận thuế, bằng cách thúc đẩy giáo dục và nhận thức về gian lận. Những nỗ lực của Sở Thuế Vụ nhằm chống lại gian lận thuế và tài chính khác giúp bảo vệ người đóng thuế trên toàn thế giới và nêu bật tầm quan trọng của việc ngăn chặn gian lận đối với xã hội.

Đạo Luật Tuân Thủ Về Thuế Đối Với Trương Mục Mở Ở Nước Ngoài (FATCA)

FATCA (tiếng Anh) đề cập đến Đạo Luật Tuân Thủ Về Thuế Đối Với Trương Mục Mở Ở Nước Ngoài mà yêu cầu việc báo cáo về các trương mục nước ngoài cụ thể của người đóng thuế và các tổ chức tài chính nước ngoài ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, luật liên bang yêu cầu công dân Hoa Kỳ báo cáo thu nhập trên toàn thế giới, bao gồm thu nhập từ các quỹ tín thác nước ngoài cũng như trương mục ngân hàng và chứng khoán nước ngoài.

Gọi cho Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC)