Cập nhật về thuế và tin tức từ IRS

Nhận những cập nhật quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc khai thuế của quý vị và tin tức gần đây của IRS.

Trên trang này

Cập nhật mới nhất

IRS gửi  hàng ngàn thư không cho phép yêu cầu ERC không đúng – Là một phần trong nỗ lực tiếp tục chống lại các yêu cầu Tín thuế Duy trì nhân viên (ERC) đáng ngờ, IRS đang gửi những lá thư tới hàng ngàn người đóng thuế để thông báo cho họ về các yêu cầu ERC không được phép (tiếng Anh). IRS đang từ chối yêu cầu đối với các tổ chức không tồn tại hoặc không có nhân viên được trả lương trong thời gian đủ điều kiện.

Những lá thư này là một phần trong nỗ lực tuân thủ mở rộng bao gồm chương trình rút lại đặc biệt dành cho những người có yêu cầu đang chờ giải quyết và nhận ra rằng họ có thể đã nộp tờ khai thuế không chính xác.

Giải quyết các yêu cầu không chính xác đối với Tín thuế Duy trì Nhân viên - IRS tiếp tục kêu gọi chủ lao động có các yêu cầu ERC đang chờ xử lý xem xét chương trình rút yêu cầu (tiếng Anh) cho phép họ xóa yêu cầu ERC đang chờ xử lý mà không tính lãi hoặc phạt. Các doanh nghiệp có yêu cầu không chính xác đã được thanh toán có thể điều chỉnh tờ khai thuế (tiếng Anh).

Chương trình Công bố Tự nguyện của ERC đã kết thúc vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 (tiếng Anh). IRS có thể mở lại chương trình sau này.

IRS giúp người đóng thuế bằng cách giảm nhẹ hình phạt đối với gần 5 triệu tờ khai thuế năm 2020 và 2021 có số nợ chưa thanh toán – Trong một bước quan trọng nhằm giúp những người nợ thuế, IRS đã công bố giảm hình phạt mới cho khoảng 4,7 triệu cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức được miễn thuế đã không được gửi thông báo nhắc nhở truy thu tự động trong thời kỳ đại dịch.

Khoản miễn giảm này sẽ có tổng trị giá khoảng $1 tỷ và hầu hết những người nhận được nó có thu nhập dưới $400.000 một năm.

Do tình hình bất thường do đại dịch, IRS đang thực hiện một số bước trước khi tiếp tục thông báo truy thu nợ thông thường cho các năm thuế 2020 và 2021 để giúp người đóng thuế giải quyết các hóa đơn thuế chưa thanh toán. Chúng bao gồm:

  • Phát hành thư nhắc nhở đặc biệt bắt đầu từ tháng tới
  • thực hiện các bước miễn phạt do không trả thuế đối với những người đóng thuế đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi tình trạng này trong các năm thuế 2020 và 2021

Việc giảm hình phạt này là tự động. Những người đóng thuế đủ điều kiện không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để có được nó.

IRS thông báo trì hoãn ngưỡng khai báo Mẫu 1099-K đối với các khoản thanh toán trên nền tảng của bên thứ ba — Sau phản hồi từ người đóng thuế, chuyên gia thuế và nhà xử lý thanh toán cũng như để giảm bớt sự nhầm lẫn của người đóng thuế, Sở Thuế vụ tuần này đã ban hành Thông báo 2023-74 (tiếng Anh) thông báo về việc trì hoãn khoản $600 ngưỡng khai báo Mẫu 1099-K mới (tiếng Anh) dành cho các tổ chức thanh toán bên thứ ba cho năm dương lịch 2023. Khi IRS tiếp tục nỗ lực thực hiện luật mới, cơ quan này sẽ coi năm 2023 là một năm chuyển tiếp bổ sung. Do đó, sẽ không cần phải khai báo trừ khi người đóng thuế nhận được trên $20.000 và có hơn 200 giao dịch vào năm 2023.

IRS dừng chuyến thăm không báo trước của nhân viên thu thuế tới người đóng thuế – IRS đã công bố một thay đổi chính sách lớn, trong đó sẽ dừng các chuyến thăm người đóng thuế mà không báo trước (tiếng Anh) của các nhân viên thu thuế của cơ quan này để giảm tình trạng hoang mang của cộng đồng và tăng tính an toàn tổng thể. Sự thay đổi này đảo ngược thông lệ áp dụng hàng thập kỷ qua của các Nhân Viên Thu Thuế IRS, những nhân viên không vũ trang của cơ quan có nhiệm vụ bao gồm đến thăm các hộ gia đình và doanh nghiệp để thu các khoản thuế chưa nộp. Chính sách có hiệu lực ngay lập tức, các chuyến thăm đột xuất sẽ dừng trừ một số trường hợp đặc biệt.

Kế hoạch Hoạt động Chiến lược của Đạo luật Giảm lạm phát – IRS đã công bố Kế hoạch Hoạt động Chiến lược (tiếng Anh) của mình, một nỗ lực đầy tham vọng nhằm chuyển đổi cơ quan thuế và cải thiện đáng kể dịch vụ cho người đóng thuế và quốc gia trong thập niên tới. Báo cáo phác thảo các kế hoạch lịch sử của cơ quan để thực hiện những thay đổi cơ bản sau khi được cấp ngân sách từ Đạo Luật Giảm Lạm Phát năm ngoái.

Điều chỉnh lạm phát cho thuế năm 2023 – IRS thông báo điều chỉnh lạm phát hàng năm cho năm thuế 2023 cho hơn 60 điều khoản thuế, bao gồm lịch trình tỷ suất thuế và các thay đổi thuế khác. Quy Trình Thuế Vụ 2022-38 (tiếng Anh) cung cấp các thông tin chi tiết về điều chỉnh hàng năm này.

Vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường năm 2023 – Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường được sử dụng để tính chi phí khấu trừ vận hành của xe (và van, xe bán tải hoặc xe tải nhỏ kín để đi giao hàng) là 65,5 xu cho mỗi dặm để sử dụng cho kinh doanh. Để biết thêm chi tiết, hãy xem IRS ban hành mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho năm 2023; nếu sử dụng cho kinh doanh, tăng 3 xu mỗi dặm (tiếng Anh).

Tín thuế Phương tiện và Năng lượng sạch

Tín thuế cho Phương tiện sạch mới, được sở hữu trước đó và xe thương mại đủ điều kiện – Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA) đã có một số thay đổi đối với tín thuế phương tiện sạch mới cho các xe động cơ điện cắm sạc đủ điều kiện, kể cả việc thêm phương tiện pin nhiên liệu. IRA cũng đã bổ sung thêm một khoản tín thuế mới cho các phương tiện xe sạch được sở hữu trước đó và xe thương mại. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về tín thuế cho các phương tiện sạch mới, được sở hữu trước đó, và thương mại đủ điều kiện (tiếng Anh).

Tín thuế năng lượng gia dụng – Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 (IRA) điều chỉnh tín thuế cho việc cải thiện năng lượng gia dụng hiệu quả và tài sản năng lượng nhà ở. Xem chi tiết về các khoản chi tiêu đủ điều kiện và hạn chế về tín thuế trong các câu hỏi thường gặp về tín thuế cho việc cải thiện năng lượng gia dụng hiệu quả và tài sản năng lượng nhà ở (tiếng Anh).

Tín thuế nhiên liệu thay thế – Tìm các quy tắc để thực hiện yêu cầu một lần về tín thuế và thanh toán được phép đối với các nhiên liệu thay thế được bán hoặc sử dụng trong năm 2022 quý đầu tiên, thứ hai, và thứ ba theo niên lịch trong Thông báo 2022-39 (tiếng Anh). Đồng thời nhận hướng dẫn về cách thức giảm thuế gián thu bằng cách yêu cầu tín thuế nhiên liệu hỗn hợp thay thế được phép cho năm 2002 quý một và hai. Tính thuế nhiên liệu thay thế là một phần của Đạo luật Giảm lạm phát.

Xem Tín thuế và khấu trừ theo Đạo luật giảm phát (tiếng Anh).

Nộp tờ khai năm 2023

Bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai IRS kêu gọi những người đóng thuế đã bỏ lỡ thời hạn nộp tờ khai ngày 15 tháng 4 (tiếng Anh) hãy nộp tờ khai năm 2022 càng sớm càng tốt. Người đóng thuế nào nợ và đã bỏ lỡ thời hạn nộp mà không xin gia hạn thì nên nhanh chóng nộp để hạn chế tiền phạt và tiền lãi. Đối với những người đóng thuế đang gặp khó khăn không thể thanh toán hóa đơn thuế của họ, IRS có sẵn một số tùy chọn (tiếng Anh) để trợ giúp.

Miễn giảm thuế do thiên tai – Các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố ở Israel (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 7 tháng 10, 2024 để nộp các loại tờ khai liên bang, thanh toán thuế và thực hiện các hành động nhạy cảm về thời gian khác liên quan đến thuế.

Các cá nhân và doanh nghiệp ở các vùng của Tennessee bị ảnh hưởng bởi bão và lốc xoáy nghiêm trọng (tiếng Anh) bắt đầu từ ngày 9 tháng 12, giờ đây có thời hạn đến ngày 17 tháng 6, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thanh toán thuế.

Các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hàm lượng chì và đồng tăng cao trong nguồn cung cấp nước ở đảo St. Croix (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 29 tháng 2, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp cũng như thanh toán thuế.

Những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt nghiêm trọng ở các vùng của Illinois (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp cũng như thanh toán thuế.

Những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập nước biển ở các vùng của Louisiana (tiếng Anh) hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thanh toán thuế.

Các nạn nhân của vụ cháy rừng ở Hawaii (tiếng Anh) ở các quận Maui và Hawaii hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thanh toán thuế.

Những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi Bão Lee (tiếng Anh) ở bất kỳ đâu tại Maine và Massachusetts hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thanh toán thuế.

Các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Bão Idalia ở một số quận ở Georgia (tiếng Anh), Nam Carolina (tiếng Anh)Florida (tiếng Anh) và hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2, 2024 để nộp các loại tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang cũng như thanh toán thuế.

Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện và các thông tin chi tiết khác cho từng thiên tai luôn có sẵn trên trang Miễn giảm thuế trong các tình huống thiên tai.

Thanh toán của tiểu bang – IRS cung cấp thông tin chi tiết làm rõ tình trạng thuế liên bang liên quan đến các khoản thanh toán đặc biệt của 21 tiểu bang trong năm 2022 (tiếng Anh). Trong quá trình rà soát, IRS đã xác định rằng người đóng thuế ở nhiều tiểu bang sẽ không cần phải khai báo những khoản thanh toán này trên tờ khai thuế năm 2022 của họ.

Các gia đình không nợ thuế vẫn có thể yêu cầu tín thuế quan trọng – Các gia đình và cá nhân đủ điều kiện vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu một số hoặc tất cả các khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế khác mà không bị phạt. IRS đã gửi thư tới 9 triệu cá nhân và gia đình có vẻ đủ điều kiện hưởng một loạt các lợi ích thuế quan trọng năm 2021 nhưng chưa yêu cầu.

Các gia đình Puerto Rico có thể yêu cầu Tín thuế Trẻ em – Các gia đình có trẻ em ở Puerto Rico mà không nợ IRS tiền thuế vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025, và yêu cầu Tín thuế Trẻ em trị giá $3.600 cho mỗi trẻ (tiếng Anh) mà không bị phạt.

Các khoản tín thuế cho gia đình trở lại mức 2019 – Có lẽ quý vị sẽ nhận được một khoản hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với năm trước vì Tín thuế Trẻ em (CTC)Tín thuế Thu nhập kiếm được, và Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc trở lại mức trước COVID:

  • CTC trị giá $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện năm 2022. Trẻ phải dưới 17 tuổi vào cuối năm 2022 để thành trẻ đủ điều kiện.
  • Đối với EITC, những người đóng thuế đủ điều kiện không có trẻ em nhận được khoảng $1.500 trong năm 2021 sẽ nhận được $560 cho năm thuế 2022.
  • Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc trở lại mức tối đa là $2.100 trong năm 2022 thay vì $8.000 vào năm 2021.

Mở rộng Tín thuế Bảo phí – Quý vị có thể đủ điều kiện cho năm thuế 2022 theo khả năng đủ điều kiện được tạm thời mở rộng đối với Tín thuế Bảo phí (tiếng Anh). Quý vị phải đáp ứng cả yêu cầu thu nhập và các tiêu chí đủ điều kiện (tiếng Anh) khác.

Các khoản thanh toán kích thích – Không có khoản thanh toán kích thích mới cho năm 2022, khác với năm 2020 và 2021.

Không có khoản khấu trừ từ thiện trên dòng  Trong thời gian COVID, người đóng thuế được khấu trừ đến $600 tiền đóng góp từ thiện trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, đối với năm thuế 2022, những người đóng thuế không khấu trừ từng khoản và dùng khấu trừ tiêu chuẩn sẽ không thể khấu trừ những đóng góp từ thiện của họ.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ phiếu lương (PPP) được xóa không hợp lý phải chịu thuế – Nếu quý vị được xóa khoản vay PPP một cách không hợp lý, thì chúng tôi khuyến khích quý vị nộp tờ khai được điều chỉnh trong đó bao gồm khoản vay được xóa vào thu nhập. IRS phát hành hướng dẫn (tiếng Anh)PDF xác nhận rằng nếu khoản vay PPP của quý vị được xóa dựa trên sự miêu tả sai lệch hoặc bỏ sót, quý vị không thể loại trừ khoản xóa bỏ khỏi thu nhập của quý vị. Quý vị phải tính cả vào thu nhập của mình khoản vay được xóa bỏ dựa trên sự miêu tả sai lệch hoặc bỏ sót.

Hoạt động của IRS

Tình hình tờ khai thuế tồn đọng từ những năm trước – Truy cập trang Hoạt động của IRS: Tình trạng các chức năng quan trọng (tiếng Anh) để biết tình trạng hiện nay của việc xử lý của IRS đối với một số tờ khai thuế năm trước và tờ khai được điều chỉnh.