Cảnh Báo Và Tin Tức Quan Trọng Về Thuế

Người đóng thuế phải đối mặt với một số vấn đề do những thay đổi quan trọng của luật thuế xảy ra vào năm 2022 và những thách thức đang diễn ra liên quan đến đại dịch. IRS tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật cho những người chuẩn bị nộp tờ khai thuế năm 2022 cũng như những người có tờ khai thuế năm trước đang chờ IRS xử lý.

Trang này sẽ được cập nhật với những cảnh báo đặc biệt được thiết kế để giúp bất kỳ ai dù họ đang chuẩn bị tờ khai thuế hay đang chờ xử lý tờ khai thuế hoặc tiền hoàn thuế cũng như các cập nhật mới nhất về thư hoặc thông báo của IRS. Các bản cập nhật mới hơn sẽ được đặt ở đầu trang này; IRS cũng sẽ cung cấp các bản cập nhật quan trọng thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Các chủ đề trên trang:

Những thay đổi trong năm 2022 có thể ảnh hưởng đến tiền hoàn thuế của quý vị: Những thay đổi về số người phụ thuộc, thu nhập từ việc làm hoặc tự doanh và việc ly hôn, trong số các yếu tố khác, có thể ảnh hưởng đến tư cách khai thuế và tiền hoàn thuế của quý vị cho năm 2023.

Không có khoản chi trả kích thích kinh tế. Không giống như năm 2020 và 2021, không có khoản chi trả kích thích kinh tế mới nào cho năm 2022, vì vậy người đóng thuế không nên mong đợi nhận được khoản thanh toán bổ sung trong khoản hoàn thuế năm 2023 của họ.

Một số khoản tín thuế trở lại mức năm 2019.  Điều này có nghĩa là những người đóng thuế có thể sẽ nhận được khoản tiền hoàn thuế nhỏ hơn đáng kể so với niên thuế trước đó. Các thay đổi bao gồm số tiền đối với Tín Thuế Trẻ Em (CTC), Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) và Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ Thuộc sẽ trở lại mức trước COVID.

  • Những người nhận được $3.600 cho mỗi người phụ thuộc vào năm 2021 cho CTC, nếu đủ điều kiện, sẽ nhận được $2.000 cho niên thuế 2022.
  • Đối với EITC, những người đóng thuế đủ điều kiện không có con cái đã nhận được khoảng $1.500 vào năm 2021 giờ sẽ nhận được $560 cho niên thuế 2022.
  • Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ Thuộc trở lại mức tối đa là $2.100 vào năm 2022 thay vì $8.000 vào năm 2021.

Truy cập Tín Thuế Và Khấu Trừ (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

Không có khoản khấu trừ thiện nguyện trước tổng thu nhập điều chỉnh. Trong đại dịch COVID, người đóng thuế có thể được khấu trừ thuế quyên góp thiện nguyện lên tới $600 trên tờ khai thuế của họ. Tuy nhiên, đối với niên thuế 2022, những người đóng thuế không liệt kê từng khoản và lấy mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn sẽ không thể khấu trừ các khoản đóng góp thiện nguyện của họ.

 Các bản cập nhật 

Cập nhật ngày 17 tháng 1

Ngày 23 tháng 1 là ngày chính thức bắt đầu mùa khai thuế năm 2023; có thêm trợ giúp cho người đóng thuế trong năm nay

IRS thông báo rằng Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023, là thời điểm bắt đầu mùa thuế năm 2023 của quốc gia khi cơ quan này sẽ bắt đầu nhận và xử lý các tờ khai thuế năm 2022.

Với ba mùa thuế trước đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, IRS đã thực hiện các bước bổ sung cho năm 2023 để cải thiện dịch vụ cho người đóng thuế. Là một phần trong việc thông qua Đạo Luật Giảm Lạm Phát vào tháng 8, IRS đã thuê hơn 5.000 nhân viên hỗ trợ qua điện thoại mới và bổ sung thêm nhiều nhân viên làm việc trực tiếp để giúp hỗ trợ người đóng thuế.

IRS hoàn thành việc tự động sửa các tài khoản của niên thuế 2020 liên quan đến loại trừ bồi thường thất nghiệp; 12 triệu khoản tiền hoàn thuế được cấp

IRS gần đây đã hoàn thành những điều chỉnh cuối cùng đối với các tài khoản của niên thuế 2020 cho những người đóng thuế đã nộp thừa thuế đối với bồi thường thất nghiệp (tiếng Anh) mà họ nhận được vào năm 2020.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021, trở thành luật vào tháng 3 năm 2021, đã loại trừ lên tới $10.200 trong khoản bồi thường thất nghiệp năm 2020 khỏi các khoản tính toán thu nhập chịu thuế (lên tới $10.200 cho mỗi vợ hoặc chồng nếu kết hôn, khai thuế chung). Việc loại trừ áp dụng cho các cá nhân và các cặp vợ chồng có tổng thu nhập được điều chỉnh theo luật thuế mới dưới $150.000.

Để giảm bớt gánh nặng cho người đóng thuế, IRS đã thực hiện các bước để xét duyệt các Mẫu 1040 và 1040-SR đã được nộp trước khi luật được ban hành để xác định những người đóng thuế đã báo cáo bồi thường thất nghiệp là thu nhập và đủ điều kiện để điều chỉnh. IRS đã xác định đúng số tiền phải chịu thuế của khoản bồi thường thất nghiệp và thuế.

Nạn nhân bão ở California đủ điều kiện cho chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế; Hạn chót ngày 18 tháng 4, các ngày khác được gia hạn đến ngày 15 tháng 5

Các nạn nhân bão ở California nay được lùi thời hạn đến ngày 15 tháng 5, 2023, để khai các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang khác nhau và tiến hành chi trả thuế.

IRS đang áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế cho bất kỳ khu vực nào được Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) chỉ định. Danh sách hiện tại của các địa phương đủ điều kiện luôn có sẵn trên trang Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Trong Các Tình Huống Thiên Tai.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế đã kéo dài nhiều thời hạn chót bắt đầu từ ngày 01/08/2023 để khai thuế và chi trả thuế. Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 05/15/2023, để khai thuế và chi trả bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong thời gian này.

Cập nhật ngày 6 tháng 1

IRS đưa ra các câu hỏi thường gặp về tín thuế xe sạch cho xe sạch mới, đã sở hữu trước đây và thương mại

IRS đã đưa ra các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) về tín thuế xe sạch cho xe sạch mới, đã sở hữu trước đây và thương mại.

Đạo Luật Giảm Lạm Phát năm 2022 (IRA) đã thực hiện một số thay đổi đối với tín thuế xe sạch mới dành cho các loại xe điện cắm sạc đủ điều kiện, bao gồm cả việc bổ sung các loại xe chạy bằng pin nhiên liệu. IRA cũng đã thêm một khoản tín thuế mới cho xe sạch đã sở hữu trước đây và thương mại.

Những câu hỏi thường gặp này cung cấp thông tin chi tiết về cách IRA sửa đổi khoản tín thuế xe sạch mới dành cho cá nhân và doanh nghiệp, thông tin về khoản tín thuế xe sạch thuộc sở hữu trước đây dành cho cá nhân và khoản tín thuế mới dành cho xe sạch thương mại đủ điều kiện.

IRS đưa ra các câu hỏi thường gặp về tín thuế năng lượng

IRS đã đưa ra các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) (FAQ) về cải tiến nhà tiết kiệm năng lượng và tín thuế tài sản để ở sử dụng năng lượng sạch.

Đạo Luật Giảm Lạm Phát năm 2022 (IRA) đã sửa đổi các khoản tín thuế dành cho các cải tiến nhà tiết kiệm năng lượng và tài sản để ở sử dụng năng lượng. Các câu hỏi thường gặp này cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi của IRA đối với các khoản tín thuế trên, thông tin về các khoản chi đủ điều kiện và cung cấp các ví dụ về cách áp dụng các hạn mức tín thuế.

IRS cập nhật các câu hỏi thường gặp về Mẫu 1099-K

IRS đã ra một bản tin và cập nhật các câu hỏi thường gặp (FAQ) cho Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán Và Mạng Lưới Bên Thứ Ba, trong Tờ Thông Tin FS-2022-41 (tiếng Anh)PDF.

Vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, IRS thông báo rằng niên lịch 2022 sẽ được coi là năm chuyển tiếp đối với ngưỡng báo cáo giảm ở mức hơn $600. Đối với niên lịch 2022, các tổ chức giải quyết bên thứ ba phát hành Mẫu 1099-K chỉ được yêu cầu khai báo các giao dịch có tổng số tiền thanh toán vượt quá $20.000 và có hơn 200 giao dịch.

IRS ban hành mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường năm 2023

IRS đã ban hành mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường tùy chọn năm 2023 (tiếng Anh) được sử dụng để tính chi phí được khấu trừ khi chạy ô tô phục vụ mục đích kinh doanh, từ thiện, y tế hoặc di chuyển.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường cho việc sử dụng ô tô (kể cả xe tải, xe bán tải hoặc xe tải có bảng điều khiển) sẽ là:

  • 65,5 xu mỗi dặm lái xe cho mục đích kinh doanh, tăng 3 xu so với mức tăng vào giữa năm xác định mức trả tiền cho nửa cuối năm 2022.
  • 22 xu mỗi dặm lái xe cho mục đích y tế hoặc di chuyển cho các thành viên tại ngũ đủ điều kiện của Lực Lượng Vũ Trang, phù hợp với mức tăng vào giữa năm được đặt ra cho nửa cuối năm 2022.
  • 14 xu cho mỗi dặm lái xe để phục vụ các tổ chức thiện nguyện; mức trả tiền này được thiết lập theo quy chế và không thay đổi từ năm 2022.

Các mức trả tiền này áp dụng cho ô tô điện và hybrid, cũng như các loại xe chạy bằng xăng và dầu diesel.

Cập nhật ngày 18 tháng 11

IRS thuê hơn 700 nhân viên để giúp đỡ người đóng thuế trực tiếp

Ngoài hơn 4.000 người được thuê gần đây để đảm nhận các vị trí đại diện dịch vụ khách hàng quan trọng, IRS hiện đang tìm kiếm hơn 700 nhân viên mới để giúp đỡ người đóng thuế tại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế trên toàn quốc.

Sự gia tăng nhân sự này là một phần trong những cải tiến của IRS trên phạm vi rộng hơn nhiều được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ của Đạo Luật Giảm Thiểu Lạm Phát được phê duyệt vào tháng 8 năm 2022 và các bản cập nhật bổ sung về việc triển khai đạo luật 10 năm mang tính bước ngoặt này sẽ sớm được cung cấp.

IRS tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện tuyển dụng trực tuyến và trực tiếp mỗi tháng. Các phiên thông tin và hội chợ việc làm này cung cấp thông tin chi tiết về các vị trí đang tuyển. Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia sự kiện, hãy xem Sự Kiện IRS (tiếng Anh).

Cập nhật ngày 27 tháng 10

Người đóng thuế ở các khu vực thiên tai đã tuyên bố có thêm thời gian để được miễn giảm tiền phạt do COVID

Người đóng thuế trong các khu vực được nêu trong một số tuyên bố thiên tai của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) có nhiều thời gian hơn để nộp tờ khai để đủ điều kiện được giảm nhẹ hình phạt theo Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh) cho tờ khai thuế năm 2019 và 2020 của họ.

Điều chỉnh thuế do lạm phát cho năm tính thuế 2023

IRS đã công bố điều chỉnh do lạm phát hàng năm cho năm thuế 2023 cho hơn 60 điều khoản thuế, bao gồm biểu thuế suất và các thay đổi khác về thuế. Quy Trình Thuế Vụ 2022-38 (tiếng Anh) cung cấp thông tin chi tiết về những điều chỉnh hàng năm này.

Cập nhật ngày 14 tháng 10

IRS gửi thư cho các cá nhân và gia đình không yêu cầu các quyền lợi thuế quan trọng

IRS đang gửi thư cho hơn 9 triệu cá nhân và gia đình, những người có vẻ đủ điều kiện nhận nhiều quyền lợi thuế quan trọng nhưng đã không yêu cầu chúng bằng cách nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Nhiều người trong nhóm này có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần hoặc tất cả Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế khác tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và gia đình của họ.

Cập nhật ngày 6 tháng 10

Miễn thuế cho các nạn nhân của bão IanNorth CarolinaSouth Carolina

Các nạn nhân của cơn bão Ian trên khắp North Carolina và South Carolina đủ điều kiện để được miễn thuế và hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, để nộp các tờ khai thuế liên bang cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện các khoản thanh toán thuế.

Cập nhật ngày 4 tháng 10

Miễn thuế cho các nạn nhân của bão Ian ở Florida

Các nạn nhân của cơn bão Ian trên khắp Florida đủ điều kiện để được miễn thuế và hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, để nộp các tờ khai thuế liên bang cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện các khoản thanh toán thuế.

Cập nhật ngày 21 tháng 9

Các khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương được xóa không hợp lệ sẽ bị đánh thuế

IRS ban hành hướng dẫn (tiếng Anh)PDF đề cập đến khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (khoản vay PPP) được xóa không hợp lệ. Hướng dẫn xác nhận rằng, khi khoản vay của người đóng thuế được xóa dựa trên việc trình bày sai hoặc thiếu sót, thì người đóng thuế không đủ điều kiện để loại trừ phần xóa bỏ khỏi thu nhập và phải bao gồm vào thu nhập phần tiền nhận được từ việc xóa khoản vay dựa trên việc trình bày sai hoặc thiếu sót.

Những người đóng thuế được sự xóa bỏ một cách không hợp lệ cho các khoản vay PPP của họ được khuyến khích thực hiện các bước để tuân thủ, ví dụ, nộp tờ khai được điều chỉnh để bao gồm số tiền nhận được từ việc xóa khoản vay trong thu nhập.

Miễn thuế cho các nạn nhân của bão Fiona ở Puerto Rico

Các nạn nhân của cơn bão Fiona ở tất cả 78 thành phố của Puerto Rico đủ điều kiện để được miễn thuế (tiếng Anh) và hiện có thời hạn đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, để nộp các tờ khai thuế liên bang cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện các khoản thanh toán thuế.

Cập nhật ngày 13 tháng 9

IRS ban hành các quy tắc cho tín thuế nhiên liệu thay thế

IRS đã ban hành Thông Báo 2022-39 (tiếng Anh), trong đó cung cấp các quy tắc để yêu cầu một lần đối với khoản tín thuế và khoản thanh toán được phép cho các loại nhiên liệu thay thế được bán hoặc sử dụng trong quý đầu tiên, thứ hai và thứ ba theo dương lịch của năm 2022. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về cách có thể giảm bớt nợ của người đóng thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt bằng cách yêu cầu tín thuế nhiên liệu hỗn hợp thay thế được phép cho quý đầu tiên và thứ hai của năm 2022. Các khoản tín thuế nhiên liệu thay thế là một phần của Đạo Luật Giảm Lạm Phát.

Cập nhật ngày 2 tháng 9

IRS thực hiện ngay các bước để giải quyết vấn đề với một nhóm phụ của các Mẫu 990-T

IRS gần đây đã phát hiện ra rằng một số dữ liệu Mẫu 990-T có thể đọc được bằng máy (XML) được cung cấp cho phần tải xuống hàng loạt trên Tìm Kiếm Tổ Chức Miễn Thuế (TEOS) không nên được công khai. Phần này chủ yếu được sử dụng bởi những người có khả năng sử dụng dữ liệu máy đọc được; các phần khác được sử dụng rộng rãi hơn của TEOS không bị ảnh hưởng.

IRS đã thực hiện các bước ngay lập tức để giải quyết vấn đề này. Các tệp đã bị xóa khỏi IRS.gov và sẽ được thay thế bằng các tệp cập nhật trong tương lai gần. Ngoài ra, IRS cũng sẽ làm việc với các nhóm sử dụng tệp thường xuyên để loại bỏ các tệp bị lỗi và thay thế chúng bằng các phiên bản chính xác khi chúng có sẵn. IRS sẽ liên hệ với tất cả những người khai bị ảnh hưởng trong những tuần tới. Để biết thêm thông tin, hãy xem tuyên bố của IRS (tiếng Anh).

Cập nhật ngày 6 tháng 5

IRS cung cấp hướng dẫn cho cư dân Puerto Rico để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em

Sở Thuế Vụ đã ban hành hướng dẫn cho một số cá nhân ở Puerto Rico (tiếng Anh) về cách khai và yêu cầu các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em mà họ được nhận theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Các gia đình không nợ thuế với IRS có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho niên thuế 2021 vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 mà không bị phạt.

Cập nhật ngày 14 tháng 2

IRS tạm dừng hơn chục thông báo tự động, bao gồm các vấn đề truy thâu thuế

Là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp thêm trợ giúp cho mọi người trong thời gian này, IRS đã tạm dừng các thông báo truy thâu thuế tự động thường được phát hành khi người đóng thuế nợ thêm thuế hoặc không có hồ sơ khai thuế. Lưu ý rằng để có giá trị pháp lý, nhiều thông báo khác của IRS theo luật định bắt buộc phải được phát hành trong một thời khoảng nhất định. IRS khuyến khích những người được yêu cầu khai thuế và vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm trước hoặc chưa nộp bất kỳ khoản thuế đến hạn nào thực hiện ngay vì tiền lãi và tiền phạt sẽ tiếp tục tích lũy. Truy cập IRS.gov để biết các tùy chọn thanh toán. Để biết thêm thông tin về các thông báo bị tạm dừng, hãy xem IR-2022-31, IRS tiếp tục làm việc để giúp người đóng thuế; tạm dừng việc gửi thư bổ sung qua đường bưu điện (tiếng Anh).

Thông tin chung cho mùa thuế năm 2023

Hạn thuế ngày 18 tháng 4

Ngày đến hạn là ngày 18 tháng 4, thay vì ngày 15 tháng 4, do ngày lễ Giải Phóng Nô Lệ ở Đặc Khu Columbia – ngay cả khi quý vị không sống ở Đặc Khu Columbia.

Tín Thuế Trẻ Em

Các gia đình không nợ thuế với IRS vẫn có thể nộp tờ khai thuế năm 2021 và yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho năm thuế 2021 vào bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2025 mà không bị phạt. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều gia đình có con ở Puerto Rico sẽ đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh), khoản tín thuế này đã được mở rộng để cung cấp lên đến $3.600 cho mỗi trẻ.

Nhiều người hơn có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Bảo Phí

Đối với niên thuế 2022, người đóng thuế có thể đủ điều kiện đối với yêu cầu đủ điều kiện được mở rộng tạm thời để nhận Tín Thuế Bảo Phí (tiếng Anh). Hãy nhớ rằng chỉ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập không có nghĩa là quý vị đủ điều kiện nhận tín thuế bảo phí. Quý vị cũng phải đáp ứng tiêu chí về tính đủ điều kiện (tiếng Anh) khác.

Tình trạng tồn kho tờ khai thuế IRS từ những năm trước

COVID-19 tiếp tục gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý một số tờ khai thuế của năm trước và các tờ khai sửa đổi. Vui lòng truy cập trang Hoạt Động Của IRS Trong Thời Kỳ COVID-19: Các chức năng quan trọng của sứ mệnh tiếp tục (tiếng Anh) để tìm hiểu tình trạng tồn đọng hiện tại của IRS từ những năm trước.