Hướng dẫn trong Mùa khai thuế: Sử dụng các tùy chọn thỏa thuận và thanh toán điện tử cho người đóng thuế có nợ có thể giúp tránh tiền phạt và tiền lãi

Cổng thông tin Video của IRS

IR-2023-44, ngày 9 tháng 3 năm 2023

WASHINGTON ― Khi thời hạn thuế đang đến gần, IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có thể tránh các khoản tiền phạt do khai thuế trễ hạn và tiền lãi bằng cách nộp tờ khai thuế và bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn trước ngày 18 tháng 4. Đối với những người đóng thuế đang gặp khó khăn không thể trả trước thời hạn, IRS cung cấp một số tùy chọn khác nhau để trợ giúp.

IRS cũng đưa ra nhiều cách để mọi người nộp đơn xin gia hạn, nhận thông tin để giúp khai thuế và tìm hiểu về các lựa chọn thanh toán nếu họ gặp khó khăn trong việc thanh toán trước thời hạn ngày 18 tháng 4.

Các cá nhân và gia đình đủ điều kiện kiếm được từ $73.000 trở xuống vào năm 2022 có thể sử dụng chương trình Free File của IRS, chỉ có trên IRS.gov, để khai thuế điện tử. Tất cả những người đóng thuế, bất kể thu nhập là bao nhiêu, cần thêm thời gian để nộp tờ khai thuế đều có thể sử dụng chương trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS như một cách dễ dàng và nhanh chóng để nộp đơn điện tử xin gia hạn thêm sáu tháng trước ngày 18 tháng 4 năm 2023. Việc gia hạn sẽ giúp tránh tiền phạt và tiền lãi do không khai thuế đúng hạn, đồng thời cho người đóng thuế thời hạn đến ngày 16 tháng 10 năm 2023 để khai thuế. Tuy nhiên, họ vẫn phải trả số tiền họ nợ trước hạn chót là ngày 18 tháng 4.

Ngoại trừ những nạn nhân đủ điều kiện của thiên tai gần đây có thời hạn đến ngày 16 tháng 10 để thực hiện các khoản thanh toán thuế khác nhau, thì những người đóng thuế không thể trả toàn bộ số tiền thuế họ nợ trước ngày 18 tháng 4 nên khai thuế và trả khoản họ có thể trả để giảm tổng số tiền phạt và tiền lãi.

Có một số cách để thực hiện chi trả điện tử và có các tùy chọn cho một kế hoạch hoặc thỏa thuận chi trả.

Tài khoản trực tuyến của IRS

Tài khoản trực tuyến của IRS cung cấp quyền truy cập vào thông tin quan trọng khi chuẩn bị khai thuế, thanh toán số dư hoặc theo dõi các thông báo. Người đóng thuế có thể xem:

 • Tổng thu nhập được điều chỉnh.
 • Lịch sử thanh toán và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý.
 • Chi tiết kế hoạch thanh toán.
 • Bản sao kỹ thuật số của một số thông báo từ IRS được chọn.

Người đóng thuế cũng có thể sử dụng Tài khoản trực tuyến của mình để thực hiện thanh toán trong ngày một cách an toàn cho số nợ thuế năm 2022, thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hàng quý cho mùa thuế năm 2023 hoặc yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế năm 2022.

Tiền lãi và tiền phạt do đóng thuế trễ hạn sẽ áp dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện sau ngày 18 tháng 4. Thực hiện thanh toán, thậm chí thanh toán một phần, sẽ giúp hạn chế phí phạt và tiền lãi.

Các tùy chọn khác để thanh toán điện tử

Direct Pay, chỉ có trên IRS.gov, là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để thực hiện thanh toán một lần mà không cần đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến của IRS.

 • Direct Pay: Direct Pay miễn phí và cho phép người đóng thuế trả thuế liên bang một cách an toàn trực tiếp từ tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của họ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc đăng ký trước. Người đóng thuế có thể chọn lên lịch thanh toán trước tới 365 ngày. Sau khi gửi thanh toán qua Direct Pay, người đóng thuế sẽ nhận được xác nhận ngay lập tức.
 • Trích ngân điện tử (EFW): Tùy chọn này cho phép người đóng thuế khai và trả điện tử từ tài khoản ngân hàng của họ khi sử dụng phần mềm khai thuế hoặc chuyên gia thuế. Tùy chọn này miễn phí và chỉ áp dụng khi khai thuế điện tử.
 • Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử: Dịch vụ miễn phí này cung cấp cho người đóng thuế một cách an toàn và thuận tiện để trả thuế cá nhân và doanh nghiệp qua điện thoại hoặc trực tuyến. Để đăng ký và để biết thêm thông tin, người đóng thuế có thể gọi 800-555-4477 hoặc truy cập eftps.gov (tiếng Anh).
 • Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc ví điện tử: Các cá nhân có thể thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thiết bị di động thông qua bất kỳ bên xử lý thanh toán được ủy quyền nào. Bên xử lý tính phí. IRS không nhận bất kỳ khoản phí nào cho các khoản thanh toán này. Bên xử lý qua thẻ được ủy quyền và số điện thoại có sẵn tại IRS.gov/payments.

Các tùy chọn thanh toán khác:

 • Tiền mặt: Đối với người đóng thuế muốn trả tiền mặt thì IRS đưa ra một cách để trả thuế với một trong các dịch vụ Công ty xử lý Tiền mặt của cơ quan này. IRS kêu gọi những người đóng thuế chọn tùy chọn này bắt đầu sớm vì nó bao gồm một quy trình gồm bốn bước. Thông tin chi tiết, bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, có tại IRS.gov/paywithcash.
 • Séc hoặc lệnh phiếu: Các khoản thanh toán được thực hiện bằng séc hoặc lệnh phiếu phải được trả cho "United States Treasury (Bộ Tài chính Hoa Kỳ)." Để giúp đảm bảo rằng khoản thanh toán được ghi có ngay lập tức, người đóng thuế cũng nên gửi kèm phiếu trả tiền Mẫu 1040-V năm 2022 (tiếng Anh)PDF và in thông tin sau ở mặt trước của chi phiếu hoặc lệnh phiếu:
  • "Mẫu 1040 năm 2022"
  • Tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại ban ngày
  • Số An sinh Xã hội

Đối với người đóng thuế không thể thanh toán đầy đủ

IRS khuyến khích những người đóng thuế không thể thanh toán đầy đủ hãy thanh toán khoản họ có thể và xem xét nhiều lựa chọn thanh toán có sẵn cho số dư còn lại, bao gồm cả việc vay tiền để thanh toán số tiền đến hạn. Trong nhiều trường hợp, chi phí cho vay có thể thấp hơn tổng số tiền lãi và tiền phạt mà IRS phải tính theo luật liên bang. Người đóng thuế nên hành động càng nhanh càng tốt: Các hóa đơn thuế tích càng nhiều tiền lãi và phí nếu thời gian chúng chưa được thanh toán càng lâu. Để biết tất cả các tùy chọn thanh toán, hãy truy cập IRS.gov/payments.

Kế hoạch thanh toán tự phục vụ trực tuyến

Hầu hết những cá nhân đóng thuế đủ điều kiện tham gia kế hoạch chi trả và có thể sử dụng Thỏa thuận thanh toán trực tuyến để thiết lập kế hoạch chi trả (bao gồm cả thỏa thuận trả góp) để thanh toán số dư nợ theo thời gian.

Khi đơn đăng ký trực tuyến hoàn tất, người đóng thuế sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về việc kế hoạch chi trả của họ đã được phê duyệt hay chưa. Người đóng thuế có thể thiết lập một kế hoạch bằng cách sử dụng Thỏa thuận thanh toán trực tuyến trong vài phút. Không cần giấy tờ và không cần gọi điện, viết thư hoặc đến IRS. Phí thiết lập có thể áp dụng cho một số loại kế hoạch.

Các tùy chọn kế hoạch chi trả trực tuyến cho cá nhân đóng thuế bao gồm:

 • Kế hoạch thanh toán ngắn hạn – Tổng số dư còn nợ ít hơn $100.000 tính cả tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi. Thời gian bổ sung lên đến 180 ngày để trả toàn bộ số dư.
 • Kế hoạch thanh toán dài hạn (thỏa thuận trả góp) – Tổng số dư còn nợ ít hơn $50.000 tính cả tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi. Trả góp hàng tháng trong tối đa 72 tháng. Các khoản thanh toán có thể được thiết lập bằng cách sử dụng hình thức ghi nợ trực tiếp (trích ngân tự động qua ngân hàng) giúp không cần phải gửi thanh toán mỗi tháng, tiết kiệm chi phí bưu chính và giảm khả năng không trả được nợ. Đối với số dư từ $25.000 đến $50.000, hình thức ghi nợ trực tiếp là bắt buộc.

Người đóng thuế đủ điều kiện đã có kế hoạch chi trả có thể sử dụng Thỏa thuận thanh toán trực tuyến để thực hiện các thay đổi bao gồm sửa đổi ngày thanh toán, số tiền thanh toán hoặc thông tin ngân hàng cho các khoản thanh toán được thực hiện bằng ghi nợ trực tiếp. Truy cập Thỏa thuận thanh toán trực tuyến để biết thêm thông tin.

Mặc dù tiền lãi và tiền phạt trả chậm tiếp tục tích lũy đối với bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào sau ngày 18 tháng 4, nhưng tỷ lệ phạt do việc không trả thuế sẽ giảm một nửa khi thỏa thuận trả góp có hiệu lực. Tìm thêm thông tin về chi phí của các kế hoạch chi trả trên trang web Thông tin bổ sung về các Kế hoạch thanh toán của IRS.

Các tùy chọn thanh toán khác

Những người đóng thuế đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng có thể xem xét các lựa chọn thanh toán bổ sung sau:

 • Tạm thời trì hoãn truy thâu thuế – Người đóng thuế có thể liên lạc với IRS để yêu cầu tạm thời trì hoãn quy trình truy thâu thuế. Nếu IRS xác định người đóng thuế không có khả năng thanh toán, cơ quan này có thể trì hoãn việc truy thâu cho đến khi tình trạng tài chánh của người đóng thuế được cải thiện. Tiền phạt và tiền lãi tiếp tục cộng dồn cho đến khi trả đủ số tiền.
 • Các tùy chọn kế hoạch chi trả khác – Người đóng thuế không đủ điều kiện tự phục vụ trực tuyến nên liên lạc với IRS bằng số điện thoại hoặc địa chỉ trên thông báo gần đây nhất của họ để biết các lựa chọn kế hoạch chi trả khác. Đối với các cá nhân và doanh nghiệp cá thể dừng kinh doanh đang làm việc với IRS Campus Collection và nợ từ $250.000 trở xuống, một lựa chọn có sẵn là đề xuất một khoản thanh toán hàng tháng, trong đó sẽ trả số dư nợ trong suốt thời hạn của Quy chế Truy thu (thường là 10 năm). Các kế hoạch chi trả này không yêu cầu bản tường trình tài chánh, nhưng vẫn yêu cầu quyết định về việc gửi Thông báo về Quyền lưu giữ thuế Liên bang.

Để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán, hãy xem Chủ sề số 202, Các lựa chọn thanh toán tiền thuế, trên IRS.gov.

Quyền hạn của Người đóng thuế

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ có quyền và được bảo vệ trong suốt quá trình truy thâu thuế. Để biết chi tiết, hãy xem Bản tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuếẤn phẩm 1, Quyền hạn của Người đóng thuế (tiếng Anh)PDF.

Người đóng thuế nên biết trước khi nợ. IRS khuyến khích tất cả người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu của mình bằng Công cụ Ước tính khấu lưu thuế của IRS.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên là Hướng dẫn trong Mùa khai thuế (tiếng Anh), một nguồn trợ giúp để giúp người đóng thuế khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung có sẵn tại Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập Liên bang của Quý vị.