Cập nhật về thuế và tin tức từ IRS

Nhận những cập nhật quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc khai thuế của quý vị và tin tức gần đây của IRS.

Trên trang này

Cập nhật mới nhất

IRS dừng chuyến thăm không báo trước của nhân viên thu thuế tới người đóng thuế – IRS đã công bố một thay đổi chính sách lớn, trong đó sẽ dừng các chuyến thăm người đóng thuế mà không báo trước (tiếng Anh) của các nhân viên thu thuế của cơ quan này để giảm tình trạng hoang mang của cộng đồng và tăng tính an toàn tổng thể. Sự thay đổi này đảo ngược thông lệ áp dụng hàng thập kỷ qua của các Nhân Viên Thu Thuế IRS, những nhân viên không vũ trang của cơ quan có nhiệm vụ bao gồm đến thăm các hộ gia đình và doanh nghiệp để thu các khoản thuế chưa nộp. Chính sách có hiệu lực ngay lập tức, các chuyến thăm đột xuất sẽ dừng trừ một số trường hợp đặc biệt.

California gửi thông báo nợ thuế đến hạnIRS trấn an người đóng thuế ở California rằng họ tiếp tục được gia hạn tự động cho đến cuối năm nay để khai và trả tiền thuế cho những người nằm trong diện tuyên bố thiên tai trong tiểu bang (tiếng Anh). Một số người đóng thuế hiện đang nhận thư, Thông báo CP14 của IRS, dành cho những người đóng thuế có nợ thuế đến hạn và chúng được gửi đi theo yêu cầu pháp lý. Mặc dù thông báo mà người đóng thuế nhận được nói rằng họ cần phải thanh toán trong vòng 21 ngày, nhưng hầu hết người đóng thuế ở California được đến cuối năm nay để thanh toán theo tuyên bố về thiên tai.

Lừa Đảo Gây Hiểu Lầm Về Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên – Khi tình trạng mời chào rầm rộ vẫn tiếp tục, IRS đã nhắc nhở các doanh nghiệp và các nhóm được miễn thuế để ý các dấu hiệu nhận biết về các tuyên bố sai lệch về Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên (Employee Retention Credit - ERC), đôi khi được gọi là Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên (Employee Retention Tax Credit) hoặc ERTC. IRS và các chuyên gia thuế tiếp tục thấy quảng cáo phát rộng rãi, chào mời qua thư trực tiếp và quảng cáo trực tuyến liên quan đến ERC. Mặc dù tín thuế là có thật, nhưng những người quảng bá rầm rộ đang trình bày sai và phóng đại những người có thể đủ điều kiện nhận tín thuế.

Báo cáo Direct File lên Quốc hội – IRS đã đệ trình một báo cáo lên Quốc hội (tiếng Anh) đánh giá tùy chọn Direct File cho người đóng thuế và đang thực hiện các bước để bắt đầu một dự án thí điểm cho mùa khai thuế năm 2024 theo chỉ thị của Bộ Tài chính. Báo cáo trước Quốc hội, theo yêu cầu của Đạo luật Giảm lạm phát, đã đánh giá tính khả thi của việc cung cấp cho người đóng thuế tùy chọn hệ thống nộp đơn điện tử miễn phí, tự nguyện, do IRS điều hành, thường được gọi là "Direct File".

Kế hoạch Hoạt động Chiến lược của Đạo luật Giảm lạm phát – IRS đã công bố Kế hoạch Hoạt động Chiến lược (tiếng Anh) của mình, một nỗ lực đầy tham vọng nhằm chuyển đổi cơ quan thuế và cải thiện đáng kể dịch vụ cho người đóng thuế và quốc gia trong thập niên tới. Báo cáo phác thảo các kế hoạch lịch sử của cơ quan để thực hiện những thay đổi cơ bản sau khi được cấp ngân sách từ Đạo Luật Giảm Lạm Phát năm ngoái.

Điều chỉnh lạm phát cho thuế năm 2023 – IRS thông báo điều chỉnh lạm phát hàng năm cho năm thuế 2023 cho hơn 60 điều khoản thuế, bao gồm lịch trình tỷ suất thuế và các thay đổi thuế khác. Quy Trình Thuế Vụ 2022-38 (tiếng Anh) cung cấp các thông tin chi tiết về điều chỉnh hàng năm này.

Vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường năm 2023 – Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường được sử dụng để tính chi phí khấu trừ vận hành của xe (và van, xe bán tải hoặc xe tải nhỏ kín để đi giao hàng) là 65,5 xu cho mỗi dặm để sử dụng cho kinh doanh. Để biết thêm chi tiết, hãy xem IRS ban hành mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho năm 2023; nếu sử dụng cho kinh doanh, tăng 3 xu mỗi dặm (tiếng Anh).

Nộp Tờ khai năm này 

Bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai – IRS kêu gọi những người đóng thuế đã bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai ngày 18 tháng 4 (tiếng Anh) hãy nộp càng sớm càng tốt. Người đóng thuế nào nợ và đã bỏ lỡ thời hạn nộp mà không xin gia hạn thì nên nhanh chóng nộp để hạn chế tiền phạt và tiền lãi. Đối với những người đóng thuế đang gặp khó khăn không thể thanh toán hóa đơn thuế của họ, IRS có sẵn một số tùy chọn (tiếng Anh) để trợ giúp.

Miễn Giảm Thuế Do Thiên Tai – Người đóng thuế trong khu vực thiên tai ở hầu hết các khu vực ở California có ngày đến hạn ban đầu là 27 tháng 12, 2022, 8 tháng 1, 2023, và 9 tháng 3, 2023 và các khu vực thuộc Alabama và Georgia có ngày đến hạn ban đầu là 12 tháng 1 nay được lùi đến ngày 16 tháng 10 năm 2023, để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau và thực hiện thanh toán thuế. Trước đây, ngày đến hạn đã được hoãn lại cho đến ngày 15 tháng 5 cho các khu vực này.

Các nạn nhân của Bão Mawar ở Guam (tiếng Anh) và Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana (tiếng Anh) có ngày đến hạn ban đầu là ngày 22 tháng 5, 2023, nay được lùi đến ngày 2 tháng 10, 2023, để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp khác nhau cũng như thực hiện các khoản thanh toán thuế.

Các nạn nhân của những cơn bão nghiêm trọng, gió giật thẳng và lốc xoáy ở Oklahoma (tiếng Anh) có ngày đến hạn ban đầu là từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, hiện có thời hạn đến ngày 31 tháng 8, để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp khác nhau cũng như thực hiện các khoản thanh toán thuế.

Các nạn nhân của các cơn bão mùa đông nghiêm trọng, gió thổi thẳng, lũ lụt, sạt lở đất và lở đất ở California (tiếng Anh) có ngày đến hạn ban đầu là vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 và các nạn nhân của các cơn bão nghiêm trọng, lốc xoáy và lũ lụt ở Florida có ngày đến hạn ban đầu là ngày 12 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, 2023, hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 8, 2023, để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau cũng như thực hiện các khoản thanh toán thuế.

Các nạn nhân của bão ở Arkansas (tiếng Anh)Indiana (tiếng Anh)Mississippi (tiếng Anh), và Tennessee (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 để nộp nhiều tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thực hiện các khoản thanh toán thuế. Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế hoãn các thời hạn khai thuế và trả tiền thuế khác nhau bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 (Mississippi) và ngày 31 tháng 3 (Arkansas, Indiana và Tennessee), năm 2023.

Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện và các thông tin chi tiết khác cho từng thiên tai luôn có sẵn trên trang Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Trong Các Tình Huống Thiên Tai.

Thanh toán của tiểu bang – IRS cung cấp thông tin chi tiết làm rõ tình trạng thuế liên bang liên quan đến các khoản thanh toán đặc biệt của 21 tiểu bang trong năm 2022 (tiếng Anh). Trong quá trình rà soát, IRS đã xác định rằng người đóng thuế ở nhiều tiểu bang sẽ không cần phải khai báo những khoản thanh toán này trên tờ khai thuế năm 2022 của họ.

Các gia đình không nợ thuế vẫn có thể yêu cầu tín thuế quan trọng – Các gia đình và cá nhân đủ điều kiện vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu một số hoặc tất cả các khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế khác mà không bị phạt. IRS đã gửi thư tới 9 triệu cá nhân và gia đình có vẻ đủ điều kiện hưởng một loạt các lợi ích thuế quan trọng năm 2021 nhưng chưa yêu cầu.

Các gia đình Puerto Rico có thể yêu cầu Tín thuế Trẻ em – Các gia đình có trẻ em ở Puerto Rico mà không nợ IRS tiền thuế vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025, và yêu cầu Tín thuế Trẻ em trị giá $3.600 cho mỗi trẻ (tiếng Anh) mà không bị phạt.

Các khoản tín thuế cho gia đình trở lại mức 2019 – Có lẽ quý vị sẽ nhận được một khoản hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với năm trước vì Tín thuế Trẻ em (CTC)Tín thuế Thu nhập kiếm được, và Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc trở lại mức trước COVID:

  • CTC trị giá $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện năm 2022. Trẻ phải dưới 17 tuổi vào cuối năm 2022 để thành trẻ đủ điều kiện.
  • Đối với EITC, những người đóng thuế đủ điều kiện không có trẻ em nhận được khoảng $1.500 trong năm 2021 sẽ nhận được $560 cho năm thuế 2022.
  • Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc trở lại mức tối đa là $2.100 trong năm 2022 thay vì $8.000 vào năm 2021.

Mở rộng Tín thuế Bảo phí – Quý vị có thể đủ điều kiện cho năm thuế 2022 theo khả năng đủ điều kiện được tạm thời mở rộng đối với Tín thuế Bảo phí (tiếng Anh). Quý vị phải đáp ứng cả yêu cầu thu nhập và các tiêu chí đủ điều kiện (tiếng Anh) khác.

Ngưỡng khai báo thấp hơn của Mẫu 1099-K có hiệu lực từ năm 2023 – Những người đóng thuế nhận được hơn $600 cho hàng hóa và dịch vụ được bán vào năm 2023 thông qua thị trường trực tuyến hoặc ứng dụng thanh toán có thể nhận được Mẫu 1099-K (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Am hiểu Mẫu 1099-K của quý vị đã được thiết lại trên IRS.gov.

Các khoản thanh toán kích thích – Không có khoản thanh toán kích thích mới cho năm 2022, khác với năm 2020 và 2021.

Không có khoản khấu trừ từ thiện trên dòng  Trong thời gian COVID, người đóng thuế được khấu trừ đến $600 tiền đóng góp từ thiện trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, đối với năm thuế 2022, những người đóng thuế không khấu trừ từng khoản và dùng khấu trừ tiêu chuẩn sẽ không thể khấu trừ những đóng góp từ thiện của họ.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ phiếu lương (PPP) được xóa không hợp lý phải chịu thuế – Nếu quý vị được xóa khoản vay PPP một cách không hợp lý, thì chúng tôi khuyến khích quý vị nộp tờ khai được điều chỉnh trong đó bao gồm khoản vay được xóa vào thu nhập. IRS phát hành hướng dẫn (tiếng Anh)PDF xác nhận rằng nếu khoản vay PPP của quý vị được xóa dựa trên sự miêu tả sai lệch hoặc bỏ sót, quý vị không thể loại trừ khoản xóa bỏ khỏi thu nhập của quý vị. Quý vị phải tính cả vào thu nhập của mình khoản vay được xóa bỏ dựa trên sự miêu tả sai lệch hoặc bỏ sót.

Tín thuế Phương tiện và Năng lượng sạch

Tín thuế cho Phương tiện sạch mới, được sở hữu trước đó và xe thương mại đủ điều kiện – Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA) đã có một số thay đổi đối với tín thuế phương tiện sạch mới cho các xe động cơ điện cắm sạc đủ điều kiện, kể cả việc thêm phương tiện pin nhiên liệu. IRA cũng đã bổ sung thêm một khoản tín thuế mới cho các phương tiện xe sạch được sở hữu trước đó và xe thương mại. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về tín thuế cho các phương tiện sạch mới, được sở hữu trước đó, và thương mại đủ điều kiện (tiếng Anh).

Tín thuế năng lượng gia dụng – Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA) điều chỉnh tín thuế cho việc cải thiện năng lượng gia dụng hiệu quả và tài sản năng lượng nhà ở. Xem chi tiết về các khoản chi tiêu đủ điều kiện và hạn chế về tín thuế trong các câu hỏi thường gặp về tín thuế cho việc cải thiện năng lượng gia dụng hiệu quả và tài sản năng lượng nhà ở (tiếng Anh).

Tín thuế nhiên liệu thay thế – Tìm các quy tắc để thực hiện yêu cầu một lần về tín thuế và thanh toán được phép đối với các nhiên liệu thay thế được bán hoặc sử dụng trong năm 2022 quý đầu tiên, thứ hai, và thứ ba theo niên lịch trong Thông báo 2022-39 (tiếng Anh). Đồng thời nhận hướng dẫn về cách thức giảm thuế gián thu bằng cách yêu cầu tín thuế nhiên liệu hỗn hợp thay thế được phép cho năm 2002 quý một và hai. Tính thuế nhiên liệu thay thế là một phần của Đạo luật Giảm lạm phát.

Xem Tín thuế và khấu trừ theo Đạo luật giảm phát (tiếng Anh).

Hoạt động của IRS

Tình hình tờ khai thuế tồn đọng từ những năm trước – Truy cập trang Hoạt động của IRS: Tình trạng các chức năng quan trọng (tiếng Anh) để biết tình trạng hiện nay của việc xử lý của IRS đối với một số tờ khai thuế năm trước và tờ khai được điều chỉnh.

IRS tạm dừng nhiều thông báo tự động, bao gồm cả các vấn đề truy thu - Như chúng tôi thông báo vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, trong quá trình tiếp tục nỗ lực cung cấp trợ giúp thêm cho mọi người trong giai đoạn này, IRS tạm dừng các thông báo tự động về truy thu (tiếng Anh) mà thường được phát hành khi người đóng thuế nợ thuế bổ sung hoặc không có hồ sơ nộp tờ khai thuế. Lưu ý rằng nhiều thông báo khác của IRS chỉ có giá trị pháp lý khi được phát hành theo luật trong một thời gian nhất định. IRS khuyến khích những người phải nộp tờ khai và chưa nộp tờ khai thuế năm trước hoặc chưa trả bất kỳ số tiền nợ thuế nào nên làm ngay do tiền lãi và tiền phạt sẽ tiếp tục tích lũy. Truy cập Thực Hiện Thanh Toán để biết các tùy chọn thanh toán. Để biết thêm thông tin về các thông báo bị tạm dừng, xem IR-2022-31, IRS tiếp tục làm việc để giúp người đóng thuế; tạm dừng việc gửi bổ sung một số thư (tiếng Anh).