An toàn tài chính: Chi tiết thường bị lãng quên trong việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa

Mẹo Thuế 2021-115, ngày 9 tháng Tám, 2021

Sau khi thiên tai xảy ra, việc có quyền truy cập vào hồ sơ tài chính cá nhân, bảo hiểm, y tế và các hồ sơ khác có thể giúp mọi người bắt đầu quá trình phục hồi nhanh chóng. Có một số điều mà người đóng thuế có thể làm để góp phần bảo vệ an toàn tài chính khi có tình huống thảm họa xảy ra.

Dưới đây là một số lời khuyên chuẩn bị sẵn sàng về tài chính.

Cập nhật các kế hoạch khẩn cấp. Thảm họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những tình huống công việc và cá nhân không ngừng tăng lên. Vì vậy, người đóng thuế nên xem lại các kế hoạch khẩn cấp của họ hằng năm.

Tạo bản sao điện tử các tài liệu. Người đóng thuế nên cất giữ tài liệu ở nơi an toàn. Các tài liệu này bao gồm bản sao kê của ngân hàng, tờ khai thuế và hợp đồng bảo hiểm. Việc này rất dễ dàng do nhiều tổ chức tài chính cung cấp bản sao kê và tài liệu qua phương thức điện tử. Nếu tài liệu gốc chỉ có sẵn trên giấy thì người đóng thuế có thể sử dụng máy quét và lưu tài liệu trên ổ đĩa USB, CD hoặc trên đám mây.

Ghi lại đồ quý giá. Ghi lại đồ quý giá bằng cách chụp ảnh hoặc quay video trước khi thảm họa xảy ra sẽ giúp quý vị yêu cầu tiền bồi thường bảo hiểm và giảm thuế dễ dàng hơn, nếu cần thiết. IRS.gov sổ tính tổn thất do thảm họa (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế lập danh sách đồ dùng theo phòng.

Hiểu rằng chương trình giảm thuế có sẵn trong tình huống thảm họa xảy ra. Thông tin về Cứu Trợ Thảm Họa và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) có sẵn tại IRS.gov. Người đóng thuế cũng nên xem lại khấu trừ theo từng mục khi xảy ra tổn thất do tai họa và trộm cắp. Tổn thất cá nhân thực tế do tai họa và trộm cắp chỉ được khấu trừ trong phạm vi tổn thất do một thảm họa được liên bang tuyên bố. Yêu cầu phải bao gồm mã FEMA được chỉ định cho thảm họa đó.

Những người đóng thuế sống trong thảm họa được liên bang tuyên bố có thể truy cập bản tin Vòng Quanh Quốc Gia (Around the Nation) (tiếng Anh) trên IRS.gov và nhấp vào tiểu bang nơi họ cư trú để xem lại khoản giảm thuế hiện có do thảm họa. Những người sống ở các quận đủ điều kiện được cứu trợ thảm họa sẽ tự động được gia hạn khai thuế và nộp thuế đối với nhiều mẫu khai thuế đến hạn nộp và không cần liên hệ với cơ quan này để được cứu trợ. Những người có thắc mắc về thảm họa có thể gọi đến IRS theo số 866-562-5227 để trao đổi với một chuyên gia IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề về thảm họa. Họ có thể yêu cầu cung cấp bản sao các tờ khai thuế đã nộp và văn bản đính kèm bằng cách nộp Mẫu 4506 (tiếng Anh), bản ghi cho biết hầu hết các khoản riêng thông qua Lấy Bản Ghi trên IRS.gov hoặc gọi số 800-908-9946 để lấy bản ghi.

Thông tin khác:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)