IRS sẽ gửi thư cho hơn 9 triệu gia đình có khả năng đủ điều kiện mà không yêu cầu các khoản thanh toán kích thích, EITC, Tín Thuế Trẻ Em và những quyền lợi khác; Free File sẽ hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2022-178, ngày 13 tháng 10, 2022

WASHINGTON — Bắt đầu từ tuần này, Sở Thuế Vụ sẽ gửi thư cho hơn 9 triệu cá nhân và gia đình dường như đủ điều kiện nhận nhiều quyền lợi về thuế quan trọng nhưng đã không yêu cầu chúng bằng cách nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Nhiều người trong nhóm này có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần hoặc tất cả Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế khác tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và gia đình của họ.

Các thư nhắc nhở đặc biệt đang được gửi đến những người có vẻ đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em (CTC), Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (RRC) hoặc Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) nhưng vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu chúng và sẽ đến hộp thư trong vài tuần tới. Thư, được in bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về từng loại trong số ba tín thuế này.

"IRS muốn nhắc nhở những người có khả năng đủ điều kiện, đặc biệt là các gia đình, rằng họ có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế có giá trị này", Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi khuyến khích những người chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2021 nên xem xét các tùy chọn này. Ngay cả khi họ không bị yêu cầu khai thuế, họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế quan trọng. Chúng tôi không muốn mọi người bỏ qua những khoản tín thuế này và những thư này sẽ nhắc nhở mọi người về khả năng đủ điều kiện và các bước họ có thể thực hiện."

Yêu cầu tín thuế

Những quyền lợi này và các quyền lợi về thuế khác đã được mở rộng theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm ngoái và các luật gần đây khác. Mặc dù vậy, cách duy nhất để nhận được những quyền lợi có giá trị này là nộp tờ khai thuế năm 2021.

Thông thường, các cá nhân và gia đình có thể nhận được các quyền lợi về thuế mở rộng này (tiếng Anh), ngay cả khi họ có ít hoặc không có thu nhập từ công việc, hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn khác. Điều này có nghĩa là nhiều người thường không cần khai thuế nên khai thuế trong năm nay, ngay cả khi họ không bị yêu cầu khai thuế trong những năm gần đây.

Đối với việc gửi thư bưu điện này, Văn Phòng Phân Tích Thuế Của Bộ Tài Chính đã xác định những cá nhân thường không bị yêu cầu khai thuế vì họ có vẻ có thu nhập rất thấp, dựa trên các Mẫu W-2, 1099 và các báo cáo của bên thứ ba khác mà IRS có.

Các thư này tương tự như hoạt động gửi thư IRS đặc biệt được thực hiện vào tháng 9 năm 2020 khuyến khích 9 triệu người không phải khai thuế tiềm năng nộp tờ khai thuế để yêu cầu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm khuyến khích những người thường không phải khai thuế nên xem xét các quyền lợi có thể dành cho họ theo luật thuế. Hàng năm, mọi người có thể bỏ qua việc khai thuế trong khi họ có thể được hưởng các khoản tín thuế và tiền hoàn thuế.

Mọi người có thể khai thuế ngay cả khi họ chưa nhận được thư. IRS nhắc nhở mọi người rằng không áp dụng hình phạt nào đối với khoản tiền hoàn thuế được yêu cầu trên tờ khai thuế được nộp sau thời hạn khai thuế thông thường vào tháng 4 năm 2022. Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế chính xác qua phương thức điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.

Free File sẽ hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11

Để giúp mọi người yêu cầu những quyền lợi được hưởng này mà không mất phí, trong năm nay, Free File sẽ hoạt động thêm một tháng, cho đến ngày 17 tháng 11, 2022. Chỉ có tại IRS.gov/FreeFile, Free File cho phép những người có thu nhập từ $ 73.000 trở xuống có thể nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí bằng phần mềm có thương hiệu. Free File được Liên Minh Free File, một hình thức hợp tác giữa IRS và ngành phần mềm thuế tài trợ.

Mọi người cũng có thể truy cập ChildTaxCredit.gov/file (tiếng Anh) để khai thuế thu nhập năm 2021. Những cá nhân có thu nhập dưới $12.500 và các cặp vợ chồng có thu nhập dưới $25.000 có thể khai thuế đơn giản để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 – bao gồm bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế nào từ năm 2021 mà họ có thể đã bỏ qua – và Tín Thuế Trẻ Em. Các cá nhân không cần phải có con mới sử dụng được Lấy Tín Thuế Trẻ Em của Quý Vị để tìm giải pháp khai thuế phù hợp cho mình.

Thêm thông tin chi tiết về các quyền lợi thuế mở rộng này

Ba khoản tín thuế bao gồm:

  • Tín Thuế Trẻ Em mở rộng: Các gia đình có thể yêu cầu khoản tín thuế này, ngay cả khi họ đã nhận được các khoản trả trước hàng tháng trong nửa cuối năm 2021. Tổng tín thuế có thể lên tới $3.600 cho mỗi trẻ.
  • Một khoản Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được lớn hơn: Luật này đã thúc đẩy EITC cho những người lao động không có con. Ngoài ra còn có những thay đổi có thể giúp các gia đình có thu nhập thấp và trung bình và có con. Khoản tín thuế có thể lên tới $1.502 cho người lao động không có trẻ đủ điều kiện, $3.618 cho những người có một con, $5.980 cho những người có hai con và $6.728 cho những người có ít nhất ba con.
  • Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi: Những người đã bỏ lỡ vòng Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba (EIP3) năm ngoái có thể đủ điều kiện để yêu cầu RRC. Khoản tín thuế này thường được gọi là khoản chi trả kích thích kinh tế. Khoản này cũng có thể giúp những người đủ điều kiện có EIP3 ít hơn toàn bộ số tiền, bao gồm cả những người đã chào đón một đứa trẻ vào năm 2021. Khoản tín thuế tối đa là $1.400 cho mỗi người lớn đủ điều kiện, cộng thêm $1.400 cho mỗi trẻ đủ điều kiện hoặc người lớn phụ thuộc.

Bên cạnh ba khoản tín thuế này, nhiều người khai thuế cũng có thể đủ điều kiện nhận hai quyền lợi khác với tờ khai thuế được nộp cho năm 2021:

  • Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh) tăng lên: Các gia đình trả chi phí cho việc trông trẻ để họ có thể làm việc hoặc tìm việc làm có thể nhận được khoản tín thuế trị giá tới $4.000 cho một người đủ điều kiện và $8.000 cho hai người đủ điều kiện trở lên.
  • Một khoản khấu trừ cho quà tặng cho tổ chức từ thiện: Hầu hết những người khai thuế áp dụng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn có thể khấu trừ các khoản đóng góp bằng tiền mặt đủ điều kiện mà họ đã thực hiện năm 2021. Các cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung có thể khấu trừ lên đến $600 khoản quyên góp bằng tiền mặt và cá nhân có thể khấu trừ lên đến $300 tiền quyên góp. Ngoài ra, những người liệt kê chi tiết các khoản đóng góp lớn bằng tiền mặt thường đủ điều kiện để khấu trừ toàn bộ số tiền vào năm 2021.

Các thông tin chi tiết khác về tất cả những quyền lợi này có sẵn trong tờ thông tin, FS-2022-10 (tiếng Anh), được công bố vào đầu năm nay trên IRS.gov.

Lời nhắc hữu ích

IRS kêu gọi mọi người đảm bảo họ có trong tay tất cả các báo cáo thuế cuối năm 2021 trước khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Bên cạnh các mẫu W-2 và 1099, còn có hai tuyên bố do IRS ban hành – Thư 6419 (tiếng Anh), hiển thị tổng số tiền trả trước Tín Thuế Trẻ Em của họ, và Thư 6475, hiển thị tổng các khoản thanh toán EIP3 của họ. Mọi người cũng có thể sử dụng Tài Khoản Trực Tuyến IRS để xem tổng số tiền trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ hoặc các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em. Với các cặp vợ chồng đã kết hôn nhận được các khoản thanh toán chung, thì mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào tài khoản của mình để lấy thông tin về số tiền của riêng họ.

Cho dù có sử dụng Free File hay không, bất kỳ ai đều có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của mình, các mẫu và hướng dẫn cũng như các công cụ dễ sử dụng trực tuyến trên IRS.gov. Họ có thể sử dụng các nguồn này để nhận trợ giúp khi cần ở nhà, tại cơ quan hoặc khi đang di chuyển.

Việc yêu cầu các khoản tín thuế này không ảnh hưởng đến khả năng một người đủ điều kiện nhận các quyền lợi liên bang như Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI), Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Gia Đình Khó Khăn (TANF) và Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Em (WIC). Việc yêu cầu các khoản tín thuế này cũng không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của một cá nhân hoặc khả năng nhận được thẻ xanh hoặc quyền lợi nhập cư của họ.