Mọi người nên biết liệu thú tiêu khiển của họ là một sở thích hay một công việc kinh doanh

Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-106, ngày 13 tháng 7 năm 2022

Từ sưu tập tem và gia công gỗ đến làm thủ công và chần bông, mọi người có đủ loại sở thích – và hầu hết những sở thích này sẽ không bao giờ mang lại lợi nhuận. Đối với những sở thích mang lại thu nhập, mọi người nên biết rằng họ phải khai báo trên tờ khai thuế. Họ cũng nên lưu ý rằng sở thích của họ có thể là một công việc kinh doanh.

Việc xác định xem họ nên phân loại hoạt động này như một sở thích hay một công việc kinh doanh có thể gây nhầm lẫn, nhưng điểm mấu chốt là một công việc kinh doanh hoạt động để tạo ra lợi nhuận. Mọi người theo đuổi sở thích vì thể thao hoặc giải trí, không phải lợi nhuận. Có một số điều khác mà mọi người nên xem xét khi xác định xem dự án của họ là một sở thích hay công việc kinh doanh (tiếng Anh). Không có sự xem xét duy nhất nào là yếu tố quyết định, mà người đóng thuế nên xem xét tất cả các yếu tố đó khi xác định xem hoạt động của họ có phải là một công việc kinh doanh hay không.

Dưới đây là những điều người đóng thuế nên đánh giá để quyết định xem họ có sở thích hay công việc kinh doanh:

 • Liệu người đóng thuế có thực hiện hoạt động theo phương thức kinh doanh và có duy trì sổ sách và hồ sơ đầy đủ, chính xác hay không. 
   

 • Liệu thời gian và nỗ lực mà người đóng thuế dành cho hoạt động này có cho thấy họ có ý định tạo ra lợi nhuận hay không. 
   
 • Liệu họ có phụ thuộc vào thu nhập từ hoạt động đó để kiếm sống hay không. 
   
 • Liệu bất kỳ khoản lỗ nào là do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế hay là bình thường đối với giai đoạn khởi nghiệp của loại hình kinh doanh của họ. 
   
 • Liệu họ có thay đổi phương thức hoạt động để nâng cao lợi nhuận hay không.
   
 • Liệu người đóng thuế và cố vấn của họ có kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động như một doanh nghiệp thành công hay không. 
   
 • Liệu người đóng thuế có thành công trong việc tạo ra lợi nhuận trong các hoạt động tương tự trong quá khứ hay không. 
   
 • Liệu hoạt động có tạo ra lợi nhuận trong một số năm hay không và nó tạo ra lợi nhuận bao nhiêu. 
   
 • Liệu người đóng thuế có thể mong đợi kiếm được lợi nhuận trong tương lai từ việc tăng giá trị các tài sản được sử dụng trong hoạt động này hay không.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)