Những lỗi thường gặp và tốn kém mà người đóng thuế nên tránh khi chuẩn bị tờ khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-17, ngày 2/10/2021

Khai thuế theo phương thức điện tử giúp giảm thiểu sai sót do phần mềm thuế thực hiện tính toán, đưa ra cảnh báo về các lỗi thông thường và nhắc nhở người đóng thuế khi thiếu thông tin. Việc này cũng có thể giúp người đóng thuế yêu cầu các khoản tín thuế và khoản khấu trừ có giá trị.

Sử dụng một chuyên viên khai thuế có uy tín bao gồm kế toán viên công chứng có chứng chỉ hành nghề, đại lý đã đăng ký (tiếng Anh) hoặc các chuyên gia thuế có kiến thức khác cũng có thể giúp tránh sai sót.

Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế khai thuế điện tử và chọn hình thức tiền gửi trực tiếp để tránh việc chậm trễ giấy tờ liên quan đến đại dịch. Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến, tiền gửi trực tiếp khoản hoàn lại và khai thuế điện tử, tất cả đều miễn phí. Một số tùy chọn có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà người đóng thuế nên tránh khi chuẩn bị tờ khai thuế:

 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) bị thiếu hoặc không chính xác. Mỗi số SSN trên tờ khai thuế phải xuất hiện chính xác như được in trên thẻ An Sinh Xã Hội.
   
 • Tên sai chính tả. Tương tự như vậy, tên được liệt kê trên tờ khai thuế phải khớp với tên trên thẻ An Sinh Xã Hội của người đó.
   
 • Tư cách khai thuế không chính xác. Một số người đóng thuế chọn sai tư cách khai thuế. Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) trên IRS.gov có thể giúp người đóng thuế lựa chọn tư cách đúng, đặc biệt là nếu có nhiều hơn một tư cách khai thuế được áp dụng. Phần mềm thuế cũng giúp ngăn ngừa sai sót đối với tư cách khai thuế.
   
 • Lỗi toán học. Lỗi toán học là một trong những lỗi phổ biến nhất. Chúng bao gồm từ cộng và trừ đơn giản đến các phép tính phức tạp hơn. Người đóng thuế nên luôn kiểm tra lại phép tính toán của họ. Tin tốt là, phần mềm khai thuế sẽ tự động làm việc đó.
   
 • Tính toán các khoản tín thuế hoặc khoản khấu trừ. Người đóng thuế có thể mắc sai lầm khi tính toán những mục như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng, Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Phụ Thuộc (tiếng Anh), và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Nếu ai đó đủ điều kiện để nhận tín thuế trợ cấp phục hồi – và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn số tiền đầy đủ – thì họ phải nộp tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu khoản tín thuế ngay cả khi họ thường không khai thuế. Trợ Tá Thuế Tương Tác (tiếng Anh) có thể giúp xác định xem một người đóng thuế có đủ điều kiện cho các khoản tín thuế hoặc khấu trừ hay không. Phần mềm thuế sẽ tính toán các khoản tín thuế và khoản khấu trừ này và bao gồm bất kỳ mẫu đơn và phụ lục bắt buộc nào.
   
 • Số trương mục ngân hàng không chính xác. Người đóng thuế đến hạn được trả một khoản hoàn thuế nên chọn hình thức tiền gửi trực tiếp. Đây là cách nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền của họ. Tuy nhiên, người đóng thuế cần bảo đảm rằng họ sử dụng đúng số định tuyến ngân hàng và số trương mục trên tờ khai thuế.
   
 • Các mẫu đơn chưa ký. Tờ khai thuế chưa ký sẽ là không hợp lệ. Trong hầu hết các trường hợp, cả hai vợ chồng phải ký một bản khai thuế chung. Các trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng cho các thành viên của lực lượng vũ trang (tiếng Anh) hoặc những người đóng thuế khác có giấy ủy quyền (tiếng Anh) hợp lệ. Người đóng thuế có thể tránh lỗi này bằng cách nộp tờ khai điện tử và ký điện tử trước khi gửi cho Sở Thuế Vụ.
   
 • Nộp mã số thuế cá nhân đã hết hạn. Nếu ITIN của người đóng thuế hết hạn, họ nên tiếp tục và khai bằng số đã hết hạn. Sở Thuế Vụ sẽ xử lý tờ khai đó và coi nó như một tờ khai được nộp đúng hạn. Tuy nhiên, Sở Thuế Vụ sẽ không cho phép bất kỳ miễn trừ hoặc khoản tín thuế nào đối với bản khai thuế được nộp bằng ITIN đã hết hạn. Người đóng thuế sẽ nhận được thông báo cho biết người đóng thuế cần gia hạn số của họ. Sau khi người đóng thuế gia hạn ITIN, Sở Thuế Vụ sẽ xử lý tờ khai một cách bình thường.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)