Biết sự khác biệt giữa sở thích và công việc kinh doanh

FS-2022-38, Tháng 10 năm 2022

Hầu hết mọi người thực hiện sở thích để giải trí cá nhân, không phải để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, đôi khi, ranh giới giữa sở thích và công việc kinh doanh không rõ ràng. Có một số yếu tố khác nhau mà mọi người nên cân nhắc khi đưa ra quyết định và IRS cung cấp các nguồn trợ giúp.

Thông tin sau đây có sẵn trên IRS.gov để giúp người đóng thuế xác định xem sở thích của họ có đủ điều kiện là một công việc kinh doanh hay không:

Các câu hỏi chính cần xem xét

Hoạt động này được tiến hành như một công việc kinh doanh phải không?

 • Người đóng thuế có duy trì sổ sách và hồ sơ đầy đủ và chính xác không?
 • Người đóng thuế có thực hiện hoạt động này theo cách thức giống như các hoạt động sinh lợi tương tự không?

Người đóng thuế có thay đổi phương pháp hoạt động để tăng khả năng sinh lời không?

 • Người đóng thuế có quảng cáo hoặc quảng bá hoạt động không?
 • Người đóng thuế có cố gắng để đảm bảo các nhà cung cấp hoặc sản phẩm cần thiết cho hoạt động không?

Chuyên môn của người đóng thuế hoặc cố vấn của họ trong hoạt động là gì?

 • Người đóng thuế, hoặc cố vấn của họ, đã chuẩn bị cho hoạt động này bằng cách nghiên cứu sâu rộng về các thông lệ kinh doanh, kinh tế và khoa học được chấp nhận chưa?
 • Người đóng thuế có tuân theo các thông lệ kinh doanh được chấp nhận hoặc lời khuyên của các chuyên gia khi họ theo đuổi hoạt động này không?

Hoạt động này có phải là nguồn thu nhập chính của người đóng thuế không?

 • Người đóng thuế có dành nhiều thời gian và công sức cá nhân của họ cho hoạt động không, đặc biệt nếu hoạt động đó không có khía cạnh cá nhân hoặc giải trí?
 • Người đóng thuế đã theo đuổi hoạt động này toàn thời gian hay bán thời gian?
 • Người đóng thuế có thuê người có năng lực và trình độ để thực hiện hoạt động không?

Người đóng thuế đã tạo ra lợi nhuận chưa hoặc mong đợi tạo ra lợi nhuận không?

 • Người đóng thuế có từng tham gia vào các hoạt động tương tự trong quá khứ và chuyển đổi chúng từ doanh nghiệp không sinh lời sang sinh lời không?
 • Người đóng thuế có ý định thu lợi nhuận từ việc tăng giá trị tài sản, chẳng hạn như đất đai, được sử dụng trong hoạt động này không?

Hoạt động có lợi nhuận trong một số năm phải không?

 • Có phải người đóng thuế thỉnh thoảng có một khoản lợi nhuận nhỏ từ các hoạt động được bù đắp bằng các khoản đầu tư lớn mà họ đã thực hiện hoặc chịu các khoản lỗ lớn không?
 • Người đóng thuế có kiếm được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này không?
 • Hoạt động này có thể kiếm được lợi nhuận cuối cùng đáng kể trong một liên doanh mang tính đầu cơ cao không?

Các khoản lỗ từ hoạt động này nằm ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế hay bình thường trong giai đoạn khởi nghiệp của loại hình kinh doanh của họ?

 • Các khoản lỗ của người đóng thuế có tiếp tục nằm ngoài khoảng thời gian cần thiết để đưa hoạt động vào trạng thái sinh lời không?
 • Tổn thất của người đóng thuế có phải do những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, như hạn hán, bệnh tật, hỏa hoạn, trộm cắp, thiệt hại do thời tiết hay điều kiện thị trường đình trệ không?
 • Người đóng thuế đã có chuỗi năm mà họ đã kiếm được lợi nhuận chưa?

Hoạt động có các yếu tố về niềm vui hoặc giải trí cá nhân không?

 • Người đóng thuế có động cơ cá nhân khi thực hiện một hoạt động, đặc biệt là khi có các yếu tố giải trí hoặc cá nhân liên quan không?
 • Có phải hoạt động này thiếu sự hấp dẫn khác ngoài lợi nhuận không?

Khai lãi và lỗ

Nếu người đóng thuế không cố gắng kiếm lợi nhuận từ hoạt động sở thích, kinh doanh hoặc đầu tư của họ, thì họ không thể sử dụng khoản lỗ từ hoạt động đó để bù đắp thu nhập khác. Giới hạn về tổn thất phi lợi nhuận áp dụng cho các cá nhân, công ty hợp doanh, tài sản di sản, quỹ tín thác và các công ty S. Nó không áp dụng cho các công ty không phải là công ty S.

Nếu người đóng thuế nhận được thu nhập từ một hoạt động được thực hiện mà không có ý định tạo ra lợi nhuận, họ phải khai báo thu nhập mà họ nhận được trên Bảng 1 (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF, dòng 8.

Thêm thông tin: