Làm gì với Mẫu 1099-K

Nếu bạn nhận Mẫu 1099-K, am hiểu tại sao bạn nhận nó.

Sau đó sử dụng mẫu và các hồ sơ khác của bạn để giúp tính và khai báo thu nhập chính xác của bạn trên tờ khai thuế của bạn.

Ngay cả khi bạn không nhận được Mẫu 1099-K, nếu bạn nhận được thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản, bạn phải khai báo thu nhập của mình. Điều này bao gồm các khoản thanh toán bạn nhận được bằng tiền mặt, tài sản, hàng hóa, tài sản kỹ thuật số hoặc nguồn hoặc tài sản nước ngoài.

Thực hiện theo các bước trên trang này cho Mẫu 1099-K.

Trên trang này

Kiểm tra thông tin trên mẫu

Đảm bảo các thông tin này trên Mẫu 1099-K là chính xác:

Mã số thuế (TIN) của người nhận tiền (payee)

Payee TIN (mã số thuế của người nhận tiền) là 4 chữ số cuối cùng của số An sinh Xã hội của bạn, mã số thuế cá nhân (ITIN), mã số thuế cho việc nhận con nuôi (ATIN) hoặc mã số thuế của chủ lao động (EIN).

Nếu tên và TIN của bạn có trên Mẫu 1099-K, nhưng bạn khai báo thu nhập kinh doanh với Mẫu 1120, 1120-S hoặc 1065, bạn cần phải có Mẫu 1099-K được chỉnh sửa.

Tổng số tiền thanh toán (Ô 1a)

Tổng số tiền thanh toán cho thấy tổng giá trị của các khoản thanh toán bạn nhận được thông qua thẻ thanh toán và các giao dịch mạng lưới của bên thứ ba.

Tổng số tiền thanh toán không được điều chỉnh cho bất kỳ:

 • Phí
 • Chiếc khấu
 • Hoàn lại tiền
 • Vận chuyển
 • Tương đương tiền mặt
 • Giảm giá

Các mặt hàng này không phải là thu nhập chịu thuế. Bạn có thể trừ chúng ra khỏi tổng số tiền. Kiểm tra hồ sơ của bạn.

Nếu tổng số tiền không chính xác, hãy thực hiện các bước sau.

Kiểm tra hồ sơ của bạn

Hồ sơ của bạn có thể bao gồm báo cáo từ ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến, biên lai thẻ thanh toán hoặc báo cáo người bán. Sử dụng hồ sơ của bạn để:

 • Xác nhận tổng số tiền thanh toán là chính xác. Nếu không, hãy làm theo các bước sau.
 • Kiểm tra các chi phí bạn có thể khấu trừ từ tổng số tiền (phí, chiếc khấu, hoàn lại tiền, vận chuyển, tương đương tiền mặt hoặc giảm giá)

Chỉ vì một khoản thanh toán được báo cáo trên Mẫu 1099-K không có nghĩa là nó phải chịu thuế. Việc lưu giữ hồ sơ tốt là rất quan trọng để hỗ trợ thu nhập và chi phí được khấu trừ mà bạn khai báo trên tờ khai thuế của bạn.

Trở về đầu trang

Sử dụng Mẫu 1099-K để giúp khai báo thu nhập của bạn

Cách bạn khai báo thanh toán của Mẫu 1099-K trên tờ khai thuế của bạn phụ thuộc vào loại giao dịch bạn đã thực hiện:

Nếu bạn bán đồ cá nhân

Bạn có thể nhận được Mẫu 1099-K cho các mặt hàng cá nhân mà bạn đã bán thông qua ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến.

Vật dụng cá nhân là thứ bạn sở hữu để sử dụng cho cá nhân như xe hơi, tủ lạnh, đồ gỗ, âm thanh nổi, đồ trang sức hoặc đồ dùng bằng bạc, v.v.

Cách bạn khai báo các khoản thanh toán này trên tờ khai thuế của bạn phụ thuộc vào việc bạn bán mặt hàng bị lỗ hay được lãi. Nếu bạn bán một hỗn hợp các mặt hàng cá nhân bị lỗ và được lãi, khai báo lỗ và lãi riêng.

Đồ cá nhân bán bị lỗ

Không thể khấu trừ một khoản lỗ từ việc bán một mặt hàng cá nhân khỏi thuế của bạn. Nhưng bạn có thể trừ vào tổng thu nhập được khai báo vì vậy bạn không phải trả thuế cho nó.

Nếu bạn bán các mặt hàng cá nhân bị lỗ, bạn có 2 tùy chọn để khai báo khoản lỗ:

Khai báo trên Bảng 1 (Mẫu 1040)

Bạn có thể khai báo và sau đó trừ đi tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K trên Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu nhập bổ sung và điều chỉnh cho thu nhập (tiếng Anh)PDF.

Ví dụ: Bạn nhận được một Mẫu 1099-K bao gồm việc bán xe của bạn trực tuyến với giá $21,000, ít hơn bạn đã trả tiền cho nó.

Trên Bảng 1 (Mẫu 1040):

 • Nhập tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K (Ô 1a) trong Phần I - Dòng 8z - Other Income (Thu nhập khác): "Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss, $21,000" (Mẫu 1099-K Đồ cá nhân bán bị lỗ, $21,000)
 • Bù trừ tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K (Ô 1a) trong Phần II - Dòng 24z - Other Adjustments (Các điều chỉnh khác): "Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss, $21,000" (Mẫu 1099-K Đồ cá nhân bán bị lỗ, $21,000)

Hai mục này dẫn đến ảnh hưởng ròng là $0 đối với tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn.

Khai báo trên Mẫu 8949

Bạn cũng có thể khai báo lỗ trên Mẫu 8949, Bán và những cách xử lý khác đối với Tài sản vốn (tiếng Anh), và sẽ được chuyển đến Bảng D, Lãi và Lỗ vốn (tiếng Anh).

Trở về đầu trang

Đồ cá nhân bán được lãi

Nếu bạn kiếm được lợi nhuận hoặc lãi từ việc bán một mặt hàng cá nhân, lợi nhuận của bạn phải chịu thuế. Lợi nhuận là chênh lệch giữa số tiền bạn nhận được khi bán mặt hàng và số tiền bạn đã trả ban đầu cho sản phẩm.

Nếu bạn nhận được Mẫu 1099-K cho một mặt hàng cá nhân bán được lãi, hãy tính và khai báo lãi trên cả hai:

Trở về đầu trang

Nếu bạn bán hàng, cho thuê tài sản hoặc cung cấp dịch vụ

Bạn có thể nhận được Mẫu 1099-K nếu bạn nhận được thanh toán thông qua thẻ thanh toán, ứng dụng thanh toán hoặc thị trường trực tuyến.

Các giao dịch này có thể bao gồm các khoản thanh toán bạn nhận được dưới dạng người lao động gig, người làm nghề tự do hoặc nhà thầu độc lập khác (tự kin doanh). Điều này cũng có thể bao gồm các khoản thanh toán bạn nhận được từ việc bán các mặt hàng như một sở thích.

Khai báo thanh toán của Mẫu 1099-K và thu nhập khác trên tờ khai thuế của bạn

Bạn phải khai báo cáo tất cả các thu nhập bạn nhận được trên tờ khai thuế của bạn. Điều này có thể bao gồm tổng số tiền thanh toán trên Mẫu 1099-K và số tiền trên các tài liệu báo cáo khác như Mẫu 1099-NEC (tiếng Anh) hoặc Mẫu 1099-MISC (tiếng Anh). Nó cũng nên bao gồm số tiền không được báo cáo trên các mẫu, chẳng hạn như thanh toán bạn nhận được bằng tiền mặt, tài sản, hàng hóa hoặc tài sản điện tử.

Đây là nơi để khai báo thanh toán của Mẫu 1099-K trên tờ khai thuế của bạn cho hàng hóa và dịch vụ bạn đã bán:

Trở về đầu trang

Nếu bạn nhận được một Mẫu 1099-K khi bạn không nên có

Bạn có thể nhận được một Mẫu 1099-K khi bạn không nên có nếu nó:

 • Báo cáo thanh toán cá nhân từ gia đình hoặc bạn bè như quà tặng hoặc hoàn trả
 • Không phải của bạn
 • Trùng lặp Mẫu 1099-K bạn đã nhận được

Nếu điều này xảy ra:

 • Liên hệ với nhà phát hành ngay lập tức – xem "Filer (Người nộp)" ở góc trên cùng bên trái của Mẫu 1099-K để tìm hiểu tên và thông tin liên lạc của nhà phát hành
 • Yêu cầu một Mẫu 1099-K được sửa chữa cho thấy số tiền bằng không
 • Giữ một bản sao của mẫu ban đầu và tất cả các thư từ với nhà phát hành cho hồ sơ của bạn
 • Đừng chờ đợi để khai thuế. Khai ngay cả khi bạn không thể nhận được một Mẫu 1099-K đã sửa chữa.

Trở về đầu trang

Nếu Mẫu 1099-K của bạn có thông tin không chính xác

Nếu Mã số thuế (TIN) của người nhận hoặc tổng số tiền thanh toán không chính xác:

Yêu cầu một mẫu đã sửa từ người phát hành

 • Yêu cầu một mẫu đã sửa từ nhà phát hành – xem "Filer (Người nộp)" ở góc trên cùng bên trái của Mẫu 1099-K để tìm tên và thông tin liên hệ của nhà phát hành. Nếu bạn không nhận ra nhà phát hành, hãy liên hệ với Thực thể Thanh toán (PSE) được xác định ở góc dưới bên trái của mẫu phía trên số tài khoản của bạn.
 • Giữ một bản sao của Mẫu 1099-K đã được sửa với hồ sơ của bạn, cùng với bất kỳ thư từ nào bạn có với nhà phát hành hoặc PSE.

Đừng liên lạc với IRS. Chúng tôi không thể sửa Mẫu 1099-K của bạn.

Khai thuế của bạn ngay cả khi bạn không thể nhận được một mẫu đã sửa chữa

Đừng chờ đợi để khai thuế. Để nộp tờ khai thuế của bạn, thực hiện các bước sau:

Nếu Mã số thuế (TIN) của người nhận không chính xác

Khai báo các khoản thanh toán từ Mẫu 1099-K và bất kỳ nguồn thu nhập trên tờ khai thuế thích hợp bạn thường nộp.

Nếu tổng số tiền thanh toán không chính xác

Khai báo số tiền từ Mẫu 1099-K không chính xác của bạn trên Bảng 1 (Mẫu 1040), Thu nhập bổ sung và điều chỉnh cho thu nhập (tiếng Anh)PDF, sau đó ghi chú lỗi như thể hiện trong ví dụ.

Ví dụ: Bạn nhận được Mẫu 1099-K bao gồm $20.500 gia đình bạn đã gửi cho bạn học phí đại học và sách.

Trên Bảng 1 (Mẫu 1040):

 • Nhập lỗi trên Phần I - Dòng 8z – Other income (Thu nhập khác): "Form 1099-K received in error, $20,500" (Mẫu 1099-K nhận sai số, $ 20.500)
 • Điều chỉnh nó trên Phần II - Dòng 24z - Other adjustments (Điều chỉnh khác): "Form 1099-K received in error, $20,500" (Mẫu 1099-K nhận sai số, $ 20.500)

Hai mục này ghi chú lỗi và dẫn đến hiệu ứng ròng $0 trên tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của bạn.

Trở về đầu trang

Nếu tổng số tiền phải được chia sẻ

Có những trường hợp khi tổng số tiền thanh toán (Ô 1a) của Mẫu 1099-K có thể không thuộc về bạn và có thể được chia sẻ với các bên khác. Đây là những trường hợp thông thường và phải làm gì để giải thích số tiền chính xác của bạn:

Nếu bạn chia sẻ thiết bị đầu cuối thẻ tín dụng của mình với một người hoặc doanh nghiệp khác, Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn sẽ bao gồm các giao dịch thẻ thanh toán thuộc về họ, cộng với các khoản thanh toán của riêng bạn.

Phải làm gì:

 • Khi được yêu cầu, hãy gửi và cung cấp thông tin phù hợp (ví dụ: Mẫu 1099-K hoặc Mẫu 1099-MISC (tiếng Anh)) cho mỗi người hoặc doanh nghiệp mà bạn đã chia sẻ thiết bị đầu cuối thẻ bao gồm tổng số tiền giao dịch thẻ thanh toán, cộng với bất kỳ thu nhập nào khác thuộc về người hoặc doanh nghiệp khác.
 • Lưu giữ hồ sơ thanh toán được cấp cho mỗi người hoặc doanh nghiệp chia sẻ thiết bị đầu cuối của bạn bao gồm thỏa thuận bằng văn bản thiết bị đầu cuối được chia sẻ và séc đã hủy.

Nếu bạn mua hoặc bán doanh nghiệp của bạn trong năm, Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn có thể bao gồm thanh toán cho các giao dịch được thực hiện trước hoặc sau khi bán hàng. Điều này xảy ra khi thiết bị đầu cuối thẻ không được cập nhật số ID thuế và tên doanh nghiệp của chủ sở hữu doanh nghiệp mới.

Phải làm gì:

 • Yêu cầu Mẫu 1099-K được sửa từ PSE hoặc FILER trên mẫu — tên và số điện thoại có trong mẫu.
 • Lưu giữ một bản sao của (các) Mẫu 1099-K được sửa chữa với hồ sơ của bạn, cùng với thỏa thuận mua hoặc bán hàng cho thấy thời gian thay đổi quyền sở hữu.

Thực thể doanh nghiệp hoặc thay đổi ID thuế có thể ảnh hưởng đến báo cáo Biểu mẫu 1099-K của bạn.
Ví dụ, nếu bạn chuyển đổi từ một doanh nghiệp cá thể (Bảng C) sang một công ty hợp danh (Mẫu 1065) và tiếp tục sử dụng cùng một thiết bị đầu cuối thẻ, số tiền được hiển thị trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh) sẽ không khớp với tờ khai thuế của thực thể mới của bạn.

Phải làm gì:

 • Ngay lập tức thông báo cho ngân hàng chấp nhận thanh toán của bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với tên và số ID thuế liên kết thiết bị đầu cuối với cấu trúc kinh doanh hiện tại của bạn.
 • Giữ hồ sơ để hỗ trợ thu nhập chính xác và các khoản khấu trừ cho cả hai tổ chức kinh doanh.

Nếu bạn cho phép khách hàng lấy lại tiền mặt khi họ sử dụng thẻ ghi nợ, các khoản thanh toán này sẽ được báo cáo trên Mẫu 1099-K (tiếng Anh). Nói chung, bạn không bao gồm số tiền hoàn trả như một phần của biên lai gộp của bạn. Bạn cũng sẽ không yêu cầu chúng như là một chi phí kinh doanh.

Phải làm gì:

Lưu giữ hồ sơ của hoạt động hoàn tiền của khách hàng trong năm. Hoạt động hoàn tiền không phải là thu nhập chịu thuế.

Bạn có thể khai báo nhiều nguồn thu nhập trên nhiều dòng của tờ khai hoặc trên nhiều tờ khai hoặc bảng liệt kê.

Ví dụ, bạn có thể điều hành một doanh nghiệp bán lẻ như một doanh nghiệp cá thể và có thu nhập cho thuê. Bạn có thể nhận thẻ thanh toán cho cả hai doanh nghiệp. Nếu bạn xử lý các khoản thanh toán trên một thiết bị đầu cuối, Mẫu 1099-K (tiếng Anh) của bạn sẽ bao gồm tổng số tiền thanh toán cho cả hai doanh nghiệp.

Phải làm gì:

 • Sử dụng sổ sách và hồ sơ của bạn để khai báo tất cả các doanh thu gộp trên dòng hoặc bảng liệt kê thích hợp.
 • Trong ví dụ này, bạn khai báo tổng doanh thu từ doanh nghiệp bán lẻ trên Bảng C và số tiền cho hoạt động cho thuê trong thu nhập cho thuê trên Bảng E.

Trở về đầu trang