Trả tiền thuế của bạn

IRS cung cấp các tùy chọn thanh toán điện tử khác nhau để thanh toán thuế liên bang và phí người dùng. Các tùy chọn này rất tiện lợi, an toàn và bảo mật, và một số trong số đó là miễn phí. Nhấp vào đường dẫn dưới đây để biết chi tiết về từng tùy chọn được cung cấp.

Các tùy chọn thanh toán điện tử cho doanh nghiệp và cá nhân

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Truy cập vào đây để biết danh sách các nhà cung cấp dịch vụ, thông tin liên lạc của họ và phí tiện lợi. Bao gồm bảng các khoản thanh toán thuế doanh nghiệp và cá nhân được chấp nhận. Cũng bao gồm hướng dẫn thanh toán và thông tin chung.

Direct Pay (cá nhân)

Sử dụng dịch vụ an toàn này để thanh toán hóa đơn thuế của bạn hoặc thực hiện thanh toán thuế ước tính trực tiếp từ tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm của bạn miễn phí.

Trích ngân điện tử

Truy cập vào đây để biết thông tin và hướng dẫn hoàn thành hồ sơ thanh toán được truyền qua e-file của IRS. Bạn cũng sẽ tìm thấy các đường dẫn để biết thêm thông tin về việc thanh toán cho Cá nhân và Doanh nghiệp.

Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử®

Xin đến đây để biết thông tin tổng quát về EFTPS®, số liên lạc điện thoại, thông tin phần mềm về Nhà cung cấp Đợt (batch provider) và các đường dẫn hữu ích, bao gồm đường dẫn đến trang web của EFTPS®.

Tài khoản trực tuyến (cá nhân)

Sử dụng dịch vụ bảo mật này để tạo Tài khoản trực tuyến của IRS nơi bạn có thể xem số tiền bạn nợ, chi tiết kế hoạch thanh toán, lịch sử thanh toán và bất kỳ khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý nào. Lên lịch thanh toán trước tối đa 365 ngày từ tài khoản ngân hàng của bạn cho số nợ, kế hoạch thanh toán, thuế ước tính hoặc các loại thanh toán khác.

Thỏa thuận thanh toán trực tuyến

Sử dụng ứng dụng này để nộp đơn xin một kế hoạch thanh toán (bao gồm cả thỏa thuận trả góp) nếu bạn không thể trả thuế đầy đủ.

Trích ngân cùng ngày để thanh toán thuế liên bang

Truy cập vào đây nếu bạn cần phải thực hiện thanh toán thuế liên bang ngày hôm nay.

Phí người dùng (tiếng Anh)

Truy cập vào đây để biết thông tin về cách thanh toán Địa dịch Lịch sử (historic easement), IVES (Dịch vụ xác minh thu nhập nhanh), và lệ phí sử dụng Cư trú Hoa Kỳ.