Các thông tin chi tiết quan trọng cần hiểu về khi nào IRS có thể liên lạc với người đóng thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Cập nhật ngày 1 tháng 8, 2023: IRS kết thúc các chuyến thăm không báo trước của nhân viên thu thuế tới người đóng thuế; thay đổi lớn để chấm dứt sự nhầm lẫn, tăng cường an toàn như một phần của nỗ lực chuyển đổi cơ quan lớn hơn (tiếng Anh)

IR-2023-56, ngày 23 tháng 3 năm 2023

WASHINGTON — Sở Thuế vụ tiếp cận bằng nhiều cách để giáo dục người đóng thuế đồng thời đảm bảo cơ quan này thực thi luật thuế của quốc gia một cách công bằng. Có những yếu tố quan trọng cần ghi nhớ về thời điểm IRS có thể bắt đầu liên lạc trực tiếp với người đóng thuế.

Đối với những người nợ thuế, IRS cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán khác nhau để giúp người đóng thuế hoàn thành các nghĩa vụ của họ. Người đóng thuế có thể tránh tiền phạt do khai thuế trễ hạn và tiền lãi bằng cách nộp tờ khai thuế và sử dụng một trong các tùy chọn này (tiếng Anh) để trả khoản họ nợ trước ngày 18 tháng 4.

Đối với những người gặp khó khăn trong việc thanh toán đầy đủ trước thời hạn, IRS cung cấp một số tùy chọn khác nhau. Ví dụ: hầu hết những cá nhân đóng thuế đủ điều kiện tham gia kế hoạch chi trả và có thể sử dụng Thỏa thuận thanh toán Trực tuyến của IRS để thiết lập kế hoạch chi trả (bao gồm cả thỏa thuận trả góp) để thanh toán số dư nợ theo thời gian.

Những người gặp phải vấn đề về thuế, chẳng hạn như hóa đơn chưa thanh toán hoặc câu hỏi về thuế của họ, thường sẽ nhận được nhiều thư từ IRS qua đường bưu điện. Mọi người được khuyến khích nhanh chóng trả lời những thư này, vì tiền lãi và tiền phạt có thể cộng dồn nhanh chóng.

Hầu hết các liên lạc của IRS với người đóng thuế là thông qua thư bưu điện thông thường do Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ chuyển đến. Tuy nhiên, có những trường hợp (tiếng Anh) hạn chế khi mà IRS sẽ đến nhà hoặc doanh nghiệp như một phần của cuộc điều tra về truy thâu, kiểm toán hoặc điều tra hình sự đang diễn ra.

IRS ghé thăm trực tiếp

Nhân viên IRS có thể ghé thăm trực tiếp bên ngoài văn phòng IRS bao gồm nhân viên thu thuế, nhân viên kiểm tra thuế, và nhân viên đặc biệt của Phòng Điều tra Hình sự (CI) của IRS. Nhân viên IRS được đào tạo để tôn trọng các quyền của người đóng thuế và có một số thông tin quan trọng cần lưu ý về các loại chuyến thăm khác nhau.

Nhân viên thu thuế là nhân viên thực thi dân sự của IRS làm việc để giải quyết các vấn đề về tuân thủ chẳng hạn như tờ khai thuế chưa nộp và/hoặc thuế còn nợ – tất cả các tình huống mà người đóng thuế thường nhận trước nhiều thư từ IRS.

Những chuyến thăm trực tiếp này có thể không được lên lịch trước và có thể là để chia sẻ thông tin, thông báo cho người đóng thuế về nghĩa vụ khai thuế và nộp thuế của họ, đồng thời làm việc với người đóng thuế để giải quyết các vấn đề về thuế của họ và khiến họ tuân thủ.

Họ tiến hành các cuộc phỏng vấn để thu thập thông tin tài chánh và đưa ra cho người đóng thuế các bước cần thiết để tuân thủ và tiếp tục tuân thủ luật thuế.

Nhân viên kiểm tra thuế thường tiến hành các cuộc kiểm toán trực tiếp tại thực địa, thường là tại nhà, địa điểm kinh doanh hoặc văn phòng kế toán của người đóng thuế, nơi lưu trữ sổ sách và hồ sơ tài chánh của tổ chức. Các nhân viên thu thuế sẽ liên lạc qua thư bưu điện hoặc điện thoại trước bất kỳ chuyến thăm nào.

Nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế và nhân viên thu thuế luôn mang theo hai mẫu giấy ủy nhiệm chính thức có số sê-ri và ảnh của họ. Người đóng thuế có quyền xem từng mẫu giấy ủy nhiệm này và cũng có thể yêu cầu một phương pháp bổ sung để xác minh danh tính của họ.

Hãy nhớ rằng, người đóng thuế nên biết rằng họ có vấn đề về thuế trước khi những chuyến thăm này diễn ra do đã có nhiều thư gửi đi.

Có thể tìm thêm thông tin về xác định các đại diện hợp pháp của IRS và cách báo cáo lừa đảo (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Các nhân viên đặc biệt của IRS-CI điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn đối với Bộ Luật thuế vụ và các tội phạm tài chánh liên quan. Phạm vi quyền hạn điều tra của IRS-CI bao gồm các luật về thuế, rửa tiền và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Các đại diện đặc biệt của IRS-CI luôn xuất trình giấy ủy quyền thực thi pháp luật của mình khi tiến hành điều tra.

IRS-CI có thể đến thăm nhà hoặc doanh nghiệp của người đóng thuế mà không báo trước trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, họ sẽ không yêu cầu bất kỳ hình thức thanh toán nào. Tìm hiểu thêm về IRS-CI (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Cách báo cáo lừa đảo mạo danh

Nếu một người không có vấn đề về thuế đã biết trước đó và nghi ngờ ai đó đang cố mạo danh nhân viên IRS, thì có nhiều lựa chọn để báo cáo qua điện thoại, email và các trò lừa đảo mạo danh khác:

  • Báo cáo các trò lừa đảo mạo danh cho Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Tài chính về Điều hành thuế vụ trên trang TIGTA Báo cáo lãng phí, Lừa đảo và Lạm dụng (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng có thể gọi 800-366-4484 để báo cáo các trò lừa đảo mạo danh.
  • Bảo vệ cộng đồng của quý vị bằng cách báo cáo gian lận, lừa đảo và các hoạt động kinh doanh xấu. Báo cáo lừa đảo qua điện thoại cho Ủy ban Thương mại Liên bang tại Báo cáo Gian lận FTC (tiếng Anh).
  • Báo cáo một email không mong đợi tự xưng là từ IRS hoặc một hệ thống liên quan đến IRS như Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử của IRS tại phishing@irs.gov.
  • Để có danh sách toàn diện về các trò lừa đảo thuế gần đây, các cảnh báo người tiêu dùng và cách báo cáo chúng, hãy truy cập Các trò lừa đảo thuế /Cảnh báo người tiêu dùng.