Danh sách kiểm tra về thuế cho các cặp vợ chồng mới cưới

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-118, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Hôn nhân thay đổi rất nhiều thứ và thuế cũng nằm trong danh sách đó. Các cặp đôi mới cưới nên biết rằng việc nói "Tôi đồng ý" có thể ảnh hưởng đến tình trạng thuế của họ như thế nào.

Dưới đây là danh sách các mục để những cặp vợ chồng mới cưới xem xét:

Thay đổi tên và địa chỉ

  • Tên. Khi thay đổi tên sau khi kết hôn, điều quan trọng là phải báo cáo sự thay đổi đó cho Cơ quan An sinh Xã hội (Social Security Administration). Tên trên tờ khai thuế của một người phải khớp với tên trong hồ sơ tại SSA. Nếu không thì điều đó có thể trì hoãn bất kỳ khoản hoàn thuế nào. Để cập nhật thông tin, người đóng thuế phải nộp Mẫu SS-5, Đơn xin cấp Thẻ An sinh Xã hội. Mẫu này có trên trang SSA.gov (tiếng Anh), bằng cách gọi số 800-772-1213 hoặc tại một văn phòng địa phương của SSA.
  • Địa chỉ. Nếu hôn nhân có nghĩa là thay đổi địa chỉ thì IRS và Bưu điện Hoa Kỳ cần biết điều đó. Để làm việc đó, mọi người nên gửi cho IRS Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ (tiếng Anh). Người nộp thuế cũng nên thông báo cho dịch vụ bưu chính để chuyển tiếp thư của họ bằng cách truy cập trực tuyến tại trang USPS.com (tiếng Anh)hoặc bưu điện địa phương của họ.

Khấu lưu thuế

Tình trạng khai thuế

  • Những người đã kết hôn có thể chọn khai thuế thu nhập liên bang chung hoặc riêng mỗi năm. Mặc dù việc khai thuế chung thường có lợi hơn, nhưng tốt nhất quý vị nên tính thuế theo cả hai cách để tìm ra cách nào phù hợp nhất. Hãy nhớ rằng, nếu một cặp vợ chồng đã kết hôn trước ngày 31 tháng 12 thì luật quy định rằng họ đã kết hôn trong cả năm cho mục đích tính thuế.

Lừa đảo

  • Tất cả những người nộp thuế nên nhận thức được và tránh các trò lừa đảo thuế. IRS sẽ không bao giờ khởi tại liên lạc qua email, cuộc gọi điện thoại, mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên lạc đầu tiên thường đến qua thư bưu điện. Những người mà không chắc liệu họ có nợ tiền IRS hay không có thể xem thông tin tài khoản thuế của họ trên IRS.gov.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)